Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 14.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og nedbør i starten av uken har gitt store fokksnøflak som er lette å løse ut. Forholdene er krevende med vedvarende svake lag i snødekket. Fjernutløsning er mulig. Unngå utløsningsområder og utløpsområder for skred. Skredproblemet finnes der det ligger bunden snø over nedføyket kantkorn eller nysnø. Vær oppmerksom på svakt lag av løssnø under flak i overflaten. Varierende vind har gitt flakdannelse i flere himmelretninger men sør- og sørøstvendte heng er mest utsatt.
I skogen ligger det nå mye løssnø. Over tregrensen varierer det mellom løs snø, myke og harde flak. Det har vært stor snøtransport og i leområder mot sør og sørøst ligger det stedvis mye innblåst myk snø. Rygger og utsatte formasjoner er delvis avblåst. I skjerma formasjoner er det fortsatt ubunden snø. Det har kommet 40-60 cm snø de siste dagene, noe mindre lengst øst i regionen. Før siste periode med snøfall var snødekket tynt og det er fortsatt tynn såle i lavereliggende områder.
Det har blitt dannet rim og kantkorn i overflaten i klarværet etter nyttår. Rim forventes delvis blåst bort i utsatt terreng mot vest og sør-vest men det er stor usikkerhet rundt utbredelsen. I Stordal har det blitt rapportert om aktive vedvarende svake lag.
Tirsdag kveld gikk det skred over vei i Norangsdalen og veien ble midlertidig stengt (åpnet igjen onsdag). Det er også meldt om mange små skiløperutløste skred i skogen.
Det er observert drønn og skytende sprekker mange steder i regionen, både over og under tregrensen. På tirsdag kveld blåste det som mest 13,8 m/s fra nord på målestasjonen på Roaldshornet (1050 moh). Kraftigste vindkast var på 22,4 m/s.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-15 °C til -6 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2021 kl. 19:58

605 moh

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Kommentar:  PST 30/70 SF 30
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Usikker på kor representativ testen eigentleg var, men følgte kantkornlaget og fekk eit brudd. Då vi tok litt i blokka fekk vi brudd midt på. Tenker det difor er SF og ikkje END.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  TorgeirS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Ect
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP28@17cmQ2 God

LBT@55cmQ3 Brudd ved bakken.

PST 30/70 SF 30

Vær

-12 °C Inversjon. -15 i bilen. Virka varmare i høgda.

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm, 20 cm 4F FC 1 mm D Vi grov fleire stadar. Nokre gongar var det eit skarelag med kantkorn over under, men der denne profilen var tatt var det eit samanhengande stort lag med det som såg ut til å bere kantkorn. Omlag 20cm og til bakken, 4F

ObsID: 249201

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2021 kl. 19:37

549 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe Kommentar:  Tydelege kantkorn, ca 1mm med en skarekombo ved bakken.

Snødekke

40 cm totalt 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra N ↓

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekkene var her før eg kom, men ser iallefall dagsferske ut. Ingen spor i radius på 50m, naturleg utløyste sprekker? Går heile vegen langs elvegjølet

ObsID: 249192

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2021 kl. 13:59

271 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Snødekke

Rim på mykt underlag Det er ein på snøoverflata. Størst er krystallane i skogen, mindre i høgda.

Vær

Der er kaldt og klart vær. Det er inversjon, så det var -16 grader med bilen, varmare i høgda.

Faretegn

Drønn i snøen Det var drønn i snøen rundt skoggrensa og i skogen. Det skjedde mest ved påverknad av fleire skikøyrarar, og då forplanta det seg fleire meter. Kollapsen skjer i lag med kantkorn. Det er godt utvikla krystallar og hovudsakleg eit relativt tjukt lag. Eg fann restar av nedbrote skare i det, men hovudsakleg gjekk kantkornlaget til bakken. Snøen frå dei siste dagane ligg over, og er fastare i botn (4f) og blir lausare oppover. Ei blokk på ca. 40*40 cm fekk kollaps i kantkornlaget ved isolering.

