Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 17.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Skredfaren er størst første halvdel av dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fortsatt snø tilgjengelig i terrenget for å flyttes på av vinden, så skredfaren opprettholdes i fjellet der temperaturen er på minussiden. Faregraden er størst første halvdel av dagen.
Snødekket preges av svært varierende og mye vær. Kraftig vind og snø har har lagt mye fokksnø i N-Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det er mest snø i N-Ø-vendt terreng.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, det er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem.
Torsdag rapporteres det om et middels flakskred over 900 moh i nordvendt terreng, og flere mindre løssnøskred i området.
Onsdag var det snøbyger og vind fra sørlig sektor som gav stedvis bra mengder med snø. Observatører melder om raskt stabilisering av nysnø/fokksnø, med gode bindinger til gammelt snødekke. Nysnøgrense på ca 400 moh tirsdag og onsdag.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til opp i sørlig stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.01.2020 kl. 16:44

642 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTE18@15cmQ2 Middels

ObsID: 207449

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.01.2020 kl. 15:55

642 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm I IF, 2 cm 4F RG/MF, 2 cm P MFcr, 2 cm 1F MFcr, 8 cm P MF, 50 cm 1F MF

ObsID: 207446

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.01.2020 kl. 15:15

648 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Sætreegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Usikker på skredtype, vanskelig å se på avstand. Gjetter på nedføyka mykere snø og skavelbrudd som utløsende.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Kraftig føyke i høyden. Her på Grøtdalstindane.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 800 moh Overgang til tørr snøoverflate ca. 1000 moh. Antatt ca. 800 moh for snø uten farlig lagdeling basert på smelteriller til ca. denne høyden. Kraftig føyke på toppene.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Over 1000 moh

Skredfarevurdering

ObsID: 207466

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

17.01.2020 kl. 14:53

moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Flakskred under nordveggen av Skopphornet. Muligens fra regnværet i går.

Skredaktivitet

17. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N

ObsID: 207434

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.01.2020 kl. 17:20

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Liten knekt skavl. Fekk ingen gode bilde av dei større skreda pga dårleg sikt og stor avstand. Dette er på700
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Det har glidd ein del ned i skredfar/renner. Desse er eg usikker på tidspkt.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Nysnø på klipper frå ca 900.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  40 cm F (våt øverst/fuktig nedover) laussnø oppå gammal smelt/frys. Lokalt i renner og søkk ligg det meir snø slik som her. Dette er frå 700. Det er nok dette som glir ut i naturlig utløyst.

Skredproblem

Tørre flakskred 2 - Middels N, NØ, NV over 900 moh Var ikkje høgt nok til å få meir beta. Virkar sannsynleg at varselet stemmer.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 600 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Nokre naturleg utløyste våte laussnøskred

Snødekke

50 cm totalt Våt løssnø Våt Såg ikkje snøfokk pga lågt skydekke. Men med nysnø over ca 900 og vind så er snøtransport sannsynleg. Ujamn snøfordeling, mest i renner og søkk. Alt av ryggar og rabbar er bortimot snøfrie. Ikkje skiføre i praksis under 600, men det ligg eit lag 5-10 cm våt laussnø ned til 400.

Vær

Regn 2 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bra med vind frå SV. Regn opp til ca 900/1000. nysnø på klippene over det. Lågt skydekke og lite sikt i høgda.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 800 moh og 600 moh Nokre våte Str2 laussnøskred observert. Litt usikker på kor tid dei har gått. Såg relativt ferske ut. Fleire str 1, knekte skavlar o.l pga mildver og regn

Snøprofil

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøtransport over 900/1000 og våte laussnøskred under dette. Stort sett same problem i morgon, i alle fall i høgda. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 207311

Sunnmøre / Volda

Snø

16.01.2020 kl. 12:20

892 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredaktivitet

16. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, NV. Over 900 moh Eitt større skred str 2. Dårlig sikt gjer det vanskeleg å vurdere om skavlbrot er utløysande årsak. Det er også fleire små laussnøskred str 1 i same område

ObsID: 207232

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

16.01.2020 kl. 11:54

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen forandring i værtype,stabilt med regn.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 207230

Sunnmøre / Ålesund

Snø

15.01.2020 kl. 12:30

813 moh

aleksnorg (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aleksnorg
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  aleksnorg
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  aleksnorg
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  aleksnorg

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nordvendte skavler som har dannet seg grunnet mye vind. Enkelte er store og er skumle ved dårlig sikt.

Ingen faretegn observert

Snødekke

Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 350 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gravde i vestvendt renne/søkk på ca 800 moh: 5-10 cm nysnø, deretter ca 50 cm eldre relativt pakket vindtransportert snø, deretter skare. Virket godt bundet til skaren, klarte ikke løse ut med belastning. På utsatte områder og rygger blåst ned til skare for øvrig i denne sørvestvendt siden, spesielt siste 800-1100 moh.

Vær

15 m/s fra S ↑ Mye vind, økende utover dagen. Litt nysnø over skare eller vindtransportert snø. Klarvær i området.

