Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 08.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile og krevende forhold. Vær forsiktig i områder fokksnøflak. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet ventes å holde seg uendret i det kalde været, og er tilknyttet fokksnøflak dannet de siste dagene. Fokksnøen ligger flere steder på kantkorn og fjernutløsning kan ikke utelukkes. Det vil være lett å påvirke fokksnøen i noen heng og den kan gi middels store skred (str. 2). I noen få heng kan skredene bli store (str. 3). Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser.
Sist helg kom det opp mot en halv meter nysnø mange steder, mest i ytre deler av regionen. Noen steder har vinden de siste dagene dannet fokksnøflak med ulik hardhet, mens i skjermede formasjoner kan det finnes løs snø høyt til fjells. Den nye snøen ligger på en blanding av harde eller mykere flak. Noen steder også på overflatekantkorn. Det er mange steder fortsatt lite såle i terrenget og stein kan være dekket av lett tynt snølag
Kantkornet snø har føyket ned de siste dagene. Der kantkorn ligger på hardere snø vil det utgjøre et svakt lag. Det er observert tynne lag av kantkorn over skare flere steder i regionen. Der kantkorn er observert under skare, er laget ofte tykkere.
Fredag ble det observert skiløperutløst flakskred, str. 3 på Saudehornet i Ørsta.
Kantkornet snø under fokksnø er observert flere steder. De har foreløpig ikke vist svært ugunstige egenskaper
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Stedvis frisk bris i østlige deler av regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-19 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Stedvis frisk bris i østlige deler av regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2021 kl. 13:42

820 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  callewernhoff

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh kantkorn over gammel MF snö fra Okt/Nov

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Brudd på fokksnö som håller på stabiliserar sig. Ingen overflaterim observert som svakt lag.

Tester

CTM10@5cmQ2

CTE8@40cmQ3

CTM13@5cmQ1 Middels

ECTN10@40cmQ2

ECTP5@5cmQ2 Middels gick lett men med lite energi

Snøprofil

5 tester knyttet til snøprofilen Grav till gamle MF laget.

ObsID: 254262

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

08.02.2021 kl. 12:41

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, stabilt kaldt, vindstille. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognoser.

Vær

Ikke nedbør -9 °C Eidset (800moh) kl 12:42 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 254229

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 15:00

1031 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Betre understøtta her. Elles likt som tidlegare. Sv aspekt

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 254086

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 15:00

1260 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  CT 15@35cm på sjiktovergang i nysnøen. Ingen vindpåvirking her. Ganske glatt brudd, men ingen flakdannelse over, og glidelaget var også mykt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  CT 25@70cm på skarelag. Glatt bruddflate, men skulle mye til for å påvirke. Lite spenning i snøen. Mulig tynt lag med kantkorn over skarelaget. Har ikke tatt med i profil siden jeg ikke kan si sikkert.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Fra overside av skarelag @70cm. Mulig kantkorn? I så fall dannet i løpet av de siste to ukene, mest sannsynlig sist uke.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Veldig stort D3 (antagelig naturlig utløst) skred. Har gått før forrige snøfall, gjetter ifm. vind fra vest/sørvest rundt 27. januar. Bruddkant er nedsnødd og vindpåvirket, så vanskelig å si noe eksakt høyde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Bruddkant
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Skredtungen har gått langt ut på flaten

Tester

CTH25@70cmQ2 Middels Brudd på smelteskarelag. Gikk glatt, men vanskelig å påvirke.

CTM15@35cmQ2 God 15 slag brudd i sjiktovergang i nysnø.

Snøprofil

35 cm F DF, 0,5 cm 4F DF, 35 cm 4F RG, 1 cm K MFcr, 40 cm 4F MF 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254132

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 14:33

1018 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Denne skaren er usammenhengande. Eg har sjekka på gamle bilete.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store S, SV, V, NV over 700 moh Nedføyka overflatekant/rim nysnø. Ved ryggar, og andre vindutsatte stader

Skredfarevurdering

2 Moderat All snø er kuldeomvandla i meir eller mindre grad på alle høgder. Tidlegare i veka har det blitt danna overflatekant og rim. Denne vart føyka ned ila Torsdag-Søndag med vind frå ulike former for Aust. Kun på svært vindutsette stader det har blitt innblese snøv. Det gamle kantkornlaget er fortsatt tilstades, og fortsatt vanskelig å påverke, men kan ikkje utelukkast str 3 i få heng. Lite anna utvikling enn vidare kuldeomvandling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Pga lite spenning og progressiv snø over trur eg.

