Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 21.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Nysnø og vind gir ferske, ustabile fokksnøflak i leheng. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes synkende snøgrense og lokalt store mengder nysnø. I kombinasjon med kraftig vind vil det legge seg fersk fokksnø i leområder. Mest utsatt er indre del av regionen der det ventes mest ny snø. Det kan forventes naturlig utløste skred i klassiske skredbaner som samler fokksnø fra gjeldende vindretning og noen skred kan bli store. Faren for våte skred avtar, og det forventes ikke lengre å være et utbredt problem.
Snødekket er preget av mye vind og varierende temperatur den siste tiden. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det er mest snø i N-Ø-vendt terreng. Det er varierende snømengde i regionen og generelt lite snø for årstiden.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, det er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem.
Mandag formiddag var det regn opp til ca 1200 moh og kraftig vind fra SV.
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Fallende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

21.01.2020 kl. 09:27

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det ventes mye nedbør i form av snø i takt med fallende temperatur. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt en del nedbørs mengder kommende døgn med fallende temperaturer..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 209007

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.01.2020 kl. 13:51

397 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Vær

Regn 6 °C 5 m/s 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Sigesprekkar, stor vannføring i bekkar

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

20. jan. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

ObsID: 207925

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

20.01.2020 kl. 09:32

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det ventes mye nedbør i form av regn på snø som kom i helga. Høge temperaturer i tillegg.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt store nedbørs mengder kommende døgn. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207869

Sunnmøre / Volda

Snø

19.01.2020 kl. 14:59

255 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps

Vær

Bygevær med snø/sprøhagl ned til 200moh. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget på grunn av mykje vind frå sørlig sektor. Mest snø i nordlig heng og skjerma område

ObsID: 207759

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

19.01.2020 kl. 12:39

736 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen med stor tilleggslast. Svikter i løs nysnø under 20 cm fersk fokksnø her.

ObsID: 207715

Sunnmøre / Fjord

Snø

19.01.2020 kl. 11:30

1242 moh

RSorte (Ukjent)

Vær

Overskyet

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 207744

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2020 kl. 14:43

959 moh

Isern (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Isern
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP, 20 cm 1F/4F RG, 35 cm 1F/P- RG, 5 cm P MF, 20 cm P RG, 25 cm P MFcl

ObsID: 207636

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2020 kl. 12:54

809 moh

Isern (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Isern
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP, 2 cm P MFcr, 0,3 cm 4F FC/FCxr, 3 cm K MFcr, 2 cm 4F RG, 15 cm 1F/4F RG, 50 cm 4F/1F RG, 20 cm 1F MF, 30 cm P RG

ObsID: 207635

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2020 kl. 12:53

809 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm D, 2 cm P MFcr 3 mm, 2 cm 1F MF 2 mm, 6 cm P MF 2 mm, 20 cm 4F RG 1 mm M, 20 cm 1F RG 1 mm M, 3 cm P MFcr 3 mm, 10 cm 1F MF 2 mm, 70 cm P RG 1 mm M

ObsID: 207588

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org