ObsID: 207135

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2020 kl. 11:58

720 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Christer@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Både vindtransport i bygene (nysnøflak) og vindtransport av snø på bakken (fokksnø) har lagt snøen ujevnt i terrenget og enkelte leområder har svært rask og stor oppsamling av snø. Vurderer også slik at det er sterkare vind i høgde og at skredproblemet der i tillegg kan vere svake lag i fokksnøen og at brotforplantning også kan skje lettare på grunn av hardare flak i fokksnøen med moglegheit for større skred som kan vere litt vanskelegare å løyse ut

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Bygevær med periodevis stor intensitet og vind som legg snøen i snøbyga inn i leområde. Vinden er også periodevis sterk nok til å flytte på løst bundet snø elles i terrenget og legg dermed enda meir snø inn i leområder. Periodevis moderat snøfokk over skoggrensa. Sterk snøfokk på nokre fjelltoppar seinare på dagen.

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 350 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tidlegare sterk vind og perioder med vind sterk nok til snøtransport har lagt snøen ujevnt i terrenget. Når det eit par gangar kom litt opplett og sikt i høgda var dei fleste ryggar allereie avblåst med oppsamling av snø i skjerma terreng og leområder i nordlig sektor

Tester

ECTN5@30cmQ1 Dårlig Det ligg ca 30-40 cm med fersk nysnø inn i leområdet som eg undersøkte. Med fleire brot med svært liten last. Det skumlaste brotet kom på 30 cm, men sidan overliggande lag var så pass mjukt (fire fingre til knyttneve) så var det ingen brotforplantning. Berre lokal kollaps. Sette i gang fleire tynne (ca 5 cm høgde på brotkant) nysnøflak på travers i bratt terreng, men desse var også lokale under skia utan forplanting sidevegs i henget.

Vær

Snø fra S ↑ 100% skyer Lokal vind kan avvike frå vind i høgda. Vinden kom frå sørlig sektor med leområder i nordlig sektor. Snøbyger med varierande intensitet. Verka som om det vart litt stigande temperatur utover turen/dagen. Men snø over 400 moh

Skredaktivitet

På grunn av svært dårleg sikt over 400 moh var det ikkje råd å observere skredaktivitet verken på sjølve turen eller frå bilturen t/r Volda - Austefjorden - Grøndalen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Bygevær med vind og vindtransport av tilgjengeleg løst bundet snø på bakken gir stor og rask oppsamling av snø i leområder i nordlig sektor og skjerma terreng. Ver obs på krysslast av renneformasjonar i andre himmelretningar enn der skredproblemet er skissert. Det er relativt milde temperaturar. Milde temperaturar gir relativt rask omdanning av nysnø og fokksnø og skredproblemet vert forventa å minke. Men det minusgrader over ca 650 moh og tørr snø. Mest truleg kaldare i høgda rundt toppane og det kan ta lengre tid der før skredproblemet avtar. Fortsatt bygevær med påfyll av snø vil halde faregraden på same nivå. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 207073

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2020 kl. 11:54

721 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Christer@obskorps

Tester

ECTN5@5cmQ1 Dårlig Brot i skiktovergang i nysnø med delvis omdanna nysnøkrystaller. Her er overliggende lag mjukt med relativt lite evne til brot. Men er lett å påvirke

ObsID: 210776

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2020 kl. 11:31

720 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 207043

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2020 kl. 11:14

681 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk Tørr Over skoggrensa tar sørlig vind hodt tak og flytter snøen. Ryggar i høgda er allereie avblåst

ObsID: 207032

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2020 kl. 10:29

499 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 207013

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2020 kl. 10:10

448 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Mykje nysnø i skogen som ikkje er flytta av vind men trea er kvite på sørsida av svak vind. InnsynkIng ski ca 20 cm

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 350 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vanskelig å vurdere nysnømengde. InnsynkIng ski 20cm

ObsID: 207003

Sunnmøre / Volda

Snø

15.01.2020 kl. 09:17

35 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Bygevær. Tett skydekke over 400moh som også er omlag nedre grense for nysnø

Vær

Regn 4 °C 100% skyer Bygevær med varierande intensitet og nysnøhøgd. Nysnøhøgd i natt har vore rundt 400moh

ObsID: 206988

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.01.2020 kl. 15:36

787 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Begrenset med snø tilgjengeliggjør at skredene nok blir relativt små til tross for kraftig vind. Relativt høy temperatur og mye fukt i snødekket gjør at det stabiliseres raskt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Snøgrensen for nysnø går omtrent i bunn av heisanlegget på 450 moh. Snødekket består av smelteomdannet fuktig snø med 0-30 cm fokksnø oppå. I høyden har den gamle snøen frosset i toppen og danner en hard skare. Lenger nede er den gamle snøen fortsatt relativt myk. Skredproblemet ligger i fokksnøen oppå den gamle snøen. All fokksnø utenom de 5 cm som kom i dag er fuktig og stabil. Rygger og rabber er avblåst ned til bakken. Det var en del snøfokk og snøtransport i dag men dette vil bare gi små skred enn så lenge da det er begrenset med snø tilgjengelig for transport. Høy temperatur, mye fuktighet og lite spenninger i snødekket.

