Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 10.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der fokksnø har lagt seg på et vedvarende svakt lag. Skytende sprekker og drønnelyder er tydelige faretegn, men fravær betyr ikke at det er trygt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet ventes å holde seg uendret i det kalde været. Fokksnøen ligger flere steder på kantkorn og fjernutløsning er mulig. Det vil være lett å påvirke fokksnøen i noen heng og den kan gi middels store skred. I noen få heng kan skredene bli store (str. 3). Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser.
Forrige helg kom det opp mot en halv meter nysnø mange steder, mest i ytre deler av regionen. Noen steder har vinden de siste dagene dannet fokksnøflak med ulik hardhet, mens i skjermede formasjoner kan det finnes løs snø høyt til fjells. Den nye snøen ligger på en blanding av harde eller mykere flak. Noen steder også på overflatekantkorn. Det er mange steder fortsatt lite såle i terrenget og stein kan være dekket av lett tynt snølag
Kantkornet snø har føyket ned de siste dagene. De har foreløpig ikke vist svært ugunstige egenskaper. Der kantkorn ligger på hardere snø vil det utgjøre et svakt lag. Det er observert tynne lag av kantkorn over skare i det gamle snødekket. Der kantkorn er observert under skare, er laget ofte tykkere.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Tilskyende om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-24 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Klarner opp om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.02.2021 kl. 15:03

1025 moh

siri@SVV (****)

Tester

LBT Ingen brudd i LBT. Q2 Brudd i kant over skarelag @65cm når setter spadeblad bak blokk og drar til meg ved stor kraft.

ObsID: 254531

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.02.2021 kl. 14:36

1015 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Laget på 35 kom dårleg fram på dette bilete desverre.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ned på skarelaget. I grove trekk er overliggande snø progressivt fastare nedover mot skaren. Blokka måtte veltast ut med spaden for å løsne mot skarelaget under.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Laget på ca 35 cm djupne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Sørside ned mot Åmdalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Det eg meiner er runda kantkorn. Kantkorn eg har sett har aldri vore større enn 1,5 mm som dei største. Slik eg forstår det startar rundinga i kantkorn når temp.gradient stoppar og tilgang på fukt er slutt. Sjølvom snøen og været fortsatt er kaldt.

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket består i hovudsak av laussnø. Eldre fokksnø har vorte kanta, og dermed mindre spenning i. Over dette fekk vi natt til onsdag bygevær med 2-5 cm kald nysnø. Lite vind. Inntrykk av mest nedbør i ytre strok. Snøen er ujamt fordelt over skoggrensa. På ryggar kan ein risikere å steinkjøre. Medan i søkk kan det vere metervis med snø. Snøen ha kun blitt flytta på på veldig vindutsette stader som ved ryggar, skar og framstikkande formasjonar ved fjordar og store dalar. I ytre strok vil eg tru det generelt ha vore meir vind. Nysnøen gjer at det er vanskelegare å sjå innblåst fokksnø frå tidlegare i veka.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 700 moh Dette skredproblemet i mindre grad tilstades her enn lenger nede på vindutsatt rygg. Sjå Siri@svv sin obs. Ved vindauke vil dette få større utbreiing.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faren for flakskred er i hovudsak knytt til fokksnø over kantkorn høgt i snødekket. Vanskeligare å lese innblåst no pga den nye snøen som kom i natt. Skogrensa og opp. Det er etter det eg har sett få plassar det er innblåst snø. Mulig dette er annleis i ytre strok der det sannsynligvis har vore meir vind. Det gamle kantkornlaget over skare hadde tidlegare respons både med drønning og i testar for 2-3 veker sidan. Siste 2 vekene har det blitt meir meir dødt. Det har meg bekjent heller ikkje produsert eit einaste skred sidan det oppstod. Me diskuterte oss fram til at pga uttørking frå skaren, og dermed ikkje lenger tilgang på fukt, og at temperaturgradienten har vorte mindre, så har kantkorna vorte runda. Itillegg har lufta gått ut av kantkornlaget å blitt meir kompakt. Det kan også ha forsvunne litt opp i overliggande lag. Kombinert med lite spenning i overliggande lag vert det ingen skred i dette laget. Det kan likevel vere nemnt i tekst at snøen kan ligge begravd over eldre vedvarande svake lag. Ved vindauke vil faren auke betydelig. Men hittil har 6-8 m/s på målaren ved Eitrefjell ikkje vore nok til å flytte på mykje snø. Om temperaturen aukar nok uti neste veke, og/eller med nedbør som regn kan me få høgre faregrad og noko av svaret på dei djupare begravde kantkornlaga. Varslet faregrad er riktig Ser at varselet for imorgon torsdag 11.2 er auka til 3. eg kan følge med på om eg ser snøfokk frå bygda. Om ikkje ein kan sjå det ila dagen trur eg ein 2ar fortsatt bil vere rett.

