Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 01.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samlar seg fersk fokksnø i høgda. Under 1000 moh må ei forvente våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden tar seg opp utover dagen vil det på ny dannes fokksnøflak i le for vinden, hovedsakelig mot Ø. Fokksnøen er mest ustabil mens været står på, men generelt er det krevende å ferdes i fjellet for tiden. Stigende temperatur svekker også snødekket og faren for våte naturlig utløste skred øker under mildværsgrensa når det regner som mest. Husk også at det er store ustabile skavler og at glideskred som løsner på glatt underlag er vanskelig å forutse, hold derfor avstand til glidesprekker.
Det har kommet mye snø de siste dagene. Vind fra NV i helga flytta snøen over i heng mot SØ. Tirsdag blåser det kraftig fra SV og gir fokksnø i nye heng. Den gamle snødekket ble påvirket av mildvær høyt til fjells i forrige uke og med påfølgende gjenfrysing dannet det seg skare. I lavlandet er snødekket vått og smelteomdanna til bakken. Det er mye snø i fjellet og store skavler, hovedsakelig mot N og Ø.
Det ble observert mange små (str. 1) flakskred og løssnøskred mandag. Minst ett stort (str 3) flakskred hadde løsnet naturlig på Nordre Sætretind.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Om kvelden vest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 - 25 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

01.04.2020 kl. 19:56

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226802

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

01.04.2020 kl. 12:01

950 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har regna litt under 700 meter og snøv over dette. . FV63 Geiranger - Langvatn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldere og meir nedbør til natta..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 226712

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

01.04.2020 kl. 09:20

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nye skredobservasjoner. Lite vind og nedbøren er avtagende.. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt lavare temperaturer neste døgn. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 3 °C Viddal (5moh) kl 09:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 226653

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

31.03.2020 kl. 13:14

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Har kome betydeige mengder snø i fjellet siste døgna. Forholdsvis liten fare for at skred vil nå vegane.. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mykje nedbør som regn i lavlandet og snø i fjellet..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Vær

Regn 5 °C Viddal (5moh) kl 13:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 226567

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

31.03.2020 kl. 11:28

950 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildna litt på. Vind ifrå sørvest retning i toppene.. FV63 Geiranger - Langvatn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vind og meir nedbør til natta..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226555

Sunnmøre / Melshornet

Snø

30.03.2020 kl. 19:53

750 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ingen synleg skredaktivitet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  avblåste rabbar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ca 500
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Rødt markerer gliflate/svakt lag. Blokka til venstre og gliflate til høgre.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Under 900 moh Sannsynlegvis gått på solinnstrålinga i dag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mykje snø siste par dagar og vind frå NV har gitt føkksnø i Sørlege sektorar. Laussnøskred kan og forekomme der sola tar. Han ser ut til å snu til SV vind i morgon, så dette vil lage nye lesider, samt at det blir mildare vertype. også med regn i lågareliggande strøk. faregraden held seg nok på FG3. Varslet faregrad er for lav Vurderar det til at det ligg nok snø til at det blir skredstørrelse 3, så dette vil jekke faregraden opp på ein 3'ar.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Litt usikker på kor mykje som kom siste 24 t, men dei siste dagane har det kome ca 30 cm nysnø. På 100 moh var det ei lita skareskorpe i dag tidleg. Frå 300 ligg det som fuktig laussnø oppver mot skoggrensa. I alle fall i sør. Der skogen opnar seg opp (glissen bjørkeskog) 400 moh begynner det å vise seg teikn til bunden snø med oppsprekking rundt ski. I skoggrensa på 500 viser det seg avblåste rabbar som tyder på bra med vind. ECT på 600 gav ECTN15@20 i fuktig snødekke, sørside. Varierande snøoverflate, enkelte plassar heilt vekkblåst, mens andre 1F-4F overflate. Moderate til dårlige bindingar frå 600 og oppover i siste fokksnø i S og Ø. ECTP14@25 på 700 Ø.

Faretegn

Stort snøfall 20-40 cm i løpet av i går

Snøprofil

25 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 0,5 cm F DF 1 mm/0 mm M, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 15 cm P MF 3 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Profil frå 700 moh. Østhelling

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 60% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV under 1000 moh Kanskje dei kan bli opp mot str 2. Mest truleg i S og SV bratte hellingar.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 600 moh På bakgrunn av mengde nysnø siste par dagar reknar eg med at str 3 er sannsynleg. Høgare opp og lenger inn i regionen er det nok minst like lett å løyse ut som her, som er lågt og nær fjorden.

