Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 30.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med ferske nysnøflak. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for naturlig utløste våte løssnøskred i nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng
Ikke gitt

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak i søraustlege lesider som treng tid på å stabilisere seg. Stadvis kan desse ligge på glatt skare og vere lette å løyse ut. I bratte soleksponerte fjellsider lyt ein forvente våte laussnøskred utover dagen når sola får varme opp snødekket. Ein lyt òg vere merksam på store skavlar i aust- og nordvendte fjellsider.
Stadvis mykje nysnø siste døgnet og sterk vind frå nordvest har lagt snø inn i søraustvendte heng. Mildvêr med påfølgjande tilfrysing førre veke gjer at det danna seg glatt skare under 1000 moh i fjellet. Over denne høgda er det gamle snødekket ei blanding av eldre fokksnø ispedd litt skarelag, I lågareliggjande fjellområder virkar snøpakken å vere gjennomfukta med god drenering og stabil oppbygnad.
Observatør i Ørsta melder tidleg sundag om 15-20 cm nysnø. Det er observert mykje store skavlar i aust- og nordlege fjellsider.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til nordvest liten kuling i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Melshornet

Snø

30.03.2020 kl. 19:53

750 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ingen synleg skredaktivitet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  avblåste rabbar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ca 500
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Rødt markerer gliflate/svakt lag. Blokka til venstre og gliflate til høgre.

Snøprofil

25 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 0,5 cm F DF 1 mm/0 mm M, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 15 cm P MF 3 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Profil frå 700 moh. Østhelling

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 60% skyer

Tester

ECTP14@25cmQ2 Middels

Faretegn

Stort snøfall 20-40 cm i løpet av i går

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Litt usikker på kor mykje som kom siste 24 t, men dei siste dagane har det kome ca 30 cm nysnø. På 100 moh var det ei lita skareskorpe i dag tidleg. Frå 300 ligg det som fuktig laussnø oppver mot skoggrensa. I alle fall i sør. Der skogen opnar seg opp (glissen bjørkeskog) 400 moh begynner det å vise seg teikn til bunden snø med oppsprekking rundt ski. I skoggrensa på 500 viser det seg avblåste rabbar som tyder på bra med vind. ECT på 600 gav ECTN15@20 i fuktig snødekke, sørside. Varierande snøoverflate, enkelte plassar heilt vekkblåst, mens andre 1F-4F overflate. Moderate til dårlige bindingar frå 600 og oppover i siste fokksnø i S og Ø. ECTP14@25 på 700 Ø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mykje snø siste par dagar og vind frå NV har gitt føkksnø i Sørlege sektorar. Laussnøskred kan og forekomme der sola tar. Han ser ut til å snu til SV vind i morgon, så dette vil lage nye lesider, samt at det blir mildare vertype. også med regn i lågareliggande strøk. faregraden held seg nok på FG3. Varslet faregrad er for lav Vurderar det til at det ligg nok snø til at det blir skredstørrelse 3, så dette vil jekke faregraden opp på ein 3'ar.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Under 900 moh Sannsynlegvis gått på solinnstrålinga i dag

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV under 1000 moh Kanskje dei kan bli opp mot str 2. Mest truleg i S og SV bratte hellingar.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 600 moh På bakgrunn av mengde nysnø siste par dagar reknar eg med at str 3 er sannsynleg. Høgare opp og lenger inn i regionen er det nok minst like lett å løyse ut som her, som er lågt og nær fjorden.