Tester

LBT@35cmQ3 Mjukt flak over og mjukt under. Kanta laussnø frå det store snøfallet for rundt 10 dagar sidan.

ECTN22@35cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP, 30 cm F/4F DF/RGxf, 1 cm F RGxf, 30 cm 4F/1F RG/RGxf, 0,2 cm F FCxr 1 mm D Dette er det gamle kantkorn problemet over skare. Sjå vidare kommentar i skredfarevurderinga., 10 cm K MF D Grov ikkje gjennom skaren. -11,5 °C @ 1 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 70 cm

ObsID: 254569

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

10.02.2021 kl. 13:59

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør, kaldt, vindstille. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosen -5 gr 4ms med vind og ingen nedbør..

Vær

Snø -1 °C Åmelfot (800moh) kl 14:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254517

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.02.2021 kl. 13:10

932 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tynt snødekke på dette stedet
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tynt flak i toppen som gikk til brudd ved liten tilleggsbelastning
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Snøen ligger ujevnt fordelt. Sett mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tynt snødekke. Sett mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tykt snødekke. Sett mot NØ

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-20cm løs kant i toppen av snødekket de fleste steder. Det foregår oppbyggende kanting i snødekket, der snøen er løs og temperaturgradienten stor. Små, harde flak i toppen av snødekket kamuflert av den ferske nysnøen på vindutsatte steder. Disse flakene ligger på nedføyket kantkorn og oppbyggende kantkorn av ulik størrelse. Fikk brudd i dette laget i LBT og ECT. Vurderer dette svake laget som aktivt. Gravde også i skjermet formasjon. Der var det ikke flak i toppen men skarelag fra nyttårshelga på 65cm dybde med kantkorn over. Fikk ikke brudd i LBT. Vurderer dette kantkornlaget som lite aktivt nå. Siden laget finnes, vil jeg ikke utelukke at det kan være aktivt andre steder. Snøen ligger ujevt fordelt i terrenget etter vind tidligere i vinter. Tynt snødekke på vindutsatte steder, se snøprofil. Tykt snødekke i forsenkninger og skjermede formasjoner, se min andre obs. Observerte lett snøfokk fra Ø/SØ fra fjelltopp på østsiden av Vartdalsfjorden. Så ikke snøfokk på obstur.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Det svake laget bryter lett men ikke glatt, se tester. Store krystaller i det svake laget enkelte steder. Setter utbredelse få bratte heng, siden vi kun fant flak på vindutsatt sted. Det knyttes usikkerhet rundt dette siden det er vanskelig å se utbredelsen av flak pga nysnøen i overflata.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes svakt lag med kantkorn høyt i snødekket. Laget ligger under tynne fokksnøflak, er lett å påvirke og det vil kreve liten tilleggsbelastning å løse ut skred. Kantkornene er for det meste små, men enkelte steder er de store krystaller. Fant bare nedføyket kantkorn høyt i snødekket der snødekket var tynt. Kantkorn i forbindelse med skarelag, fant vi bare der snødekket var tykt, dypt i snødekket. Der vi gravde virket dette kantkornlaget ikke aktivt. Det knyttes derfor usikkerhet om det finnes aktivt kantkorn i forbindelse med skarelag. Dersom dette finnes, vil skredene kunne bli store men trolig være vanskelig å løse ut. Dersom ingen vind, vil situasjonen forbli uendret. Dersom vind som klarer å flytte på den løse overflatekant-snøen, vil fokksnøflakene bli tykkere og større, og skredfaren øke. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra.

Tester

LBT@8cmQ2 Gikk til brudd ved isolering. Store krystaller 1,25mm i overgangen mellom tynt P flak og underliggende løs F oppbyggende kant.