ObsID: 249180

Sunnmøre / Volda

Snø

14.01.2021 kl. 13:55

1005 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Guttorm Hagen

Ulykke/hendelse

Gjekk mest truleg under uværet tysdag Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

12. jan 20:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1017 moh og sluttet på 717 moh Kantkornet snø over skarelag Leområder Har fanga det opp via fb og tilsendt på melding. Har ikkje sett det sjølv.

ObsID: 249130

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

14.01.2021 kl. 12:09

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og lav temp - 7 gr. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding på yr, lav temp og ingen nedbør..

ObsID: 249091

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 20:55

723 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  var vanskeleg å ta gode bilete gjennom lupa med haudelykt
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

LBT@80cmQ2 Glømte å legge inn testresultatet her i går. Liten kraft. Q2.heilt jamn overflate, men ruglete skare. Så kanskje q1

Notater

Glømte å legge inn testresultat på LBT. Rakk ikkje å redigere.

ObsID: 249045

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 20:51

723 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vinden har variert veldig på retning under snøværet, alt unntatt aust. På natt og formiddag onsdag var det til tider sterk snøføyke frå Aust og Nordaust.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Mest potent der det ligg over hard skare, kombinert med tynnare og/eller fastare flak oppå. Der me ha grave dempar snøen godt kreftene frå ein skiløpar.

Tester

LBT@80cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Første tur på heime sidan nyttår. Og her har skjedd omtrent det me frykta. Fjernutløysing er heilt klart mulig. Men foreløpig ikkje superlett trur eg. Me fekk heldigvis vind før snøen kom, så rim er muligens ikkje stor utbreiing på. Kantkorn rundt skare er hovedproblem. Mest potent der det ligg over hard skare og innen en halvmeter. Aktivt frå i skoggrensa, og eg tippar eigentleg til topps, i alle eksposisjonar. Det me fann av kantkorn var rundt eit skarelag som var nesten oppeten av kant. Totalt 3 cm tjukt. Dette skarelaget ligg stadvis på ruglete, hard skare. Nedbøren kom tidvis med sterk vind frå skiftande retning. Sopass sterk vind har det vore, at ein må ha store tydelege formasjonar for at det skal ha lagt seg opp store leheng. Derfor trur eg det er få heng med str 3. Mest aktuelt med str 2. Str3 i få heng og str 2 i noen heng. Det gir fg2. Utbreiing, skredstr og eigenskapar på kantkornet er lite kjent enno, men eg trur fg3 er rett foreløpig då situasjonen er kompleks. Kantkornet treng regn eller kraftig mildvær for å bli ødelagt. Nedføyka svakt lag av nysnø må også vere med som problem, vil stabilisere seg, men tek tid i kulda. Varslet faregrad er riktig Eg har ikkje sett noko skredaktivitet anna enn det vesle eg sjølv framprovoserte. Det vil vere vanskeleg framover å formidle faren når skreda uteblir anna enn når ein må ha ei tilleggsbelastning. Særleg mtp stadvis godt skiføre og fint vær.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nydeleg laussnø i skogen, men svak og/eller manglande såle. Ca 50 cm. Vindpåverka allereie før ein forlater skoggrensa. Variert hardheit over skoggrensa. Laussnøen ligg nokre stader i dyner, elles skavlar og småskavlar. Nokre oppstikkande stein. Sikker på det finst mykje god snø i beskytta områder. Kald snø, må vokse skia. Her hadde vindretninga tydeleg vore på Nordaust i det siste.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra NØ ↙

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svakt dempa drønn.

