Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte skred og glideskred er spesielt vanskelig å forutse, unngå derfor løsne- og utløpsområder. Hold avstand til fjellsider med skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høye temperaturer fører til fortsatt kraftig snøsmelting og vanninnholdet i snøen øker. Ved fravær av nattefrost og der vannet ikke blir drenert godt vil snødekket gradvis bli ustabilt. Glideskred og spesielt løsnetidspunkt er svært vanskelig å forutse og faren er fortsatt til stede, spesielt der det allerede er synlige glidesprekker. Obs! Det kan ligge svært mye snø i enkelte skredbaner som kan føre til at store skredmasser når helt ned til ellers snøfrie dalbunner, hvis fjellsiden er bratt nok. Det vil være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Det er også mulig med naturlig utløste våte flakskred høyt til fjells, der det fortsatt finnes lagdelt snø. Opphopning av vann i snødekket kan også føre til blå laguner. Dette kan være et faretegn for sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred.
Under skoggrensa (1200 moh) er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt. Over skoggrensa er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det finnes skiføre fra ca. 600-700 moh i skyggesider i indre strøk, mens du må opp til skoggrensen ved kysten og i solsider. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skavler.
Fredag gikk det et vått skred i Ytre-Standal, Storefonna. Og det ble observert bevegelse i potensielt glideskred, Stavbrekkfonna. Lørdag formiddag gikk det flakskred i nordøst-vendt heng på Saudehornet, samt flere våte løssnøskred.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
4 °C til 14 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.06.2020 kl. 13:45

1273 moh

Vegardon (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vegardon
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vegardon

Skredaktivitet

1. jun. 12-18 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels Ø Vått flakskred ved Kolåstinden ca. klokka 1345. Mulig utløyst av laussnøskreda i overkant, men dette er usikkert. Såg ikkje då skredet gjekk, men det gjekk etter at ein skiløpar rann ned frå toppen. Eg og ein kamerat snudde ved sprekka. Varmt i lufta.

ObsID: 237742

Sunnmøre / Eidskyrkja - Volda

Snø

30.05.2020 kl. 13:30

1115 moh

tormode@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tormod Kommentar:  Skredene som vises på bildet har gått tidligere. Hoveddelen er pga skavlbrekk til høyre. Skredet har gått litt inn på den vanlige skiløypen opp "Blåbreen"
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tormod Kommentar:  Noe av skavlen som kom ned tidligere i uken. Ukjent hvilken dag, men etter søndag. Den store blokken er sklidd 300-400 meter i et vått skred. Det var ikke mulig å løse ut slush skred i denne siden i dag.

Notater

Skredfarevurdering

2 Moderat I bratte (brattere enn der hvor en kjører ski) løsner mindre områder og skavler pga solinnstråling. Den ekstra belastningen dette gir snødekke lengre nede i flatere terrreng medfører ikke utløsing av skred lengre nede. Observasjonene er gjort primært i nordside og noe øst og vest sider. Sørside som får mer solinnstråling vil nok ha andre forhold. Mye av skavlene er kommet ned fortsatt store skavler igjen. Været de neste dagene vil stabilisere heng på som blir brukt som normalt skiterreng. Men skavler vil fortsatt være utsatt. Varslet faregrad er for høy Det ble prøvd å løse ut våte slush skred i nord heng på 30-40 grader. Ikke mulig å løse ut noe. Dette ble gjort i 13-14 tida.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Mindre deler av skavler som løsner. Mindre ras i bratte sider pga solinnstråling. Ingen observarsjoner av sørpeskred eller glideskred i nordsider i områder i løpet av dagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 15 °C fra N ↓

ObsID: 237530

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.05.2020 kl. 11:47

1113 moh

Eirik Loftesnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik Loftesnes

Skredhendelse

30. mai 12:01 Vått flakskred 2 - Middels NØ-vendt Antakelig gått mellom 1045 og 1145. Observert fra Fossholtind med blotte auger.

Vær

22 °C 2 m/s

ObsID: 237495

Sunnmøre / Fjord

Snø

30.05.2020 kl. 08:56

701 moh

mjbland (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mjbland Kommentar:  Glidesprekker
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mjbland

Skredhendelse

30. mai 09:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 824 moh og sluttet på 600 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken Svaberg

ObsID: 237519

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

29.05.2020 kl. 16:09

21 moh

E.A.Tvergrov (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  E.A.Tvergrov Kommentar:  Storefonna. Ytre- Standal

Faretegn

Rask temperaturstigning Snøsmelting

ObsID: 237406

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snø

29.05.2020 kl. 12:46

1339 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Stavbrekkfonna
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Stavbrekkfonna, ca 20 000 m2. I underkant av 100 000 m3.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Snødybde basert på fotogrammetri. Grov nøyaktighet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Radarovervåking av glideskred. Deformasjon i løpet av en time.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Glideskredene er i bevegelse igjen.

ObsID: 237380

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org