Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 16.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Eit vedvarande svakt lag ligg under fokksnøen. Oppsprekking og drønn er tydeleg teikn på ustabilitet. Det oppmodast til konservative vegval.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og nedbør i starten av veka har gitt store fokksnøflak som framleis er lette å løyse ut. Forholda er krevjande med svake bindingar og vedvarande svake lag i snødekket. Fjernutløysing er mogleg. Skiftande vindretning har gitt flakdaningar i fleire himmelretningar, men sør- og sørvestlege heng er mest utsett. Unngå utløysningsområder og utløpsområder for skred.
Det har vore stor snøtransport i fjellet og det ligg mykje innblåst snø i leområder mot sør- og søraust. Rygger og utsette formasjonar er delvis avblåst. I skjerma formasjonar er det framleis mogleg å finne mjuk snø, og under skoggrensa ligg der mykje laussnø. Det har kome 40 – 60 cm snø i byrjinga av veka, mest i vest. Det er snø til fjorden, men lite såle i lågtliggande områder.
Det utvikla seg rim og kantkorn i klårvêret etter nyttår. I Vestre Sunnmørsalpane er kantkorn fyrst og fremst observert kring skarelag eller ved bakken. Utbreiinga av rim er usikker, men vind og mildvêr har nøytralisert mykje av det før snøen kom. Rim ventast å vere mest utbreidd i skjerma terreng som opne glenner i skogen.
Det vart tysdag observert to store naturlig utløste skred i sørøstvendt side i Grøndalen.
Det er rapportert drønn i snødekket over store dele av Sunnmøre.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-19 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sørøst om formiddagen.
-17 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.01.2021 kl. 14:42

1334 moh

Åsmund Steen (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Åsmund Steen

Notater

Vandkelig å se, men tendenser til begerkrystall inn i hulrom i snøen

ObsID: 249519

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.01.2021 kl. 13:12

1141 moh

Adriansw (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Adriansw
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@35cmQ3 God Brudd på kantkorn

LBT@40cmQ2 Brudd over skarelaget

Snøprofil

10 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 2 cm P RG, 10 cm 4F FC D, 10 cm K MFcr

ObsID: 249516

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.01.2021 kl. 13:00

1176 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

Vindpåvirket snø, men fint skiføre. Nytt lag med overflaterim i ferd med å bygge seg opp. Må følges med på. Opplevde ingen drønning ellers sprekkdannelse i dag.

ObsID: 249580

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.01.2021 kl. 13:00

606 moh

Kristoffer (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Fant to lag nedføyket nysnø ett ca 3cm under snødekket og det andre ca 30cm. Hardheten på snødekket var ganske variert så vanskelig å si noe generelt om skredproblemet

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye små drønn opp til ca 500moh. I dalen

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det var begynt å danne seg rimkrystaller på snødekket. Dette gikk langt opp (over 650moh), men jeg vet ikke hvor langt

ObsID: 249495

Sunnmøre / Fjord

Snø

16.01.2021 kl. 12:09

796 moh

PGiske (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -5 °C

Tester

ECTN25@30cmQ3 Tok test i 30 graders heng i SØ retning. Meget hard og isete snø 30 cm fra toppen og nedover. Målte 160 cm snø

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

ObsID: 249522

Sunnmøre / Volda

Snø

16.01.2021 kl. 11:39

155 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Snødekke

Rim på mykt underlag Det er overflaterim på mjukt underlag. Krystallar er ca. 1cm

ObsID: 249450

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

16.01.2021 kl. 11:30

592 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sindre@nortind
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Vær

-8 °C 0 m/s

Faretegn

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt en kompleks situasjon, og man bør fortsatt velge konservative veivalg da det er vanskelig å si akkurat hvor tynt/tykt det svake laget av kantkorn er i gitte heng før man er der. Størrelse 3 tror jeg er lite sannsynlig nå. Hvertfall her. Str. 2 i noen bratte heng, lett å løse ut. Synkende tendens da finværet både gjør det svake laget tjukkere og tar spenningen ut av alle flak, men fortsatt komplekst! Varslet faregrad er for høy På dette fjellet var faregraden for høy. Nærmer seg nok en faregrad 2, men en kompleks faregrad 2.