ECTP5@8cmQ3 Middels

ECTP2@8cmQ2 Dårlig Tok 2 separate ECT like ved hverandre. Tynt snødekke på dette stedet. Ikke representativt der snødekket er tykt og det ikke er flak i toppen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

3 cm F DF 1 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 10 cm F RGxf 1 mm D, 12 cm 4F RGxf 1 mm D -10,8 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 5 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 15 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 25 cm, -1,6 °C @ 30 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254528

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.02.2021 kl. 15:33

1064 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  På ca 1000 moh. Tynt flak her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 30 cm Tørr og laus snø frå fjorden og opp på toppane. Mykje rim i skogen, lite over tregrensa. Lokalt på ryggar/toppar har vinden flytta litt snø, men ikkje vore mykje snøtrsp ettrr det eg har sett. Denne fokksnøen er 2-10 cm tjukk på denne sida av dalen. Sannsynlegvis meir andre plassar med meir vind. Generelt ujamn fordeling i terrenget, med lite på ryggar (10-30cm) og meir i renner (fleire meter). Ingen fareteikn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Hovudproblem no er lokal fokksnø. Problemet ser ut til å berre vere på lokalt veldig vindutsatte plassar i og med at det har vore lite vind. Svakt lag er ein miks av nedsnødd/føyka overflatekant og df. Uvanlege forhold å vurdere for ein vestlending, men det kan virke som om snødekket er i ferd med å tørke ut. og at kantkornproblematikken er på vei ned då dette/ desse laget/laga har lite/mindre spenningar enn tidlegare. Vindauke vil gje mykje snøtransport. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP1@5cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm F FC/DF 1 mm D, 1 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm P MFcr D, 1 cm F FC 1 mm D, 15 cm 4F/1F RG/FC 0 mm/1 mm D, 30 cm K MF 2 mm D-M -11 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254622

Sunnmøre / Volda

Snø

09.02.2021 kl. 14:31

726 moh

Laurids (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Gikk på 22 i dette laget. Leheng med mykt flak på toppen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV

Tester

ECTP22@30cmQ1 Middels Glatt brudd q1,5

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

2 cm P RG, 15 cm 1F DF, 20 cm 1F RG, 80 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254376

Sunnmøre / Sykkylven / Sunnmøre

Snø

09.02.2021 kl. 14:28

1397 moh

Emil (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Emil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE4@20cmQ2 Dårlig

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snøprofil

10 cm 1F, 15 cm F, 20 cm 4F, 15 cm 1F, 40 cm P 1 test knyttet til snøprofilen Profilen går 1 meter ned i snødekke

ObsID: 254449

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.02.2021 kl. 14:20

688 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  callewernhoff

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Tester

CTH29@65cmQ2

ECTX God

CTH24@65cmQ2

Snøprofil

3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254388

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.02.2021 kl. 14:20

738 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  callewernhoff

Tester

ECTN25@40cm

CTH26@40cmQ2

CTM18@20cmQ2

CTM14@40cmQ2

Snøprofil

4 tester knyttet til snøprofilen Väldigt djupt snödekke, 290cm målt. Gravde bara topp 1 meter

ObsID: 254389

Sunnmøre / Volda

Snø

09.02.2021 kl. 13:53

752 moh

tormode@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  LBT utgliding mot bakke på slag 8 på siden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Spor midt i bildet er fra retur i dag. DF i hele siden i øverste lag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tormode@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mindre snø i høyden enn normalt. Ujevnt terreng underlag gir at det også er ujevn snødybde. Mye av snøen er løs og skiløper kommer lett gjennom all snøen og ned på bakke nivå. Fare for å treffe litt stein (hai)

Snødekke

46 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Området for dagens observasjon har fått lite snø siste ukene. Steder ikke langt fra har fått mer nedbør. Store lokale forskjeller.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Skredproblemer som ble funnet i denne observasjonen er mest aktuel der hvor snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Notater

Rimlag: Under skoggrensen på løs snø er det mye rimdannelse uten at det skal ha noe betydning på sikt. I område over observasjonssted ble det funnet overflate rim (SH) i et skyggeområde.

Tester

ECTX God Klarer ikke å påvirke dh/sh lager i bunn med ECT.

LBT@46cmQ2 Brudd / utgliding mot bakken på slag 8 på siden av blokk.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s Klarvær og helt stilt. Samme vær siste uke

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen flakskred aktivitet i fjellområdene som ble observert. Noen små løsnø skred som mest sansynlig har gått i dag pga noe smått som har løsnet i bratt side. Størrelsen på disse er så små at det ikke er noe fare.

Snøprofil

14 cm F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 14 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F DH 2 mm D -10 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 46 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snødybde varierte utfra terreng under. Profil gravd i et området med jevnt underlag og dermed jevn snødybde

ObsID: 254393

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.02.2021 kl. 13:45

919 moh

akr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  akr
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  akr Kommentar:  Kantkornlag over skarelag.

