Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 26.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Varmt vær og nedbør som regn vil øke vanninnholdet i snøen og føre til enkelte naturlig utløste våte skred og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Ikke gitt

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og regn gir snøsmelting og økende mengde vann i snødekket. Noen steder er snødekket grovkornet og drenerer vannet godt, men andre steder vil regnvannet og vann fra smelting føre til naturlig utløste våte skred. Vær ekstra obs på områder med sigesprekker i snøen. Faren for glideskred øker med økende vanninnhold. Det er mange og store skavler i fjellet. Vær obs på faren for skavlbrudd og at skavler som knekker kan føre til skred i terrenget nedenfor.
Snødekket har vært utsatt for varme over en perioden nå og er i stor grad vått og smelteomvandlet. Det er skiføre fra ca 500 moh i dalene i indre deler av regionen, høyere snøgrense mot kysten. I bratt solvendt terreng er det lite eller ingen snø under skoggrensa. Det er mer snø enn normalt på denne årstida. Skavler er mange stader svært store.
Det er registrert flere små og store naturlig utløste våte snøskred de siste dagene.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Volda

Snø

26.05.2020 kl. 15:12

920 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Nordvendt fjellside. Str 3
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Nordøst og vestvendt fjellside. Str2

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Fra snøgrense til ca 700 moh er snødekket fast og grovkornet, bærende snødekke. Fra 700 moh og oppover er øverste 20-30 løst og vått(slush), og en synker ned i snødekket.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dette gjelder glideskred og skavlbrudd som medriver snø. Idag, med lave temp og regn var det betydelig skredaktivitet, str 1. Med økende temp og mer regn kan det forventes større skred.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Lavere enn 700 moh er snødekket fast og har vært gjennom fryse tine prosesser over tid. Bindingene svekkes likevel ved tempstigning og solinnstråling, samt pålasting fra regn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Idag en del skredakt. selv om kjølig. Utløser er trolig tilleggslast fra regn på snødekke, og responsen er naturlig glideskred/skavlbrudd medriving våtsnø. Glideskred løsner som deler fra bratte områder, gjerne med svaberg, men de store flakene går ikke ut sammen. Høyere temp og mer regn kan gi større skred enn observert idag, samt også mere våt løssnøskredaktivitet. Etter prognosene mulig mye nedbør på maksverdier, som regn opp til 1000moh og mulig høyere. Varslet faregrad er riktig Enig og god tekst

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye str1 skredaktivitet under obstur

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra 700 moh og oppover, er øverste 20-30 cm løs og våt (slush)

Vær

Regn 4 °C 4 m/s fra S ↑ 90% skyer

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Glideskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 1100 moh Skredaktivitet observert fra obspkt. Gikk ikke høyere mtp utløpslengde på gårsdagen skavlbrudd/glideskred. Utløser er trolig tilleggslast fra regn på snødekke, og responsen er naturlig glideskred/skavlbrudd. Glideskred løsner som deler fra bratte områder, gjerne med svaberg. Høyere temp og mer regn kan gi større skred enn observert idag.

25. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Over 1000 moh Glideskred og skavlbrudd har medrevet våtsnø. Til dels store blokker i skredmassene indikerer glideskred og skavlbrudd.

Snøprofil

Kom ikke høyt nok til at det var interessant å grave i snøen. Se snødekke kommentar

ObsID: 237071

Sunnmøre / Volda

Snø

25.05.2020 kl. 17:30

1161 moh

Daniel (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Daniel
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Daniel

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der er fleire skavlar i området som kan verte utløst

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør 14 °C 4 m/s 10% skyer

Skredhendelse

25. mai 17:20 Skavlfall 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt I renne eller forsenkning Middels stort skred rasa der normalruta opp til eidskyrkja går

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredaktivitet

25. mai. 12-18 Skavl Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst NV

ObsID: 236967

Sunnmøre / Tuvegga

Snø

25.05.2020 kl. 15:50

1111 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

25. mai 13:00 Vått flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1054 moh og sluttet på 539 moh Ble bare tipset om bilde på Facebook. Ser ut til å være et størrelse 4 skred. Ingen info utover det som står på facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216857351130205&set=gm.3548463308514332&type=3&theater&ifg=1

ObsID: 236951

Sunnmøre / Volda

Snø

23.05.2020 kl. 16:00

865 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes@RKH_Skredgruppe

Notater

Lang skredbane

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 1000 moh

ObsID: 236822

Sunnmøre / Fjord

Snø

23.05.2020 kl. 13:51

1450 moh

Sindre@nortind (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjentatte store drønn hele veien fra forrige obspunkt.

ObsID: 236683

Sunnmøre / Fjord

Snø

23.05.2020 kl. 13:23

1217 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snødekket med forplantning. Litt mer finkorna overflate her enn lenger ned. Opphopning av vann over gammel snøpakke. Bærende snødekke. Ca 25cm med til gammel snøpakke.

ObsID: 236681

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org