ObsID: 226473

Sunnmøre / Volda

Snø

30.03.2020 kl. 18:00

886 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Tydelig brudd i nedføyket nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Q1 brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 21 cm 1F/P RG 0 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 3 cm K MFcr -3,8 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,1 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 69 cm

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer

Tester

CTM11@57cmQ1 Dårlig

CTE7@5cmQ3 Middels

ECTN13@57cmQ1 Dårlig Propagerte på 16

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye 3 døgn nedbør med vind i høyden. Mildere temp fra søndag, fortsatt fuktig til ca 600, da gradvis overgang til fryseskare (pga innstråling og milde temperatur, +2 på 800 nå kl 1730) i sørvendte heng. Innstråling sentral for skaredanning. Noe snøballskred i sørvendte heng i dag, pga nysnø og soloppvarming. I nordvendt aspekt er det tørrsnø, usikkert hvor langt ned, men observert i dag fra 800 moh og oppover, trolig også lavere. Vind fra vest-nordvest har flyttet snø litt ujevnt i terrenget og det har ikke vært hard nok bind til at det er erodert til skare. Rett i vest aspekt er det nok erodert en del.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mild temp er gunstig for omvandling og snødekket i sørvendt aspekt virker generelt å ha festet seg godt til skarelaget fra sist uke. Vinden har flyttet snø ujevnt i nordvendt aspekt, og det er registrert nedføyket nysnø som kan propagere ved stor tilleggsbelastning. Temperaturen stiger og nedbør som regn opp til Ca 800 moh vil gi mer våtsnøskredaktivitet i lavereliggende områder. vind fra sørvest-vest vil flytte snø over til nordøstlig-østlig sektor. Gitt skredproblem i nord og østvendt; ny pålasting kan gjøre det lettere å initiere brudd som skiløper, og skredene blir større. Varslet faregrad er riktig Teksten treffer bra , men Synes fokksnø problemet også må gjelde i nord, samt i sørvendt aspekt er ikke dette et problem før over 800-900 moh. Bør også inkluderes at fokksnøflak kan løse i nedføyket nysnø/dårlig binding i fokksnø.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Under 1000 moh Løsnet snøballer som drar med seg mer snø i sørvendte heng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 700 moh

ObsID: 226476

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 15:37

615 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen i overflata byrjar å bli noko fukta.

ObsID: 226445

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.03.2020 kl. 13:46

1358 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Svært dårlig bilde. Tar selvkritikk :) Glemte ta bilde av selve skredet
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 75% skyer Vekslende skydekke med svak vind fra sørvest. Lett snøvær innimellom

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det ligger mellom 20-40 cm løssnø I terrenget. Solen begynner å gjøre snøen tyngre i solider men det var relativt mye skyer idag så det begynte aldri gå mye skred

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Hadde gått et størrelse 2 skred I en sørside. Ikke vått men sikkert utløst av solen. Det hadde også gått en del små tørre løssnøskred i brattheng.

ObsID: 226411

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 13:05

2 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

Ikke nedbør 3 °C 50% skyer Har vore kaldare i natt, etter mildt i går kveld. Kan sjå ut som det har vore plussgrader opp til ca 300 moh i går kveld.

Snødekke

Ikke snøfokk Ser ikkje snøfokk. Det eg såg av snøoverflata i dag tidleg så såg den veldig vindpåverka ut. Men usikker på kor hard snøen har blitt. Vil tru det fortsatt er ein del snø tilgjengeleg for transport.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst S Har sett eitt lite flakskred i midten av Vollagjølet Sør for Nivane.

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 800 moh

ObsID: 226402

Sunnmøre / Langfjella

Snø

30.03.2020 kl. 13:05

807 moh

OPS208 Møre og Romsdal (Ukjent)

Skredhendelse

30. mar 13:08 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 893 moh og sluttet på 815 moh

ObsID: 226390

Sunnmøre / Søre Sætretind

Snø

30.03.2020 kl. 12:30

1281 moh

OPS208 Møre og Romsdal (Ukjent)

Skredhendelse

30. mar 12:30 Personutløst N-vendt Skredet startet på 1317 moh og sluttet på 1193 moh

ObsID: 226397

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.03.2020 kl. 12:23

1375 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 70% skyer Vekslende skydekke. Solen kommer frem innimellom men rekker ikke ta så voldsomt mye på snøen. Har gått lite skred i sørsider

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ligger mellom 25-40 cm snø i terrenget. Lite vindpåvirket

ObsID: 226410

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 12:00

1049 moh

Fnugg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fnugg
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fnugg Kommentar:  Skredet dro med seg store mengder snø og gikk over «kanten», samt over normal trasé mot Nordre Sætretind.