Snøprofil

2 cm 4F DF, 35 cm F/4F PP/DF, 45 cm 4F/1F DF, 1 cm F FC 2 mm Hele laget, 1 cm 1F MFcr/RGxf, 1 cm F FC 1 mm Hele laget, 20 cm K MFcr -18 °C @ 1 cm, -10 °C @ 20 cm, -6,6 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm

ObsID: 249017

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 20:48

724 moh

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN21@40cmQ2 Middels

Snødekke

50 cm totalt Vindpakket myk

Snøprofil

3 cm 1F RG, 10 cm 4F DF, 20 cm 1F RG, 7 cm 1F RG, 1 cm 4F FC 1 mm, 10 cm K MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249006

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 20:47

727 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Tester

LBT@70cmQ2 Kantkorn mellom to skarelag. Ca 1mm krystallar

LBT@50cmQ2 Innad i fokksnø. Nedføyka svakt lag av nysnø

Snødekke

Vindpakket myk Tørr

ObsID: 249002

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 20:36

677 moh

Borulf@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Borulf@rkh-skredgruppe

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 248990

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 20:23

727 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

13. jan 20:24 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Skredet startet på 726 moh og sluttet på 691 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 6 m bred bruddkant Brattheng Testheng. Innblåst lita skål. 45 grader bratt

ObsID: 248987

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 19:42

499 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels

Tester

ECTP13@55cmQ2 Middels

Snøprofil

55 cm F/1F PP/DF, 1 cm F FC 2 mm Hele laget, 1 cm P MFcr, 1 cm F FC

ObsID: 249007

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 19:38

598 moh

TorgeirS@rkh-skredgruppe (***)

Tester

LBT@50cmQ2 Dårlig Brudd ved isolering av blokka. Tydelig kollaps i det eg saga over på baksida. Gjekk i eit kantkornlag ved bakken.

ObsID: 248999

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 19:33

603 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@55cmQ2 Brudd øverst i kantkornlag ved bakke. Braut ved moderat belastning

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snøprofil

20 cm F DF, 20 cm 4F DF, 15 cm 1F, 20 cm 4F FC 1 mm

ObsID: 249000

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 19:24

600 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over og i skoggrensa

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ganske stort, 20 m ca

ObsID: 248983

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 17:31

634 moh

sindrejh (Ukjent)

Skredfarevurdering

Tydelige tegn på at det finnes svake lag også i vestside. Tenker faregraden er grei til vi vet noe mer om potensen i de svake lagene. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Vindpakket hard Overraskende vindherja hele sida. Avblåste rabber. Enkelte lommer med vindpakka myk. Lite snø tilgjengelig for transport.

Notater

Ingen skytende sprekker. Snøoverflata virker relativt stabil, så svake lag er nok skredproblemet. Så ingen skredaktivitet, men ble mørkt tidlig. Like vel overraska over at det ikke er mye naturlig aktivitet å se rundt Ørsta. Gravde ikke.

Vær

-10 °C 1 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplevde tydelig drønn med propagasjon en plass i denne fjellsiden.

ObsID: 248985

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 15:03

607 moh

Sarah W (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sarah W
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sarah W
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Sarah W
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sarah W

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør -9 °C 3 m/s fra NØ ↙

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindpåvirket snø, avblåst, fokksnø, gjennomslagsføre

ObsID: 248982

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 14:00

371 moh

Sarah W (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sarah W Kommentar:  Kraftige drønnelyd under skia og følelser av at store områder med snøen setter seg/kollapser på dette området
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sarah W

Snødekke

Lett snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s fra NØ ↙

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftige drønne lyder under skia av snøen som setter seg, på flatten på vei opp Sandhornet.

ObsID: 248981

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 13:40

1188 moh

Sarah W (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sarah W Kommentar:  Vindtransportert snø på Veirhaldet fra N

Vær

Ikke nedbør -10 °C fra N ↓

ObsID: 248984

Sunnmøre / STRANDA

Snø

13.01.2021 kl. 13:19

1214 moh

Laurids (Ukjent)

Tester

ECTX God Vil tro at testen ikke er representativ siden æ valgte litt dårlig plassering bak en knaus i veldig vindpåvirket område.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mange drønn i skogsgrensen og under som sannsynligvis skylder overflateterim som er nedsnødd. Kan være skummelt om dette også skjer lengre oppe i fjellet. Vil sannsynlig ta en del tid før dette stabiliserer seg. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

165 cm totalt Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -13 °C 5 m/s fra N ↓ Litt skiftende vind som følger dal/fjellformasjoner

Faretegn

Drønn i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Flere drønn især rundt og under skogsgrensen

Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred observert især i S og SØ heng

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

ObsID: 248946

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 12:33

805 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt, men ingen skredaktivitet å sjå.

