Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 24.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande sterk vind frå vest og litt ny nedbør vil gje snøtransport og auka pålagring i auslege leområder. Ein kan vente å finne ustabile fokksnøflak i nordaustleg og austlege renner, søkk og leheng. Enkelte stadar kan flak ligge på skare og vere lette å løyse ut.
Snøoverflata ber preg av mykje nedbør og vind frå sørvest til vest dei siste dagane med snøtransport til austlege leområder. Det er mest snø i indre delar av regionen, der kan ein vente å finne store skavlar i fjellet. Vidutsette parti som ryggar og toppar er avblesne ned til gamal skare eller barmark.
Det er sundag meldt om eit middels stort tørt laussnøskred utløyst av skikøyrar nær skianlegget i Stranda. Det er òg meldt om naturleg utløyste laussnøskred i Norangsdalen og Norddalen.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest, endring til bris fra øst om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 19:20

714 moh

Jornha (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jornha
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

8 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm P MF 2 mm/0 mm D, 12 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 37 cm P MF 2 mm/0 mm D, 25 cm 4F MFcr 3 mm/0 mm D -5,9 °C @ 3 cm, -3 °C @ 6 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 90 cm

ObsID: 217243

Sunnmøre / STRANDA

Snø

24.02.2020 kl. 17:00

832 moh

Sindre@nortind (**)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: To skiløperutløste str 1 flakskred i skoggrensen. Tydelig dårlig forplantnigsevne. Bruddkant nesten mer lik et løssnøskred i formen. Observert fra andre siden av dalen.

Snødekke

Lett snøfokk Rikelig med løs og flott snø. Flyttes litt på gjennom dagen på vindutsatte steder og er derfor litt varierende tykkelse. Generelt spenningsløs og død snø.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

ObsID: 217246

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 16:25

1120 moh

Henrik (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden har tatt i høyereliggende områder, og snøoverflaten ser ut til å være pakket høyere enn det jeg kom idag. Det er også registrert et nedføyket svakt lag (mindre hardt). I høyereliggende områder kan det også utløses flakskred i tillegg til løssnøskred. Kaldt og klart med endring av vindretning til østlig gjør at det tar tid før løssnø stabiliseres ytterligere. snø i overflaten er lett og tørr og kan lett transporteres ved vindøkning. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -7,1 °C 0 m/s 70% skyer

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Snøprofil

1 cm F PPhl 2 mm/3 mm D, 30 cm F PP/DF 1 mm/2 mm D, 16 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 42 cm P RG 0 mm/0 mm D -8,9 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -6,1 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,3 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4,7 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,7 °C @ 90 cm, -3,6 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ. Over 1000 moh Størrelse 1-3. Usikker tidsangivelse. Skredaktivitet fra tidligere dager er registrert i egne observasjoner

Tester

LBT10@72cmQ2 Middels

ObsID: 217227

Sunnmøre / STRANDA

Snø

24.02.2020 kl. 15:50

791 moh

moh (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Faretegn

Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Opplevde at siste døgns puddersnø (30cm) løste ut ved liten belastning. Ikke tegn til flak, men heller sluffskred. Skredstørrelse liten. Bruddkant på 30cm. Opplevde små skred både i sør, øst og nordsider som har ligget i le for vinden.

Skredhendelse

24. feb 15:44 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst N-vendt Skredet startet på 789 moh og sluttet på 780 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 15 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Gikk i konveks formasjon, i le for siste periodens vind. Tørr snø som skled på tidligere dagers mer kompakte snødekke. Utløst av en skiløper.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Tørr snø fra 400moh. Under 800moh er snøen som kom 2-5dagers siden mer kompakt grunnet mildere tempraturer. Siste døgnet har det vært kaldere så den ferskeste snøen er tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vær forsiktig i bratte og konveks terreng som har mye fersk løssnø. Spesielt i leområder og under skoggrensen. Aktuelt i de fleste himmelretninger (N, Ø, V) Vil tro siste døgns nysnø vil binde seg til det dypere snølaget i løpet av et par dager. Varslet faregrad er for lav Anser faregrad 2 som noe svak fordi skiløpere utløser løssnøskred lett i flere himmelretninger.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 60% skyer

ObsID: 217234

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 15:35

1168 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Bilde mot vest.