Tester

ECTN15@30cmQ3 God Kollapser først innad i fokksnøen fra tirsdag/onsdag. Ingen utslag på kanten, men her var kantkornlaget tjukt. Grov Q3 overflate der og når jeg forsøkte å dra ut blokka etter test.

Snødekke

Flott og ubundet snø i skjerma formasjoner. Der det var myke fokksnøflak har finværet tørket ut fokksnøen og gjort denne løs igjen og gitt et nydelig skiføre på store deler av fjellet. Kantkorn er tilstede generelt i snødekket, men primært tjukke lag og lite respons her, men dette varierer nok rundt omkring. Grove brudd ved kjappe håndtester hele veien opp. Fokksnøflakene tørker ut og det bidrar til at sannsynligheten for store skred synker fordi all spenning tas ut av disse. En del snø som tidligere har vært flak er nå helt løs og ubundet igjen.

Snøprofil

45 cm F/1F RGxf, 25 cm 4F FC D, 40 cm K MFcr D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249549

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

16.01.2021 kl. 10:14

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Fureneset (600moh) kl 10:15 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, stabilt veir, lav temp - 7gr. Økende skredfare neste døgn: Temp skal opp mot 0 gr og mulig snø i moderate mengder..

ObsID: 249422

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2021 kl. 14:23

685 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ikkje mykje nytt å melde anna enn det de kan lese utifrå snøprofil, testane mine og skredproblema eg har lagt inn. Det har teikna seg eit bilete av at drønna er rundt skoggrense. Pga mjukare flak og kant over skare. I høgda verkar kantkornlaget å verke mindre aktivt no, først og fremst pga tjukkare svakt lag og mindre krystallar. Det var vel inversjon før snøen kom så dette må ha påverka forskjellen mellom høgfjellet og rundt skoggrensa. Om en skal skille på dette i varselet veit eg ikkje. Kanskje ikkje. Nok med kompleks situasjon. Ein kan godt nemne dette med få fareteikn i høgda, men det betyr ikkje at ikkje skredproblemet er tilstades, berre litt mindre potent oppbygging. Stort sett potensielt str 2 i høgda pga vindpåverking og lite snø generelt. Menn også dette med at snødekket til fjells er tynt for året og sjølv små skred kan gjere stor fysisk skade pga oppstikkande stein. Situasjonen vert opprettheldt iallefall til neste værendring av betydning. Nokre plassar vil kantkorna vekse. Der me no får rim på hardt underlag kan dette blir endå ein brikke i puslespelet. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh I skogen og til et stykke over skogggrense.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Tjukkare svakt lag, mindre krystallar, hardare flak, Færre/ingen faretegn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 600 moh

ObsID: 249332

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

15.01.2021 kl. 13:51

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lav temp - 5 gr. Snø ca 20 til 25 cm stabilt klart veir.. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lav temp kommande døgn - 4 til - 5 gr ingen nedbør.

ObsID: 249317

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2021 kl. 13:44

1065 moh

RF@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  RF@rkh-skredgruppe

Skredhendelse

12. jan 23:48 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1150 moh og sluttet på 774 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 600 m bred bruddkant Leområder Antagelig gått rett etter snøværet på tirsdag. Antar kantkorn

ObsID: 249315

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2021 kl. 13:01

1062 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn. Va Q1 berre komt litt borti flata her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Var Q1 har rota d litt til her. kantkorn brot
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnøbrotflate

Tester

LBT@65cmQ1 Middels Middels hard klapping. Poppa litt.

LBT@45cmQ2 Middels Lett klapping, Nedføyka nysnø

ECTN25@66cmQ2 Middels Kantkorn

ECTN15@45cmQ2 Middels Nysnø

ECTN6@15cmQ3 Middels

Snødekke

Vindpakket myk

Snøprofil

5 cm 1F RG, 30 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 0,3 cm F PP 2 mm, 20 cm 1F RG, 1 cm F/4F FC/RGxf 1 mm Øvre del, 5 cm 4F/1F RGxf/MF 1 mm, 20 cm P MFcr 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249310

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2021 kl. 11:43

720 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Snødekke

Sprekker i tilknytning til skavl/leheng. Ikkje dagsferske, så la under snødekke. Ikkje spor i nærleiken.