Snødekke

Over skoggrensa er det vindpåverka snø med varierande hardheit. Det meste er ganske laust bundet og relativt fint å renne på ski. I skjerma terrengformasjonar er det framleis ubunden snø. Ryggar er avblåst. Frå skoggrensa og ned er det ubunden snø. Denne setter seg ved belastning. Litt usikker på kor langt det forplanter seg sidan det er mykje snø opp på laget som kollapser, men virka ikkje som det gjekk så langt. Eg er usikker på om der er nedføyka nysnø, vedvarende svake lag eller en kombinasjon som kollapser (gravde ikkje å såg). Det var ganske gunstige temperaturar for stabilisering i går (0 til -1 grad), men i dag er der så kaldt at det ikkje vil stabiliserast vidare. Det har alt komme litt rim på snøoverflata.

Vær

Ikke nedbør -8 °C Etter nord-vestvær med snø og vind i går er det klart og kaldt igjen idag. -8 grader med bilen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Såg litt snøfokk frå nokre toppar. Vinden frå sør (ca). Vindstille her.

ObsID: 248924

Sunnmøre / Fjord

Snø

13.01.2021 kl. 12:08

868 moh

Per-Ivar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Per-Ivar

Ulykke/hendelse

Ingen ble skadet Snø

Skredhendelse

13. jan 12:08 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst S-vendt Leområder Løste ut skred helt sør for dyrdalstind. Fokksnø hadde samlet seg i lesida. Skrede gikk så straks skikjøreren l første sving. Personen om seg ut høyre for skredet. Skredet var relativt stort og gikk raskt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mange lesider i området har fått mye snø. Skal være veldig forsiktig med å bevege seg i terreng over 30grader de neste dagen Varslet faregrad er riktig

ObsID: 248963

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 12:03

735 moh

Sigbjørn.Grøthornetsvenner (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigbjørn.Grøthornetsvenner

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred gått før siste snøfall var ferdig, ikkje stort men har gått langt også over der «normal» vegen går opp. Mykje brukt skiturområdet, var obs.

ObsID: 248948

Sunnmøre / STRANDA

Snø

13.01.2021 kl. 12:00

421 moh

carlwernhoff (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  carlwernhoff

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Åpen beskytta plass i skogen. Trolig rim, propagerande

ObsID: 248877

Sunnmøre / Sæbø

Snø

13.01.2021 kl. 10:05

447 moh

HenningSvoren (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Årskogstøylen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Skytande sprekker og drønn.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Nedsnødd verflaterim eller kantkorn.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s Vindstilt, kaldt og klar himmel.

Faretegn

Drønn i snøen Skytande sprekker og kraftige drønn, ved liten belastning. En kunne høre at drønnet gjekk ut i en nokså stor diameter rundt skikøyrar.

ObsID: 248884

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 09:54

656 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Snødekke

Lett snøfokk Markant snøfokk frå fleire toppar rundtom

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får det ikkje til å sprekke opp før eg trakkar i snø utan understøtte

ObsID: 248844

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 09:28

582 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra NØ ↙

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

ObsID: 248840

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.01.2021 kl. 09:21

377 moh

KØstgaard (Ukjent)

Skredhendelse

13. jan 10:00

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: sikk og drønn som sprer seg langt utover. Både mot Pølsa og Niven.

ObsID: 249048

Sunnmøre / STRANDA

Snø

12.01.2021 kl. 20:18

533 moh

Helgehamster (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Helgehamster Kommentar:  Skiløperutløst i lite henge i skogen. Drønn og skytende sprekke over alt i terrenget. 40-50 cm bruddkant.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Helgehamster Kommentar:  Brudd i svakt lag med rim/kantkorn 55 cm nede i snødekket. 40 cm nysnø siste døgn på 15 cm delvis omdanna snø.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ikkje vind i skogen akkurat no, men mykje tørr nysnø gir stort potensialet for vindtransport.

