Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 20.01.2020

4
Stor
Publisert:

Værskifte! Naturlig utløste skred ventes pga. temperaturstigning og regn. Fokksnøproblem høyt til fjells. Hold deg unna skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør i kombinasjon med mildvær vil trolig føre til våte naturlige skred. Høyt til fjells, der nedbøren kommer som snø vil det være lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Det er lokale forskjeller på hvor mye snø det ligger i terrenget, og hvor mye nysnø og regn som kommer. Derfor vil også skredfaren variere i regionen.
Snødekket preges av svært varierende og mye vær. Kraftig vind og snø har har lagt mye fokksnø i N-Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det er mest snø i N-Ø-vendt terreng.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, det er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til sterk kuling fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.01.2020 kl. 13:51

397 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Sigesprekkar, stor vannføring i bekkar

Faretegn

Ferske skred

Vær

Regn 6 °C 5 m/s 100% skyer

Skredaktivitet

20. jan. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh

ObsID: 207925

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

20.01.2020 kl. 09:32

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det ventes mye nedbør i form av regn på snø som kom i helga. Høge temperaturer i tillegg.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt store nedbørs mengder kommende døgn. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207869

Sunnmøre / VOLDA

Snø

19.01.2020 kl. 14:59

255 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps

Vær

Bygevær med snø/sprøhagl ned til 200moh. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget på grunn av mykje vind frå sørlig sektor. Mest snø i nordlig heng og skjerma område

ObsID: 207759

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

19.01.2020 kl. 12:39

736 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen med stor tilleggslast. Svikter i løs nysnø under 20 cm fersk fokksnø her.

ObsID: 207715

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

19.01.2020 kl. 11:30

1242 moh

RSorte (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk

Vær

Overskyet

ObsID: 207744

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2020 kl. 14:43

959 moh

Isern (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Isern
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP, 20 cm 1F/4F RG, 35 cm 1F/P- RG, 5 cm P MF, 20 cm P RG, 25 cm P MFcl

ObsID: 207636

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2020 kl. 12:54

809 moh

Isern (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Isern
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP, 2 cm P MFcr, 0,3 cm 4F FC/FCxr, 3 cm K MFcr, 2 cm 4F RG, 15 cm 1F/4F RG, 50 cm 4F/1F RG, 20 cm 1F MF, 30 cm P RG

ObsID: 207635

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2020 kl. 12:53

809 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm D, 2 cm P MFcr 3 mm, 2 cm 1F MF 2 mm, 6 cm P MF 2 mm, 20 cm 4F RG 1 mm M, 20 cm 1F RG 1 mm M, 3 cm P MFcr 3 mm, 10 cm 1F MF 2 mm, 70 cm P RG 1 mm M

ObsID: 207588

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.01.2020 kl. 16:44

642 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTE18@15cmQ2 Middels

ObsID: 207449

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.01.2020 kl. 15:55

642 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm I IF, 2 cm 4F RG/MF, 2 cm P MFcr, 2 cm 1F MFcr, 8 cm P MF, 50 cm 1F MF

ObsID: 207446

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.01.2020 kl. 15:15

648 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Sætreegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Usikker på skredtype, vanskelig å se på avstand. Gjetter på nedføyka mykere snø og skavelbrudd som utløsende.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Kraftig føyke i høyden. Her på Grøtdalstindane.

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 800 moh Overgang til tørr snøoverflate ca. 1000 moh. Antatt ca. 800 moh for snø uten farlig lagdeling basert på smelteriller til ca. denne høyden. Kraftig føyke på toppene.

Skredfarevurdering

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Over 1000 moh

ObsID: 207466

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.01.2020 kl. 14:53

moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Flakskred under nordveggen av Skopphornet. Muligens fra regnværet i går.

Skredaktivitet

17. jan. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N

ObsID: 207434

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org