Skredhendelse

30. mar 11:55 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng

Ulykke/hendelse

Akkumulert vindtransportert snø i bratt heng løsnet og utløste nye skred som spredte seg nedover fjellsiden Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Vær

Yr -3 °C 3 m/s

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

30. mar. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ. Mellom 1200 moh og 900 moh

ObsID: 226450

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 11:30

336 moh

oyystein (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør For det meste eit tett skydekke, men sola steikte godt frå ca. Kl 1130 til 1400. Ingen vind. Aukande temperatur - bilen viste -2,5 grad ved turstart, 0 grader ved turslutt.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

30. mar. 12-18 Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, NV Fleire størrelse 1 og 2 skred i bratte områder. Fleire små gjekk ikkje monge minutta etter at sola begjynte å steike. Etterkvart gjekk det fleire størrelse 2 skred frå bratte heng og i renner.

ObsID: 226440

Sunnmøre / Volda

Snø

30.03.2020 kl. 10:16

652 moh

Siljesel (Ukjent)

Tester

ECTN24@30cmQ3 Middels Såg forplanting til 2/3del av søyla.

LBT@30cmQ3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

ObsID: 226437

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

30.03.2020 kl. 10:10

950 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kaldt.Vind,sørvest retning i toppene og noe mildere.. FV63 Geiranger - Langvatn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vindretning og noe mildere..

ObsID: 226354

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.03.2020 kl. 07:05

795 moh

eskildskov (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer

Snødekke

30 cm nysnø Vindpakket myk Over skogsgrensa fant vi ingen løs nysnø tilgjengelig for transport. Mot toppen var det ganske avblåst med mye minisastrugi, mens litt lenger ned var snøen vindpakket

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har nok vært en god del vindtransport i forbindelse med gårsdagens nedbør. Mulig det skulle vært faregrad 3. Varslet faregrad er for lav

ObsID: 226400

Sunnmøre / STRANDA

Snø

29.03.2020 kl. 18:29

603 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Her ligger det 30-35 cm 4F nysnø oppå 15 cm 1F. Svært mye løssnø tilgjengelig for transport og hvis solen får tak kommer det gå mye våte løssnøskred i morgen. Akkurat som varslet 😊

ObsID: 226241

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

29.03.2020 kl. 17:07

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226232

Sunnmøre / Volda

Snø

29.03.2020 kl. 14:33

460 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@obskorps

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 30cm + nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr nysnø, gradvis overgang til fuktig ned mot skarelag.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Var kun opp til 700 moh. Nysnø er hardhet F til 4F og fuktig ned mot skare. Oppsprekking og nysnø slipper ned mot fuktig nysnø over skare. Propagerer ikke sideveis, men river med seg nysnø nedover når det først løsner. Mer mot løssnøskred enn flak der jeg var i dag, men det er dannet flak i høyereliggende områder

ObsID: 226244

Sunnmøre / Vaksvika

Snø

29.03.2020 kl. 12:30

619 moh

Tone (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm/0 mm D-M, 3 cm 4F DF 2 mm/0 mm M, 12 cm F DF 2 mm/0 mm M, 5 cm 1F DF 2 mm/0 mm M, 5 cm P MF 3 mm/0 mm W, 95 cm 1F/K MF 3 mm/0 mm W Laminert. Flere lag vekselvis skare og mjukere snø. -2,8 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

CTM14@50cmQ3 God

CTE12@25cmQ1 Dårlig

Faretegn

Stort snøfall

Snødekke

200 cm totalt Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 226251

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

29.03.2020 kl. 12:09

40 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca 15-20 cm her frå i går kveld. Utifrå webkamera trur eg det har kome meir siste døgn her, enn i indre delar regionen.