Snødekke

Kantkorn over skarelaget.

ObsID: 254454

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

09.02.2021 kl. 12:53

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lav temperatur, ingen nedbør, vindstille, østelig. Uforandret skredfare neste døgn: ingen nedbør første 24 timer, fortsatt kald vætype..

Vær

Ikke nedbør -8 °C Inselset. (800moh) kl 12:55 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254357

Sunnmøre / Volda

Snø

09.02.2021 kl. 12:51

447 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Loftesnes
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Loftesnes

Tester

God Vi utførte også Rutsjblokktest, som gav RB4, hvor vi utløste de øvre 20 cm med tilsynelatende laus snø i et sammenhengende flak. Gjenværende snødekke ser ut til å ha rimkrystaller i overflaten, se bilde. Østlig eksposisjon. Mulig funn av rim / kant korn i overgang til bakke, se bilde. 40 cm snødybde.

CTN God Ingen effekt

ObsID: 254352

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2021 kl. 13:42

820 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  callewernhoff

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh kantkorn over gammel MF snö fra Okt/Nov

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Brudd på fokksnö som håller på stabiliserar sig. Ingen overflaterim observert som svakt lag.

Tester

CTM10@5cmQ2

CTE8@40cmQ3

CTM13@5cmQ1 Middels

ECTN10@40cmQ2

ECTP5@5cmQ2 Middels gick lett men med lite energi

Snøprofil

5 tester knyttet til snøprofilen Grav till gamle MF laget.

ObsID: 254262

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

08.02.2021 kl. 12:41

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, stabilt kaldt, vindstille. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognoser.

Vær

Ikke nedbør -9 °C Eidset (800moh) kl 12:42 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 254229

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 15:00

1031 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Betre understøtta her. Elles likt som tidlegare. Sv aspekt

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 254086

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 15:00

1260 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  CT 15@35cm på sjiktovergang i nysnøen. Ingen vindpåvirking her. Ganske glatt brudd, men ingen flakdannelse over, og glidelaget var også mykt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  CT 25@70cm på skarelag. Glatt bruddflate, men skulle mye til for å påvirke. Lite spenning i snøen. Mulig tynt lag med kantkorn over skarelaget. Har ikke tatt med i profil siden jeg ikke kan si sikkert.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Fra overside av skarelag @70cm. Mulig kantkorn? I så fall dannet i løpet av de siste to ukene, mest sannsynlig sist uke.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Veldig stort D3 (antagelig naturlig utløst) skred. Har gått før forrige snøfall, gjetter ifm. vind fra vest/sørvest rundt 27. januar. Bruddkant er nedsnødd og vindpåvirket, så vanskelig å si noe eksakt høyde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Bruddkant
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Skredtungen har gått langt ut på flaten

Tester

CTH25@70cmQ2 Middels Brudd på smelteskarelag. Gikk glatt, men vanskelig å påvirke.

CTM15@35cmQ2 God 15 slag brudd i sjiktovergang i nysnø.

Snøprofil

35 cm F DF, 0,5 cm 4F DF, 35 cm 4F RG, 1 cm K MFcr, 40 cm 4F MF 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254132

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 14:33

1018 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Denne skaren er usammenhengande. Eg har sjekka på gamle bilete.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store S, SV, V, NV over 700 moh Nedføyka overflatekant/rim nysnø. Ved ryggar, og andre vindutsatte stader

Skredfarevurdering

2 Moderat All snø er kuldeomvandla i meir eller mindre grad på alle høgder. Tidlegare i veka har det blitt danna overflatekant og rim. Denne vart føyka ned ila Torsdag-Søndag med vind frå ulike former for Aust. Kun på svært vindutsette stader det har blitt innblese snøv. Det gamle kantkornlaget er fortsatt tilstades, og fortsatt vanskelig å påverke, men kan ikkje utelukkast str 3 i få heng. Lite anna utvikling enn vidare kuldeomvandling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Pga lite spenning og progressiv snø over trur eg.

Snøprofil

25 cm F/4F DF/RG, 15 cm 4F RG/RGxf, 25 cm 1F RG/RGxf, 1,5 cm 4F/F RGxf/FC 1 mm Nedre del, 25 cm K MFcr, 20 cm 1F MF, 5 cm 4F FC -11 °C @ 0,5 cm, -10 °C @ 10 cm, -9,2 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 100 cm, -1,8 °C @ 110 cm, -1,8 °C @ 120 cm, -1,3 °C @ 130 cm, -0,8 °C @ 135 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254103

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 13:11

340 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Fingeren på Standalseidet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  På vei til Fingeren
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Panorama Standalhytta mot Fingeren.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  I dalen inn mot Appelsinhaugen mot Kolåstinden.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Kolåstinden og Fingeren
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Breen på veg mot Kolåstinden.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Parti av området, foto frå Standalssetra.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Kvanndalen på Standalseidet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 9 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Kvanndalen på Standalseidet.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Vær

-12 °C Vindstille og skyfritt.

