Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 14.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra S og SV og nedbør gir skredproblem med fokksnøflak i leområder. Unngå fersel i leformasjoner hvor det legger seg opp ferske fokksnøflak, mest utsatt er leområder NV til NØ.
Det er varierande snødekke. Kraftig vind og snø har har lagt opp store fonner med fokksnø i leområder i østvendt terreng. Rygger og utsatt terreng er blåst ned til gammelt snødekke. Mest snø og fokksnø er å finne i østvendt terreng.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, det er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørvest.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Storm fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.01.2020 kl. 15:36

787 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Begrenset med snø tilgjengeliggjør at skredene nok blir relativt små til tross for kraftig vind. Relativt høy temperatur og mye fukt i snødekket gjør at det stabiliseres raskt

Vær

Snø 0,2 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer

Snøprofil

6 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F RG 1 mm M, 6 cm 4F-1F DF 1 mm M Hele laget, 10 cm P MFcl 2 mm M, 0,5 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm K MFcr 2 mm M, 40 cm P MFcl 2 mm M, 7 cm 1F MF 3 mm W, 16 cm P MFcl 2 mm M, 8 cm 1F MF 3 mm M -1,8 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Snøgrensen for nysnø går omtrent i bunn av heisanlegget på 450 moh. Snødekket består av smelteomdannet fuktig snø med 0-30 cm fokksnø oppå. I høyden har den gamle snøen frosset i toppen og danner en hard skare. Lenger nede er den gamle snøen fortsatt relativt myk. Skredproblemet ligger i fokksnøen oppå den gamle snøen. All fokksnø utenom de 5 cm som kom i dag er fuktig og stabil. Rygger og rabber er avblåst ned til bakken. Det var en del snøfokk og snøtransport i dag men dette vil bare gi små skred enn så lenge da det er begrenset med snø tilgjengelig for transport. Høy temperatur, mye fuktighet og lite spenninger i snødekket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN12@14cmQ3 God

CTE5@14cmQ3 God Fuktig snø og god stabilitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig vind i høyfjellet men bare rundt 5 cm tørr snø å flytte på. Høy temperatur i snødekket og fuktig snø i snøfonner gir lite spenninger i og rask stabilisering. Jeg ville si vanskelig å løse ut, størrelse 2 og noen heng. Men man kan også gå for lett å løse ut, uansett samme faregrad. Relativt lav skredfare der jeg var. Det er absolutt skredvær med nedbør og kraftig vind, men skredfaren holdes nede av fuktig og stabil snø og lite snø tilgjengelig for transport. Det fortsetter med vind og nedbør. Muligens litt høyere temperaturer. Skredfaren vil nok holde seg rundt FG2 skulle jeg tro. Med farligere forhold høyt opp i fjellet. Varslet faregrad er for høy Det er FG3 vær idag men jeg fikk inntrykk av at snøen var FG2

ObsID: 206943

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.01.2020 kl. 14:34

975 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Kraftig vind i høyden. Har vært varierende nedbør og litt oppklarende hele dagen. Bygevær. Regn i Stranda. Snø på fjellet

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Snøgrensen for nysnø går omtrent i bunn av heisanlegget på 450 moh. Snødekket består av smelteomdannet fuktig snø med 0-30 cm fokksnø oppå. I høyden har den gamle snøen frosset i toppen og dannet en hard skare. Lenger nede er den gamle snøen fortsatt relativt myk. Skred problemet ligger i fokksnøen oppå den gamle snøen. All fokksnø utenom de 5 cm som kom i dag er fuktig og stabil. Det var en del snøfokk og snøtransport i dag men dette vil bare gi små skred enn så lenge da det er begrenset med snø tilgjengelig for transport.

ObsID: 206932

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2020 kl. 13:02

362 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Bygevær med varierande nysnøhøgde. Vekslende sludd, regn og snø med tynt gjennomfukta snødekke på ca 350moh

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Skredproblem vurdert utifrå observert vær.

Vær

Sludd 2 °C 100% skyer

Snødekke

Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Meget våt Vekslande regn, sludd og snø på 400 moh. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget over 700 moh på grunn av tidlegare sterk vind. Det er mykje avblåste ryggar, formasjonar og til dels fjellsider mot sør/sørlig sektor. Snø ligg generelt i skjerma formasjonar. Og i skjerma formasjonar med fokksnøområder i nordleg sektor

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Bygevær med periodevis store nedbørsmengder og perioder med vind og fokk. Det er kombinert vindtransport av snø i bygene og vindtransport av snø på bakken

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mest truleg ingen skredaktivitet. Men det er dårleg sikt i høgda over 7-800 meter og ikkje råd å sjå eller vurdere skredaktivitet over dette..Og svært vanskeleg å vurdere alder på små str 1-2 skredmasser som har gått i kjente skredbaner/renneformasjonar og stoppa i skoggrensa. Eg meiner desse ser eldre ut, men eitt og anna kan vere nye.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har vore mykje bygevær med vekslande intensitet og nedbørsmengder. Og med til dels kraftig vind i bygene. Tidlegare sterk vind har flytta mykje tilgjengeleg laussnø inn i skjerme formasjonar og i heng i nordleg sektor Fortsatt bygevær med vind vil fortsette å legge snø inn i skjerme leområder. Milde temperaturar vil nok stabilisere eldre lagdeling relativt raskt, men stadig meir snø frå bygene vil vere disponibelt for vindtransport og skredfaren vil derfor vere omlag uendra Varslet faregrad er riktig

ObsID: 206892

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.01.2020 kl. 12:42

81 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Bygevær og periodevis sterk vind frå sørlig sektor. Veirahalden (fjellet) viser representativ snødekket som er avblåst mot sør etter sterk vind og snøleier og fokksnø oppsamling i nordlig sektor

Vær

Regn 4 °C 100% skyer Bygevær med periodevis mykje nedbør og vind. Snøgrense ca 300-400moh. Nysnøgrense ca 1000 moh. Nysnøgrense varierer etter byger og temperatur

ObsID: 206889

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

14.01.2020 kl. 12:02

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø på dei utsette stedatter.. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbørsmengder mengdene form av snø har vore små i det siste..

ObsID: 206880

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

13.01.2020 kl. 12:20

1 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Østover
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Sørover
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Kraftig snøfokk på Borgundkollen

Vær

Ikke nedbør fra S ↑ 70% skyer Frisk vind fra sør. Skummer på fjorden. Kraftig snøfokk i høyden. Noe nedbør som snø ned til 300moh i dag tidlig.

ObsID: 206755

Sunnmøre / ØRSKOG

Snø

12.01.2020 kl. 11:36

234 moh

vagper (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  vagper

Snødekke

25 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 206609

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org