ObsID: 226185

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

29.03.2020 kl. 11:48

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det meldes en økning i nedbørs mengden som vi må følge med på.Lite vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør skal avta ut på kvelden..

ObsID: 226183

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.03.2020 kl. 19:45

481 moh

MMyklebust (Ukjent)

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 2500 moh Stort skred som har gått ut hele dalen og ned til tregrense. Vanskelig å se brudkant pga skyer

ObsID: 226090

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

28.03.2020 kl. 18:17

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226079

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.03.2020 kl. 16:00

654 moh

Borulf@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Borulf@rkh-skredgruppe
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Borulf@rkh-skredgruppe

Vær

Hagl fra N ↓

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snødekket sprakk opp inntil 1m frå skia. Det kjente ut som om det var eit lag under nysnøen som kolapsa.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr

ObsID: 226091

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.03.2020 kl. 15:41

660 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot øst snøtransport i høyden
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot vest, føyker også i skoggrense

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vindtransport fra primært nordvest, men lokalt kan dette variere og lesider er fra sørvest til sørøst-øst. Lett og tørr snø å flytte på og det flyttes spesielt mye i høyereliggende område

ObsID: 226060

Sunnmøre / Ørsta / Sunnmøre

Snø

28.03.2020 kl. 15:30

580 moh

Jørgen Andreas Mo (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen Andreas Kommentar:  Øvre lag fersk nysnø ligg fast mpt skarelaget under, men den svært vassmetta snøen under skarelaget er veldig laus
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen Andreas Kommentar:  Vekslande
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen Andreas Kommentar:  Vekslande
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F PP 1 mm D, 4 cm K MFcr 3 mm M, 25 cm F MF 3 mm V, 2 cm 1F MFcr 2 mm W, 18 cm F MF 3 mm W, 1 cm 1F MFcr 2 mm W, 40 cm 4F MF 2 mm W 1 test knyttet til snøprofilen Total snødjupne målt til 245cm

Vær

60% skyer

Snødekke

245 cm totalt Ikke snøfokk 22 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

15@25cm Middels Ikkje fullgod ECT. Isolerte blokk 30x60 i dei øvre laga for å sjå stabilitet på nysnø. Nysnø ligg stabilt mot øverste "is-lag" men på slag 10 + 5 kollapsa den vassmetta snøen under islaget

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter

ObsID: 226080

Sunnmøre / Fjord

Snø

28.03.2020 kl. 15:16

801 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sindre@nortind

Vær

Snø fra NV ↘ Flott nordvest. En del vind på utsatte steder over skoggrensa. Mer i forbindelse med bygene.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøflak ligger i leformasjoner i sørøstlig sektor og sprekker lett opp ved liten tilleggsbelastning.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV Syns det virker riktigere med nysnøflak og nedføyket svakt lag med nysnø enn dårlig binding mot skare. Den nye snøen binder seg relativt godt til gammel snø, hvertfall der jeg var i dag.

ObsID: 226083

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.03.2020 kl. 13:06

664 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Oppdprekking og forplanting i ferske flak. 10-20 cm dybde
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot vest, betydelig snøfokk, vind fra NV-N
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot sørvest, mye snøfokk på ryggene

Vær

Snø fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppsprekking i flak av nysnø og vindtransportert snø. Betydelig snøfokk her nå.

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10-20 cm nysnø

ObsID: 226043

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

28.03.2020 kl. 11:18

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Liten betydning av nedbør som kom i morgentimene i dag.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt noe nedbør kommende døgn.

ObsID: 226027

Sunnmøre / STRANDA

Snø

28.03.2020 kl. 11:07

32 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø 0 °C 2 m/s 100% skyer Bygevær med tidvis kraftige byger

Snødekke

10 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Har kommet 10 cm nysnø allerede kl 11. Blir nok en del i løpet av dagen

ObsID: 226018

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

27.03.2020 kl. 16:04

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Noe nedbør kommende døgn. Forsatt kaldt .. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør ,kaldt. Noe vind. .