Vær

Snø -3 °C 0 m/s Snøkave

ObsID: 248793

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.01.2021 kl. 20:00

262 moh

Erlend@mrfylke (***)

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Ett (1). Naturlig utløst Vakthavende entreprenør melder om at det på ettermiddagen har gått et mindre snøskred på Fv. 655 i Norangsdalen, hvor det har kommet noe snømasser på vegen. Usikkert akkurat hvor i dalen det har gått.

ObsID: 248776

Sunnmøre / Volda

Snø

12.01.2021 kl. 19:57

646 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snø i kombinasjon med vind.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Ferske sprekker

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det kom sprekker i fokksnøflak over ein kul ved belastning. Det forplanta seg ikkje langt.

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Det har snødd store delar av dagen. Usikker på mengde, men kanskje 20-30 cm?

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind frå nord og nordvest har transporterer snø over skoggrensa. Det er ei blanding mellom mjuke og litt hardare flak.

ObsID: 248828

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.01.2021 kl. 19:00

531 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Usikker på nysnømengd

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Litt hagl innimellom. Vekslande vindstyrke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 248768

Sunnmøre / STRANDA

Snø

12.01.2021 kl. 11:58

690 moh

carlwernhoff (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  carlwernhoff

Ulykke/hendelse

Skicut Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

12. jan 12:41 Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng SØ-vendt Skredet startet på 694 moh og sluttet på 694 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 15 m bred bruddkant Leområder

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 248724

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.01.2021 kl. 11:49

686 moh

Per-Ivar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per-Ivar Kommentar:  Leside som begynte å sprekke opp. Tror det skulle være mulig å løse ut noe av betydning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind i fjellet idag har resultert i oppsamlinger i lesider. På bakgrunn av dette så burde en være forsiktig med å bevege seg i lesider med større helningsgrad Varslet faregrad er riktig

ObsID: 248964

Sunnmøre / Fjord

Snø

12.01.2021 kl. 11:37

683 moh

Per-Ivar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per-Ivar Kommentar:  Mye snø har blitt transportert til lesider

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind i høyden idag. Dette har resultert i at flere lesider i område har blitt fylt med løs/fokksnø. På bakgrunn av dette så skal en være forsiktig med å bevege seg i lesider og terrengfeller. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 248965

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.01.2021 kl. 10:58

10 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikkje sett noko i klassiske skredbaner rundt Ørsta sentrum, men har vore lite sikt også.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredvær. Stort snøfall, sannsynligvis ein viss utbreiing på vedvarande svake lag. Sterk vind. Litt temperaturauke no siste døgn. Reknar med naturleg utløyste i nokre typiske skredbaner. Været skal roe seg i morgon etter ein del vind komande natt. Om dei vedvarande svake laga har den mistenkte utbreiinga og er aktive, vil skredfaren ikkje minke særleg, på lang tid. Varslet faregrad er riktig Eg trur dette varselet er veldig bra, men vanskelig å verifisere før etter uværet. Eg trur det finst 3 skredproblem: Nedføyka nysnø, nedsnødd overflaterim og kantkorna snø rundt nokre skarelag. Mulig også kantkorn ved bakken, men mindre sannsynlig at dette vil vere aktivt. Utbreiinga og kor aktive dei vedvarande avle laga er veldig uvisst, men trur sei bør stå slik det gjer i varselet no. Skal ut ein skikkelig obstur minst ein gong før helga.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snøen som kom fram til i går verka kald også nede i låglandet. Det som har kome siste 5-10 timane er tyngre, då temperaturen har stige til 1+ her nede i bygda. Vil tru det har lagt seg mest i leheng mot aust, men vinden har skifta retning frå sør, vest og nord.

Vær

Snø 1 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær og kastevindar med snøføyke også nede i bygda. Skiftande vindretning.

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser ut som det har kome mest i ytre strok denne gongen. Nærmar seg halvmeter snø akkumulert sidan søndag.

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Føykar tidvis kraftig også nede i bygda.

ObsID: 248701

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org