Snøprofil

25 cm F/4F DF/RG, 15 cm 4F RG/RGxf, 25 cm 1F RG/RGxf, 1,5 cm 4F/F RGxf/FC 1 mm Nedre del, 25 cm K MFcr, 20 cm 1F MF, 5 cm 4F FC -11 °C @ 0,5 cm, -10 °C @ 10 cm, -9,2 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 100 cm, -1,8 °C @ 110 cm, -1,8 °C @ 120 cm, -1,3 °C @ 130 cm, -0,8 °C @ 135 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254103

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 13:11

340 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Fingeren på Standalseidet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  På vei til Fingeren
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Panorama Standalhytta mot Fingeren.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  I dalen inn mot Appelsinhaugen mot Kolåstinden.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Kolåstinden og Fingeren
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Breen på veg mot Kolåstinden.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Parti av området, foto frå Standalssetra.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Kvanndalen på Standalseidet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 9 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Kvanndalen på Standalseidet.

Vær

-12 °C Vindstille og skyfritt.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Faretegn

Ferske skred

Skredhendelse

7. feb 13:21 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Ukjent Skredet startet på 972 moh og sluttet på 882 moh

ObsID: 254054

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 13:06

919 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Spor slutta der eg løyste skredet 5 m lenger nede.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Kan gå skred på utblåst også.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredhendelse

7. feb 13:06 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 908 moh og sluttet på 893 moh 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Fjernutløyst. Med vilje.

Ulykke/hendelse

Såg at det va innføyka flak der. Angreip frå topp på slakt terreng. Snø Påvirket ingenting Topptur

Snøprofil

15 cm P RG, 1,5 cm FC/RGxf Overflate kant som er Nedføyka trur eg, 0,5 cm 4F RG/MFcr Tendens til solskare? Finn Inga anna forklaring. Forklare skredet på Saudehornet fredag. Der var de også Nedføyka frå siste døgn. Den overliggande fokksnøen her er over eit døgn., 20 cm F/4F RGxf/RG

ObsID: 254052

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 12:45

890 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Sprekk over meg. Der var terrenget under 30
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Kamtkorn 1mm et nyare kantkorn lag enn det me har slite med ei stund.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Overgang frå rygg til flak. Bærande flak i toppen. P. 1f-4f på flaket lenger nede.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredhendelse

7. feb 12:50 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 881 moh og sluttet på 838 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 15 m bred bruddkant Nær rygg Nedføyka kantkorna snø

Ulykke/hendelse

Såg lehenget på avstand og tenkte st det var ein aktuell stad å løyse. Gjekk opp utblåst rygg. Snø Påvirket ingenting Topptur

Snøprofil

30 cm P RG, 1 cm F FC/RGxf 1 mm Hele laget, 1 cm 4F RG/RGxf, 20 cm F/4F RGxf/RG Fort å tru at dette er ein del av eit tjukt svakt lag.

ObsID: 254043

Sunnmøre / SULA

Snø

07.02.2021 kl. 12:44

318 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Fokksnø i åpent lende. Uvanlig store sastrugier i høyde rundt 300 moh, under tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Bildet er tatt rett nordover, fra ca 350 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Overflaterim? Bildet er tatt ca 400moh, i rett sørlig eksposisjon. Dette var laveste høyde jeg fant disse greiene på overflata. Lavere nede i lia glimret overflatekrystallene.

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Ekstremt stor forskjell på få meter mellom overflatesnødekke i åpent, halvåpent og trekledd lende, allerede fra 250moh. Det virker som om snøen også er påvirka av le og skygge fra deg enkeltstående bjørkelegger. Der fokksnøen er tynnest, bryter den løs av ein enkelt skiløper, og glir 5-10cm avgårde, i bruddstykker fra 3-15 cm tykkelse, i terreng rundt 30 grader bratt. Tydelig spor av vindtransport fra nord/nordøst. I sideheng er snøen laus / lausere, og er mindre / lite vindpåvirka.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 7 m/s fra NØ ↙

ObsID: 254112

Sunnmøre / SULA

Snø

07.02.2021 kl. 12:25

290 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes Kommentar:  Fokksnøflak

Snødekke

60 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Fra Sulebakk og høgere, er snøen delvis vindpåvirka. Til dels harde flak, ca 3-5cm tjukke, i overflaten av snødekket.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra NØ ↙ Strålende høgtrykk og bluebird, men frisk vind.