ObsID: 225945

Sunnmøre / STRANDA

Snø

27.03.2020 kl. 14:34

1350 moh

Erlend@mrfylke (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Oppskredfonna
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bulegfonna
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Breiskredfonna

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Store skavler mot øst/nordøst i Indreeidsdalen. Sett fra helikopter.

ObsID: 225935

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 13:56

1175 moh

Erlend@mrfylke (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Keipen i Norangsdalen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Staven i Norangsdalen.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Store toppskalver mot øst/nordøst i Norangsdalen. Sett fra helikopter.

ObsID: 225929

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 13:17

320 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens varslingstekst stemmer bra. Faren for våte flakskred verka ikkje særleg framtredande der me var. Snødekket har rukke å gjenfryse delvis i toppen, og drenert kjapt. Men kan ikkje utelukkast i regionen heller. Har sett mange glideskred rundt om kring. Ny snø vil kunne legge seg på glatt skare under 1000. Meir fokksnø med innslag av skare over 1000. Skredproblemet imorgon vert Nedføyka svakt lag av nysnø som i hovudsak vil legge seg i S-SØ-Ø. Frå ca 700 og opp, ifølge værmeldinga for Eitrefjell. Faregraden imorgon vil bli bestemt av vind og nedbør komande døgn. Kan kome mykje på NV. Og er meldt med ein del vind. Vil muligens bli store lokale forskjellar. Om sola kjem vil denne kunne lage både flakskred og laussnøskred, tørre og våte. Kan tenkjast at det bør vere ein 3ar. Bør lese av data imorgåtidleg på vind og nedbør. Den grovkorna snøen ser ut til å drenere godt, då den har vorte utsett for mykje mildvær og regn fleire gongar. Glideskred og skavlbrot fortsatt aktuelt. Varslet faregrad er riktig Lav 2ar i dag. Utløysbarheit, utbredelse og skredstr gjer at eg akkurat bikkar 2.

ObsID: 225918

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 13:01

948 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

Vinden tok seg opp no

ObsID: 225907

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 12:49

1054 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Snødekke

300 cm totalt

ObsID: 225900

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 12:36

1054 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm P MFcr D, 12 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 60 cm 1F RG/MF M Ispedd 6-7 P harde skarelag., 20 cm P/1F RG Tørrere snø nedover.

Vær

Snø

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 225899

Sunnmøre / Veirahaldet

Snø

27.03.2020 kl. 11:58

978 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 950 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 900 moh Løyste ut bittesmå flak frå en skavl her. Tilsvarande høgde og opp kan tenkjast å ha større områder med innblåst. Vil stabilisere seg raskt med høge temp.

ObsID: 225892

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 11:48

985 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 900 moh Finkorna under tynn skare her også. Så er nok mest høgda, og ikkje hengretning.

ObsID: 225888

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 11:40

928 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Snødekke

Skare Ca 10 cm med fuktig finkorna under tynn porøs skare her mot SØ. Så litt meir lagdeling i denne retninga. Sikkert snøen som bles inn i går.

ObsID: 225883

Sunnmøre / STRANDA

Snø

27.03.2020 kl. 11:31

1071 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Bunn av Norangsdalen på rundt 300 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Sørover i norangsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Mye sigesprekker og glideskred som gikk i mildværet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredene løsner på Blåfjellet på rundt 1000 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Den tynne fokksnøen i toppen slipper lett men har ikke et glatt sklilag og spreder seg ikke utover. God stabilitet
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Med relativt mye kraft dannes det brudd i den våte snøen under øverste skarelag. Ingen spredningsevne. God stabilitet
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I skoggrensen er snøen kraftig påvirket av mildværet men ikke helt omdannet enda. Det er vekslende smelteomdannet snø og finkornet snø med noen lag med høyt vanninnhold