Tester

ECTP14@25cmQ2 Middels

ObsID: 226473

Sunnmøre / Volda

Snø

30.03.2020 kl. 18:00

886 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Tydelig brudd i nedføyket nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Q1 brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Under 1000 moh Løsnet snøballer som drar med seg mer snø i sørvendte heng

Skredfarevurdering

2 Moderat Mild temp er gunstig for omvandling og snødekket i sørvendt aspekt virker generelt å ha festet seg godt til skarelaget fra sist uke. Vinden har flyttet snø ujevnt i nordvendt aspekt, og det er registrert nedføyket nysnø som kan propagere ved stor tilleggsbelastning. Temperaturen stiger og nedbør som regn opp til Ca 800 moh vil gi mer våtsnøskredaktivitet i lavereliggende områder. vind fra sørvest-vest vil flytte snø over til nordøstlig-østlig sektor. Gitt skredproblem i nord og østvendt; ny pålasting kan gjøre det lettere å initiere brudd som skiløper, og skredene blir større. Varslet faregrad er riktig Teksten treffer bra , men Synes fokksnø problemet også må gjelde i nord, samt i sørvendt aspekt er ikke dette et problem før over 800-900 moh. Bør også inkluderes at fokksnøflak kan løse i nedføyket nysnø/dårlig binding i fokksnø.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye 3 døgn nedbør med vind i høyden. Mildere temp fra søndag, fortsatt fuktig til ca 600, da gradvis overgang til fryseskare (pga innstråling og milde temperatur, +2 på 800 nå kl 1730) i sørvendte heng. Innstråling sentral for skaredanning. Noe snøballskred i sørvendte heng i dag, pga nysnø og soloppvarming. I nordvendt aspekt er det tørrsnø, usikkert hvor langt ned, men observert i dag fra 800 moh og oppover, trolig også lavere. Vind fra vest-nordvest har flyttet snø litt ujevnt i terrenget og det har ikke vært hard nok bind til at det er erodert til skare. Rett i vest aspekt er det nok erodert en del.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 21 cm 1F/P RG 0 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 3 cm K MFcr -3,8 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,1 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 69 cm

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 700 moh

Tester

CTM11@57cmQ1 Dårlig

CTE7@5cmQ3 Middels

ECTN13@57cmQ1 Dårlig Propagerte på 16

ObsID: 226476

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 15:37

615 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen i overflata byrjar å bli noko fukta.

ObsID: 226445

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.03.2020 kl. 13:46

1358 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Svært dårlig bilde. Tar selvkritikk :) Glemte ta bilde av selve skredet
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 75% skyer Vekslende skydekke med svak vind fra sørvest. Lett snøvær innimellom

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det ligger mellom 20-40 cm løssnø I terrenget. Solen begynner å gjøre snøen tyngre i solider men det var relativt mye skyer idag så det begynte aldri gå mye skred

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Hadde gått et størrelse 2 skred I en sørside. Ikke vått men sikkert utløst av solen. Det hadde også gått en del små tørre løssnøskred i brattheng.

ObsID: 226411

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 13:05

2 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

Ikke nedbør 3 °C 50% skyer Har vore kaldare i natt, etter mildt i går kveld. Kan sjå ut som det har vore plussgrader opp til ca 300 moh i går kveld.

Snødekke

Ikke snøfokk Ser ikkje snøfokk. Det eg såg av snøoverflata i dag tidleg så såg den veldig vindpåverka ut. Men usikker på kor hard snøen har blitt. Vil tru det fortsatt er ein del snø tilgjengeleg for transport.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst S Har sett eitt lite flakskred i midten av Vollagjølet Sør for Nivane.

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 800 moh

ObsID: 226402

Sunnmøre / Langfjella

Snø

30.03.2020 kl. 13:05

807 moh

OPS208 Møre og Romsdal (Ukjent)

Skredhendelse

30. mar 13:08 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 893 moh og sluttet på 815 moh

ObsID: 226390

Sunnmøre / Søre Sætretind

Snø

30.03.2020 kl. 12:30

1281 moh

OPS208 Møre og Romsdal (Ukjent)

Skredhendelse

30. mar 12:30 Personutløst N-vendt Skredet startet på 1317 moh og sluttet på 1193 moh

ObsID: 226397

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.03.2020 kl. 12:23

1375 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 70% skyer Vekslende skydekke. Solen kommer frem innimellom men rekker ikke ta så voldsomt mye på snøen. Har gått lite skred i sørsider

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ligger mellom 25-40 cm snø i terrenget. Lite vindpåvirket

ObsID: 226410

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 12:00

1049 moh

Fnugg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fnugg
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fnugg Kommentar:  Skredet dro med seg store mengder snø og gikk over «kanten», samt over normal trasé mot Nordre Sætretind.