ObsID: 254039

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 12:16

807 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Veldig tynt flak, men har lagt seg på rim/nysnø. Mjukt under.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Litt ut frå skia. Veldig lite leheng.

ObsID: 254034

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

07.02.2021 kl. 12:04

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temp, ingen nedbør, vindstille. Uforandret skredfare neste døgn: Værutvikling kommende døgn. - 9 gr vind frå Ø 3 ms.

Vær

Ikke nedbør -8 °C Åmelfot, steinsvik (800moh) kl 12:05 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 254032

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2021 kl. 12:02

765 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Sørvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  SØ vendt rygg
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Trollbotnen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Blåtind
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Mot Klovetindane
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Storetinden og Blæja
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Snøhornet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Mot Volda

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-7 °C 2 m/s fra Ø ←

ObsID: 254031

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.02.2021 kl. 16:20

1119 moh

Åsne Time- Naturguide student (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@15cmQ2 12 slag

Snødekke

130 cm totalt 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Notater

Graver ut "blokker". Oppdaget svakt tynt lag med kantkorn ved blokktest ca. 30-40 cm fra overflate som ikke ble oppdaget når en lagde snøprofilen.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Snøprofil

0,5 cm F FC 0 mm, 15 cm F DF, 15 cm 4F RG, 25 cm P RG, 15 cm P RG, 15 cm F FC 85cm

ObsID: 254041

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.02.2021 kl. 14:51

866 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Notater

ObsID: 253879

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

06.02.2021 kl. 13:45

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temp, nedbør, vindstille. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -7 °C Eidset (800moh) kl 13:47 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 253864

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.02.2021 kl. 13:25

978 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Rim og kant i øvre snødekke

Tester

LBTQ2

Notater

ObsID: 253859

Sunnmøre / Volda

Snø

06.02.2021 kl. 13:07

624 moh

JP@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  JP@rkh-skredgruppe

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Ø

ObsID: 253849

Sunnmøre / Volda

Snø

06.02.2021 kl. 12:40

624 moh

JP@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JP@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

25 cm F DF 1 mm D, 0,5 cm P MF 2 mm M, 2,5 cm 4F MF 1 mm M, 15 cm F MF 1 mm D, 15 cm F DH 3 mm D

ObsID: 253841

Sunnmøre / Volda

Snø

06.02.2021 kl. 12:30

584 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Skredhendelse

6. feb 12:31 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NV-vendt Skredet startet på 588 moh og sluttet på 588 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 15 cm høy og 2 m bred bruddkant Brattheng Vanskeleg å skilje mellom utløysing av flak eller om eg mest skubba ned snø med skia. Løyste iallefall noko på størrelse 0.1 i eit lite heng her. Mest utskubbing av snø, men det flaka seg litt. Ikkje tydeleg fokksnø, men ein anelse vindrørt

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Lett drag frå SA av og til. Kaldt, kanskje rundt -8C

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske skred Ned frå Koppefjellet. Same aspekt som denne sida

ObsID: 253838

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.02.2021 kl. 12:20

730 moh

Åsa (Ukjent)

Tester

CTN Middels Testen blev tatt på et parti som var ca 25 grader bratt og et søkk der tørre snømengden var dyp. Lit til siden mot ryggen var tørre snømengden mindre. Søylen løsnet ikke med slag. Dette sannsynligvis på grunn av at det var ca 70 cm med stabil tørr snø over svake laget. Så det var ikke lett å påvirke svake laget. Svake kantkornet snøen var ca 7cm dyp og låg på toppen av et tykt skarelag. Hvis tørre stabile snølaget hadde vert tynnere trur jeg at søylen hadde løst ut. Vi løsnet søylen med å bryte den løs bar søylen. Da sklei søylen lett ut på kantkornet laget. Bare ca. 50 høydemeter høyere opp laget en annen gruppe en test, men der var ikke det tegn på kantkornet snø.

ObsID: 253933

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.02.2021 kl. 11:45

1098 moh

Martinnilsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Martinnilsen Kommentar:  Isolert snøprofil gikk i brudd ved CT23. Bruddflate Q2. Progressivt snødekke ned til bruddflate.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Martinnilsen Kommentar:  Progressivt snødekke fra ubunden i toppsjikt mot 1F ned til bruddflate. 4F snødekke ved bruddflate, ellers homogent 1F under bruddflate.
ObsID: 253898

Sunnmøre / Volda

Snø

06.02.2021 kl. 11:44

1012 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I enkelte leheng. Akkurat her virker det å ha vært lite vind som kun har vispa litt i overflata.