Skredhendelse

23. feb 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Usikker tidsangivelse, delvis nedføyket bruddkant

ObsID: 217231

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 15:33

1184 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Bilde mot sør, bruddkant under klippe

Skredhendelse

23. feb 11:33 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst N-vendt 40 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Usikker tidsangivelse, delvis nedføyket bruddkant

ObsID: 217230

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 15:00

1247 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Bilde mot vest

Skredhendelse

23. feb 12:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1284 moh og sluttet på 1190 moh 40 cm høy og 300 m bred bruddkant Leområder Usikker tidsangivelse, men delvis nedføyket bruddkant

ObsID: 217229

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 14:11

461 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Foto: Ståle Aklestad
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Foto: Ståle Aklestad

Skredhendelse

23. feb 23:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 933 moh og sluttet på 567 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Observert i går av andre. Må ha gått søndag kveld etter vind og nedbør frå NV. Var stadvis med hard skare under nysnøen her onsdag 19.2.20

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 217389

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 13:55

797 moh

Henrik (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Henrik@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mot øst. Avblåst på toppen av rygg vendt mot vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

270 cm totalt Ikke snøfokk 51 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Et mektig tørt lag med ubunden nysnø kan løse ut som tørre løssnøskred eller evt. myke flak (ved noe vindpåvirkning) i bratt terreng. Det er kaldt de neste dagene så det vil ta noe tid før løssnø stabiliserer seg ytterligere Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 5 m/s fra SV ↗ 70% skyer

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh LBT viste utslag på ca 40 cm i PP/DF hardhet F

Snøprofil

2 cm F 2 mm/3 mm D, 49 cm F PP/DF 1 mm/2 mm D, 11 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 51 cm P RG 0 mm/0 mm M, 11 cm P MF 1 mm/2 mm M, 26 cm P RG 0 mm/0 mm M -1,8 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 120 cm, -0,1 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@40cmQ2 Medium belastning

ObsID: 217228

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

24.02.2020 kl. 13:11

721 moh

MSA@nortind (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Nokså jevn snø ned til skarelag. Smelt/frys 10 cm. Under dette var snøen litt fuktig/kram snø. Brudd i blokka i tynt lag nysnø over skare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snø. Innblåst 80 cm noen plasser. Avblåste plasser 20 cm løs snø.

Snødekke

220 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt myke flak/løs snø. Supert skiføre. Vinden hadde tatt lite i overflata, men varierende hvor tykt laget av løs snø er. 20-80 cm løs snø avhengig av le/ikke le.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet svært mye snø de siste dagene. Med vind fra ulike vestlige retninger har det bygget seg opp flak i lesider. Der jeg var på tur var den øverste snøen myke flak. Kan forsvare skrestr. 2. Men det er nok mulig at det går str. 3 skred der det har samla seg mye snø. Flakene kan være fastere andre steder enn der jeg var, og da vil skredene også kunne bli større. Nysnøen stabiliserer seg raskt. Varslet faregrad er riktig Trodde det skulle være hakket kvassere i dag, men der jeg var virket det som om den ferske snøen sitter godt. At det ikke var harde sammenhengende flak.

Vær

Snø fra NV ↘ Bygevær. Kom og gikk. Sol og blå himmel på slutten av turen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 800 moh Myke snø flak har gått naturlig. Stabiliserer seg raskt. Ikke et eget betydelig skredproblem.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Tror at det på mer utsatte plasser kan være tett med skredstr. 3. Med all snøen som har kommet de siste dagene.

Snøprofil

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S Flere små som gikk tidlig i dag, eller i går kveld.

Tester

ECTN@60cmQ1 God Dro ut blokka ved å sette spaden i bakkant. Rent brudd i lag med nysnø over skare.

ObsID: 217216

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 11:20

976 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Bilde mot vest. Bruddkant under renne og mot sør

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 900 moh Mulig opp mot størrelse 3

ObsID: 217162

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.02.2020 kl. 11:08

44 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Aukande snø med høgda, også aukande vindpåverka over tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut NØ, Ø, SØ, S

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S

ObsID: 217159

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

24.02.2020 kl. 10:46

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værhendelse siste 3 døgn. 40 - 60 cm nysnø i området. Vind og dreiende til sø kuling i fjella til i morgon. Observert stort skred i Geiranger i lignende fjellside som i Indreeidsdalen. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forholda vil endre seg pga dreining til SØ kuling i fjella. Økende pålast fra ny retning. Mykje lausnø. Bygene vil avta etterhvert..

ObsID: 217206

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

24.02.2020 kl. 10:36

353 moh

MSA@nortind (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Mot SV

Vær

Ikke nedbør -2 °C fra V → 80% skyer Vekslende vær. Forventer noen byger.