Skredhendelse

30. mar 11:55 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng

Ulykke/hendelse

Akkumulert vindtransportert snø i bratt heng løsnet og utløste nye skred som spredte seg nedover fjellsiden Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Yr -3 °C 3 m/s

Skredaktivitet

30. mar. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ. Mellom 1200 moh og 900 moh

ObsID: 226450

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 11:30

336 moh

oyystein (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør For det meste eit tett skydekke, men sola steikte godt frå ca. Kl 1130 til 1400. Ingen vind. Aukande temperatur - bilen viste -2,5 grad ved turstart, 0 grader ved turslutt.

Skredaktivitet

30. mar. 12-18 Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, NV Fleire størrelse 1 og 2 skred i bratte områder. Fleire små gjekk ikkje monge minutta etter at sola begjynte å steike. Etterkvart gjekk det fleire størrelse 2 skred frå bratte heng og i renner.

ObsID: 226440

Sunnmøre / Volda

Snø

30.03.2020 kl. 10:16

652 moh

Siljesel (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Tester

ECTN24@30cmQ3 Middels Såg forplanting til 2/3del av søyla.

LBT@30cmQ3

ObsID: 226437

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

30.03.2020 kl. 10:10

950 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kaldt.Vind,sørvest retning i toppene og noe mildere.. FV63 Geiranger - Langvatn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vindretning og noe mildere..

ObsID: 226354

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 07:05

795 moh

eskildskov (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har nok vært en god del vindtransport i forbindelse med gårsdagens nedbør. Mulig det skulle vært faregrad 3. Varslet faregrad er for lav

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer

Snødekke

30 cm nysnø Vindpakket myk Over skogsgrensa fant vi ingen løs nysnø tilgjengelig for transport. Mot toppen var det ganske avblåst med mye minisastrugi, mens litt lenger ned var snøen vindpakket

ObsID: 226400

Sunnmøre / STRANDA

Snø

29.03.2020 kl. 18:29

603 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Her ligger det 30-35 cm 4F nysnø oppå 15 cm 1F. Svært mye løssnø tilgjengelig for transport og hvis solen får tak kommer det gå mye våte løssnøskred i morgen. Akkurat som varslet 😊

ObsID: 226241

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

29.03.2020 kl. 17:07

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226232

Sunnmøre / Volda

Snø

29.03.2020 kl. 14:33

460 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr nysnø, gradvis overgang til fuktig ned mot skarelag.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 30cm + nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Var kun opp til 700 moh. Nysnø er hardhet F til 4F og fuktig ned mot skare. Oppsprekking og nysnø slipper ned mot fuktig nysnø over skare. Propagerer ikke sideveis, men river med seg nysnø nedover når det først løsner. Mer mot løssnøskred enn flak der jeg var i dag, men det er dannet flak i høyereliggende områder

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 226244

Sunnmøre / Vaksvika

Snø

29.03.2020 kl. 12:30

619 moh

Tone (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm/0 mm D-M, 3 cm 4F DF 2 mm/0 mm M, 12 cm F DF 2 mm/0 mm M, 5 cm 1F DF 2 mm/0 mm M, 5 cm P MF 3 mm/0 mm W, 95 cm 1F/K MF 3 mm/0 mm W Laminert. Flere lag vekselvis skare og mjukere snø. -2,8 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

200 cm totalt Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Stort snøfall

Tester

CTM14@50cmQ3 God

CTE12@25cmQ1 Dårlig

ObsID: 226251

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

29.03.2020 kl. 12:09

40 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca 15-20 cm her frå i går kveld. Utifrå webkamera trur eg det har kome meir siste døgn her, enn i indre delar regionen.

ObsID: 226185

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

29.03.2020 kl. 11:48

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det meldes en økning i nedbørs mengden som vi må følge med på.Lite vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør skal avta ut på kvelden..

ObsID: 226183

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org