Tester

ECTN22@50cmQ3 God

Vær

4 m/s

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253823

Sunnmøre / Volda

Snø

06.02.2021 kl. 11:44

521 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Snødekke

135 cm totalt

ObsID: 253821

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.02.2021 kl. 16:01

508 moh

gyrid@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen utløsning Vi så starten på et voksende rimlag helt øverst i snødekke. Dette vil sannsynligvis vokse de neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

Snødekke

112 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Notater

Gjennomført av gyrid@naturguidehvo20, frida@naturguidehvo20 og marita@naturguidehvo20.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra Ø ←

Snøprofil

20 cm F DF, 27 cm 4F RG, 10 cm 1F RG, 25 cm P RG, 19 cm 1F RG, 11 cm K MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253736

Sunnmøre / Volda

Snø

05.02.2021 kl. 14:33

787 moh

RB@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vinntransport av snø fra sør til nord

ObsID: 253679

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

05.02.2021 kl. 13:55

1133 moh

JonasØ@nortind (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JonasØ@nortind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lokalt mye vind rundt stranda området, som frakter en del snø. Små flakskred var allerede gått. Mye snøfokk i fjellene rundt brekketind. Også observert overflate rim i høyden.

ObsID: 253704

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

05.02.2021 kl. 13:30

763 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  callewernhoff

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM12@35cmQ2 Middels

CTM11@35cmQ3 God

ECTN13@35cm God Trolig lagskikt mellan 4F fokksnö og 1F fokksnö

Vær

Ikke nedbør -9 °C 7 m/s fra SØ ↖ Vind fra syd transporterar snö i höjden. Observert snowplumes på de högsta topparna runt velledalen.

Snøprofil

2 tester knyttet til snøprofilen Gravd ned till gammel snö fra Okt/Nov

ObsID: 253695

Sunnmøre / Volda

Snø

05.02.2021 kl. 12:49

610 moh

RB@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RB@naturguideHVO20

Tester

ECTX God Ingen bruddforolantning ved knæk med spaden bak fra hverken ved lbt eller ect. Kantkornlag lite potent

LBT Ingen utslag

Snødekke

95 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

25 cm F PP, 25 cm F DF, 30 cm F RG, 0,1 cm K MFcr, 10 cm 4F FC, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC, 2 cm K MFcr 1 test knyttet til snøprofilen Kanting på smelteomvandler snø i skarelagene.

ObsID: 253655

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.02.2021 kl. 12:15

953 moh

Emil_naturguide@hivolda (Ukjent)

Notater

Ingen vindpåvirkning i snøen

ObsID: 253804

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.02.2021 kl. 12:00

953 moh

Emil_naturguide@hivolda (Ukjent)

Tester

ECTX God Ingen utslag på ect test. I østlig retning.

ObsID: 253796

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.02.2021 kl. 11:17

992 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 7 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredhendelse

5. feb 11:05 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1107 moh og sluttet på 628 moh 60 cm høy og 80 m bred bruddkant Nær rygg Ei gruppe på 5 var på veg opp på Saudehornet. 2 stk snudde då dei ikkje likte forholda med fersk innblåst fokksnø. Spora frå dagen før var føyka nesten heilt igjen. Dei 3 andre fortsatte oppover og baksa i fersk fokksnø. Dei 3 løyste ut eit lite skred og ville også snu. 1 person løyste ut skredet på veg ned. Vart ført nokre meter nedover, men kom seg ut. 2 personar stod igjen rett ved men like over brotkant på svak ryggformasjon lenger vest. Det skal også ha vore fleire grupper på veg opp til Vallahornet og Vallahalsen. Anslått brotkant frå 60-50 cm høg brotkant. Målt ca i kart: Ca 200m x 80m areal på flaket. Dvs rundt 9000 m3 som gjekk ut.

ObsID: 253623

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

05.02.2021 kl. 09:21

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, kaldt og vindstille. Uforandret skredfare neste døgn: Temp, varsla ingen nedbør og fortsatt en kald værtype. Neste 24 timer SØ vind 3 til 5 ms.

Vær

Ikke nedbør -8 °C Innselset (800moh) kl 09:21 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 253604

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org