ObsID: 217146

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

23.02.2020 kl. 12:52

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

23. feb 13:32 - 22. feb 13:32 Tørre løssnøskred Naturlig utløst NØ. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Homlong i Geiranger

ObsID: 216971

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

23.02.2020 kl. 12:52

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har komt litt snøv i toppene, men værmld har ikkje slått heilt til. Så er litt usikker framover. Værmldingene er vanskeleg å forholde seg til.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vil blåse og snøve i fjella til utpå ettermiddagen imorgå.Men det er meldingene som er grunnlaget for vurderingene her, men ser ut for at det blir rolegere enn meldt. .

Skredaktivitet

23. feb 13:32 - 22. feb 13:32 Tørre løssnøskred Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad, Instestien

ObsID: 216972

Sunnmøre / STRANDA

Snø

23.02.2020 kl. 12:00

870 moh

Heirik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Heirik

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski i anlegg

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Skredhendelse

23. feb 12:00 Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 855 moh og sluttet på 794 moh Brattheng Skred på cirka 50x50m, overflate skred som hadde gått cirka 100 - 150 m. Utløst av skikjørere. Ingen tatt.

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C fra V → 50% skyer Skiftende skydekke hele dagen med lette snøbyger. Varierende vind, tidvis sterke kast i høyden.

ObsID: 216989

Sunnmøre / Volda

Snø

23.02.2020 kl. 10:30

832 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Tidspunkt ukjent. Tydeleg brotkant, delvis nedsnødd skredmasse. Str 3 tørt flakskred

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ, Ø. Over 900 moh Tidspunkt ukjent. Obsevert frå ferge. Delvis nedsnødd skredmasse, men tydeleg brotkant.

ObsID: 217004

Sunnmøre / Homlong/Fonnaneset

Snø

23.02.2020 kl. 10:00

2 moh

Erlend@mrfylke (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredutløp til venstre (webkamera ved kaien i Geiranger)

Notater

Rapportert om stort snøskred som har gått over den kommunale vegen ved Fonnaneset og ut i fjorden. Løsnet langt opp i fjellsida.

Skredhendelse

23. feb 00:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet sluttet på 2 moh

ObsID: 217144

Sunnmøre / STRANDA

Snø

22.02.2020 kl. 16:06

775 moh

LarsO@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Til tider snøfokk langt ned i skogen.

Vær

Snø 12 m/s fra SV ↗ 90% skyer Tilskyende utover dagen og økende nedbør. Vinden har variert i styrke, men tendensen har vært økende.

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Over 500 moh

ObsID: 215847

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

22.02.2020 kl. 12:58

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har komt litt snøv i toppene, men værmld har ikkje slått heilt til. Så er litt usikker framover. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vil blåe og snøve i fjellA til utpå ettermiddagen imorgå. .

Skredaktivitet

22. feb 13:04 - 21. feb 13:04 Tørre løssnøskred Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad, Instestien

ObsID: 215824

Sunnmøre / STRANDA

Snø

21.02.2020 kl. 13:18

781 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Et par små heng løsna ut lett.

Snødekke

Lett snøfokk 25 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye fersk snø de siste dagene og mye vær gir ferske flak i mange heng i flere ulike retninger. Løsner lett og vil i store fjellsider kunne gi store skred pga mektige flak. Temp er gunstig mtp stabilisering, men så lenge været står på vil skredproblemet stadig fornyes. Varslet faregrad er riktig

Vær

Sludd -1 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Tiltagende vind utover dagen og økende nedbør.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Snøprofil

15 cm 1F DF 0 mm/0 mm M, 10 cm F DF 0 mm/0 mm Skiktovergang, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm Kjapp profil.

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, V, NV. Over 600 moh

ObsID: 215627

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

21.02.2020 kl. 13:17

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje nedbør som regn i lavlandet og snø i høgda.Ikkje mulig å sjå toppane men er nok snøfokk i høgda pga.sterk vind.. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værmeldinga neste døgn seier mykje nedbør og vind.Dette kan auke skredfaren noko..

Vær

Regn 4 °C Viddal (5moh) kl 13:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

21. feb 13:32 - 20. feb 13:32 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 215623

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

21.02.2020 kl. 12:06

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har begynt å blåse betydeleg i toppene, og vil då transportere ein del snø i lehenga. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Storm i fjella og og mykje nedbør. .

Skredaktivitet

21. feb 12:28 - 20. feb 12:28 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad, Instestien

ObsID: 215608

Sunnmøre / STRANDA

Snø

21.02.2020 kl. 10:43

678 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Riis
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Riis
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Riis

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

ObsID: 215571

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org