ObsID: 249369

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2021 kl. 11:30

713 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Vær

Ikke nedbør Tilnærma vindstille, kaldt. Var skya i vest tidlegare, letta gradvis

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Markant drønn med god propagasjon.

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Vindpakket myk

ObsID: 249274

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.01.2021 kl. 11:29

20 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  "Ryke" lett fra toppane over 1000 moh. retning sør. Dvs. laus snø flytta på seg.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Stille /mindre vind lenger sør på austsida av Hjørundfjorden.

Vær

Sol og skyfritt. Lite vind på 100 meter . Lett krusing på fjorden.

ObsID: 249273

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.01.2021 kl. 10:51

483 moh

HenningSvoren (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HenningSvoren Kommentar:  Sprekker og flaking.

Vær

1 m/s 2% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249259

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2021 kl. 10:40

721 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredhendelse

14. jan 10:41 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 741 moh og sluttet på 717 moh Leområder Veit ikkje om det er personutløyst, men ser veldig ut som fjernutløysing frå spora oppom eller nedom. Meiner spora var lagt i går.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Snødekke

ObsID: 249256

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2021 kl. 09:27

491 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s fra Ø ← 15% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opa Glenne i skogen

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 249241

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2021 kl. 19:58

605 moh

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Kommentar:  PST 30/70 SF 30
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Usikker på kor representativ testen eigentleg var, men følgte kantkornlaget og fekk eit brudd. Då vi tok litt i blokka fekk vi brudd midt på. Tenker det difor er SF og ikkje END.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Ect
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-12 °C Inversjon. -15 i bilen. Virka varmare i høgda.

Tester

ECTP28@17cmQ2 God

LBT@55cmQ3 Brudd ved bakken.

PST 30/70 SF 30

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm, 20 cm 4F FC 1 mm D Vi grov fleire stadar. Nokre gongar var det eit skarelag med kantkorn over under, men der denne profilen var tatt var det eit samanhengande stort lag med det som såg ut til å bere kantkorn. Omlag 20cm og til bakken, 4F

ObsID: 249201

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2021 kl. 19:37

549 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe Kommentar:  Tydelege kantkorn, ca 1mm med en skarekombo ved bakken.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra N ↓

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekkene var her før eg kom, men ser iallefall dagsferske ut. Ingen spor i radius på 50m, naturleg utløyste sprekker? Går heile vegen langs elvegjølet

Snødekke

40 cm totalt 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 249192

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2021 kl. 13:59

271 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Vær

Der er kaldt og klart vær. Det er inversjon, så det var -16 grader med bilen, varmare i høgda.

Faretegn

Drønn i snøen Det var drønn i snøen rundt skoggrensa og i skogen. Det skjedde mest ved påverknad av fleire skikøyrarar, og då forplanta det seg fleire meter. Kollapsen skjer i lag med kantkorn. Det er godt utvikla krystallar og hovudsakleg eit relativt tjukt lag. Eg fann restar av nedbrote skare i det, men hovudsakleg gjekk kantkornlaget til bakken. Snøen frå dei siste dagane ligg over, og er fastare i botn (4f) og blir lausare oppover. Ei blokk på ca. 40*40 cm fekk kollaps i kantkornlaget ved isolering.

Snødekke

Rim på mykt underlag Det er ein på snøoverflata. Størst er krystallane i skogen, mindre i høgda.

ObsID: 249180

Sunnmøre / Volda

Snø

14.01.2021 kl. 13:55

1005 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Guttorm Hagen

Skredhendelse

12. jan 20:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1017 moh og sluttet på 717 moh Kantkornet snø over skarelag Leområder Har fanga det opp via fb og tilsendt på melding. Har ikkje sett det sjølv.

Ulykke/hendelse

Gjekk mest truleg under uværet tysdag Snø Påvirket ingenting

ObsID: 249130

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

14.01.2021 kl. 12:09

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og lav temp - 7 gr. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding på yr, lav temp og ingen nedbør..

ObsID: 249091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org