Faretegn

Ferske skred

Skredhendelse

7. feb 13:21 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Ukjent Skredet startet på 972 moh og sluttet på 882 moh

ObsID: 254054

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 13:06

919 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Spor slutta der eg løyste skredet 5 m lenger nede.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Kan gå skred på utblåst også.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Såg at det va innføyka flak der. Angreip frå topp på slakt terreng. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

7. feb 13:06 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 908 moh og sluttet på 893 moh 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Fjernutløyst. Med vilje.

Snøprofil

15 cm P RG, 1,5 cm FC/RGxf Overflate kant som er Nedføyka trur eg, 0,5 cm 4F RG/MFcr Tendens til solskare? Finn Inga anna forklaring. Forklare skredet på Saudehornet fredag. Der var de også Nedføyka frå siste døgn. Den overliggande fokksnøen her er over eit døgn., 20 cm F/4F RGxf/RG

ObsID: 254052

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 12:45

890 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Sprekk over meg. Der var terrenget under 30
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Kamtkorn 1mm et nyare kantkorn lag enn det me har slite med ei stund.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Overgang frå rygg til flak. Bærande flak i toppen. P. 1f-4f på flaket lenger nede.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Såg lehenget på avstand og tenkte st det var ein aktuell stad å løyse. Gjekk opp utblåst rygg. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

7. feb 12:50 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 881 moh og sluttet på 838 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 15 m bred bruddkant Nær rygg Nedføyka kantkorna snø

Snøprofil

30 cm P RG, 1 cm F FC/RGxf 1 mm Hele laget, 1 cm 4F RG/RGxf, 20 cm F/4F RGxf/RG Fort å tru at dette er ein del av eit tjukt svakt lag.

ObsID: 254043

Sunnmøre / SULA

Snø

07.02.2021 kl. 12:44

318 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Fokksnø i åpent lende. Uvanlig store sastrugier i høyde rundt 300 moh, under tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Bildet er tatt rett nordover, fra ca 350 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Overflaterim? Bildet er tatt ca 400moh, i rett sørlig eksposisjon. Dette var laveste høyde jeg fant disse greiene på overflata. Lavere nede i lia glimret overflatekrystallene.

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Ekstremt stor forskjell på få meter mellom overflatesnødekke i åpent, halvåpent og trekledd lende, allerede fra 250moh. Det virker som om snøen også er påvirka av le og skygge fra deg enkeltstående bjørkelegger. Der fokksnøen er tynnest, bryter den løs av ein enkelt skiløper, og glir 5-10cm avgårde, i bruddstykker fra 3-15 cm tykkelse, i terreng rundt 30 grader bratt. Tydelig spor av vindtransport fra nord/nordøst. I sideheng er snøen laus / lausere, og er mindre / lite vindpåvirka.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 7 m/s fra NØ ↙

ObsID: 254112

Sunnmøre / SULA

Snø

07.02.2021 kl. 12:25

290 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Fokksnøflak

Snødekke

60 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Fra Sulebakk og høgere, er snøen delvis vindpåvirka. Til dels harde flak, ca 3-5cm tjukke, i overflaten av snødekket.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra NØ ↙ Strålende høgtrykk og bluebird, men frisk vind.

ObsID: 254039

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 12:16

807 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Veldig tynt flak, men har lagt seg på rim/nysnø. Mjukt under.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Litt ut frå skia. Veldig lite leheng.

ObsID: 254034

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

07.02.2021 kl. 12:04

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temp, ingen nedbør, vindstille. Uforandret skredfare neste døgn: Værutvikling kommende døgn. - 9 gr vind frå Ø 3 ms.

Vær

Ikke nedbør -8 °C Åmelfot, steinsvik (800moh) kl 12:05 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254032

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 12:02

765 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Sørvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  SØ vendt rygg
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Trollbotnen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Blåtind
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Mot Klovetindane
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Storetinden og Blæja
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Snøhornet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Mot Volda

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-7 °C 2 m/s fra Ø ←

ObsID: 254031

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org