Tester

ECTN12@14cmQ3 God

CTE5@14cmQ3 God Fuktig snø og god stabilitet

Vær

Snø 0,2 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F RG 1 mm M, 6 cm 4F-1F DF 1 mm M Hele laget, 10 cm P MFcl 2 mm M, 0,5 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm K MFcr 2 mm M, 40 cm P MFcl 2 mm M, 7 cm 1F MF 3 mm W, 16 cm P MFcl 2 mm M, 8 cm 1F MF 3 mm M -1,8 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig vind i høyfjellet men bare rundt 5 cm tørr snø å flytte på. Høy temperatur i snødekket og fuktig snø i snøfonner gir lite spenninger i og rask stabilisering. Jeg ville si vanskelig å løse ut, størrelse 2 og noen heng. Men man kan også gå for lett å løse ut, uansett samme faregrad. Relativt lav skredfare der jeg var. Det er absolutt skredvær med nedbør og kraftig vind, men skredfaren holdes nede av fuktig og stabil snø og lite snø tilgjengelig for transport. Det fortsetter med vind og nedbør. Muligens litt høyere temperaturer. Skredfaren vil nok holde seg rundt FG2 skulle jeg tro. Med farligere forhold høyt opp i fjellet. Varslet faregrad er for høy Det er FG3 vær idag men jeg fikk inntrykk av at snøen var FG2

ObsID: 206943

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.01.2020 kl. 14:34

975 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Snøgrensen for nysnø går omtrent i bunn av heisanlegget på 450 moh. Snødekket består av smelteomdannet fuktig snø med 0-30 cm fokksnø oppå. I høyden har den gamle snøen frosset i toppen og dannet en hard skare. Lenger nede er den gamle snøen fortsatt relativt myk. Skred problemet ligger i fokksnøen oppå den gamle snøen. All fokksnø utenom de 5 cm som kom i dag er fuktig og stabil. Det var en del snøfokk og snøtransport i dag men dette vil bare gi små skred enn så lenge da det er begrenset med snø tilgjengelig for transport.

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Kraftig vind i høyden. Har vært varierende nedbør og litt oppklarende hele dagen. Bygevær. Regn i Stranda. Snø på fjellet

ObsID: 206932

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2020 kl. 13:02

362 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Bygevær med varierande nysnøhøgde. Vekslende sludd, regn og snø med tynt gjennomfukta snødekke på ca 350moh

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Skredproblem vurdert utifrå observert vær.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Bygevær med periodevis store nedbørsmengder og perioder med vind og fokk. Det er kombinert vindtransport av snø i bygene og vindtransport av snø på bakken

Snødekke

Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Meget våt Vekslande regn, sludd og snø på 400 moh. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget over 700 moh på grunn av tidlegare sterk vind. Det er mykje avblåste ryggar, formasjonar og til dels fjellsider mot sør/sørlig sektor. Snø ligg generelt i skjerma formasjonar. Og i skjerma formasjonar med fokksnøområder i nordleg sektor

Vær

Sludd 2 °C 100% skyer

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Mest truleg ingen skredaktivitet. Men det er dårleg sikt i høgda over 7-800 meter og ikkje råd å sjå eller vurdere skredaktivitet over dette..Og svært vanskeleg å vurdere alder på små str 1-2 skredmasser som har gått i kjente skredbaner/renneformasjonar og stoppa i skoggrensa. Eg meiner desse ser eldre ut, men eitt og anna kan vere nye.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har vore mykje bygevær med vekslande intensitet og nedbørsmengder. Og med til dels kraftig vind i bygene. Tidlegare sterk vind har flytta mykje tilgjengeleg laussnø inn i skjerme formasjonar og i heng i nordleg sektor Fortsatt bygevær med vind vil fortsette å legge snø inn i skjerme leområder. Milde temperaturar vil nok stabilisere eldre lagdeling relativt raskt, men stadig meir snø frå bygene vil vere disponibelt for vindtransport og skredfaren vil derfor vere omlag uendra Varslet faregrad er riktig

ObsID: 206892

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2020 kl. 12:42

81 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Bygevær og periodevis sterk vind frå sørlig sektor. Veirahalden (fjellet) viser representativ snødekket som er avblåst mot sør etter sterk vind og snøleier og fokksnø oppsamling i nordlig sektor

Vær

Regn 4 °C 100% skyer Bygevær med periodevis mykje nedbør og vind. Snøgrense ca 300-400moh. Nysnøgrense ca 1000 moh. Nysnøgrense varierer etter byger og temperatur

ObsID: 206889

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

14.01.2020 kl. 12:02

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø på dei utsette stedatter.. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbørsmengder mengdene form av snø har vore små i det siste..

ObsID: 206880

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org