Snøprofil

4 cm 1F RG 1 mm/0 mm D-M, 11 cm 4F-1F RG 1 mm/0 mm M Rimlag , 4 cm K MFcr 2 mm/0 mm M, 4 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 17 cm P MF 2 mm/0 mm M, 3 cm K MFcr 2 mm/0 mm M, 25 cm K RG/MF 1 mm/2 mm M, 50 cm K RG 0 mm/0 mm D 3 tester knyttet til snøprofilen Over 300 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør -1,2 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Det sprekker litt opp noen ganger men stort sett tett. Mer overskyet enn det som var meldt. Noe vind men begrenset med tilgjengelig snø gir kun lett snøfokk.

Tester

ECTN24@19cmQ3 God

LBT@4cmQ3

CTE1@4cmQ3

ECTN1@4cmQ3

Faretegn

Ferske skred Gikk noen relativt små ferske glideskred. Se skredaktivitet

Snødekke

400 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Fuktig Mildværet har tatt ganske bra i lavereliggende i deler. I Strandadalen er det kun flekkvis snødekke under 400 moh. I Norangsdalen er det litt mer snø med et ok snødekke på 300 moh. I skoggrensen på Blæja ligger det fortsatt mye snø, rundt 250 cm. Bekker er åpne til rundt 500 moh. Snødekket I skoggrensen er gjennomfuktet men enda ikke helt omdannet. Det er noen lag med høyt vanninnhold. Fra rundt 800 moh ligger det 10-20 cm lett fuktig fokksnø oppå fuktigere mer omdannet snø. Men mildværet har ikke omdannet den gamle snøen fullstendig. Over skoggrensen er det mer snø enn vanlig. Rabber og klippepartier som normalt pleier å stikke opp på denne tiden av året er helt dekket med snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Idag var det generelt stabile forhold. Jeg gikk tur opp til 1100 moh og snødekket er kraftig påvirket av mildværet. Det gjelder sikkert for flere hundre meter høyere også. Snøen har fått to dager på seg til å stabilisere seg etter mildværet men det knekker fortsatt av snø og går små glideskred. Ellers var det begrenset med skredproblem i dag. Det ligger 10-20 cm fokksnø i toppen men denne snøen er fuktig og har ikke noen spenninger i seg. Vanskelig å løse ut og dårlig spredningsevne I morgen snur det på nordvest og blir kaldere. Det høres ut som typisk snøvær her i Sunnmøre. Sammen med en del vind vil vi da få ferske fokksnøflak i østlig terreng som sannsynligvis er lette å løse ut. Varslet faregrad er riktig Bra varsel og tekst. Mulig det er enda mer stabilt enn det som kommer frem men det er helt ok at det står slik.

Skredaktivitet

27. mar. 6-12 (+01:00) Glideskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1100 moh og 600 moh Det gikk 6 mindre glideskred på samme lokasjon. Er en snøfonn som "kalver" ut snø. Jeg hørte også skred lenger nord i dalen.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 600 moh Det gikk noen mindre glideskred i dag. Generelt er sigesprekkene til stede opp mot 1100-1200 moh.

ObsID: 225908

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 11:25

863 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Skare, men ikkje behov for skarejarn so longt. P- hardheit

Snødekke

Skare Tørr Komande nysnøv vil legge seg på glatt skare.

ObsID: 225877

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 10:29

675 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Vær

0,5 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Fuktig Meir kompakt snødekke her det flata ut, sikkert drenert ferdig her, og litt mindre grove korn. Bærande. Bristande skare frå ca 500. Fuktig under skaren .

ObsID: 225861

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.03.2020 kl. 08:55

15 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Hadde gått ein bit på onsdag, men har gått ein større bit no ila siste 20 t ca.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt glideskred siste døgn

ObsID: 225839

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org