Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 12.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det kan være områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og fortsatt kraftig vind fra sør vil på ny gi ferske fokksnøflak i leområder. Fokksnøen fra i går vil trolig ha stabilisert seg mye, så det er hovedsaklig de ferske fokksnøflakene som nå kan påvirkes. Noen steder kan det finnes et kantkornlag i øvre del av i snødekket som trolig kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Det vil være lokale forskjeller på hvor nedbøren kommer, områder som får mest nedbør vil fortsatt har FG 3-betydelig.
De siste dagene er det kommet mye snø i høyden. Nysnøen er vindpåvirket og det gamle snødekket er påvirket av mildværet 4. des. Kantkornlag mot bakken er i lavereliggende områder påvirket av mildvær, men kan fortsatt være tilstede i høyden.
Det kan finnes svakt lag av kantkorn mot bakken i høyden. Det er også observert et lag med kantkorn høyere i snødekket som foreløpig har liten evne til bruddforplantning.
Tirsdag ble det registrert drønn i snøen i indre del av regionen. Tirsdag ettermiddag og natt til onsdag blåste det svært kraftig fra sør og sørvest.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.
Om kvelden sørlig stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

12.12.2019 kl. 10:53

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis høye temperaturer, kombinert med litt nedbør og stedvis en del vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vedvarende nedbør og forholdsvis kraftig vind. .

ObsID: 201766

Sunnmøre / VOLDA

Snø

11.12.2019 kl. 13:42

104 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot V. Snøfokk på snøhornet 1000 moh.

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 201662

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

11.12.2019 kl. 13:12

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis høye temperaturer, kombinert med nedbør og stedvis en del vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vedvarende nedbør og forholdsvis kraftig vind. .

ObsID: 201655

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

10.12.2019 kl. 14:11

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis høye temperaturer, kombinert med nedbør og stedvis kraftig vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende nedbør og kraftig vind. .

ObsID: 201501

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.12.2019 kl. 12:00

657 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe Kommentar:  Sprekk frå venstre skitupp.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra S ↑ 90% skyer

ObsID: 201744

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.12.2019 kl. 09:34

1185 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Runes@RKH_Skredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

fra S ↑ 70% skyer

ObsID: 201427

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

10.12.2019 kl. 09:17

5 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Sørover
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra S ↑ Begynt å blåse godt fra sør. Moderat til kraftig vindtransport over skoggrensa. Klarvær og kaldt fra i går kveld. Godt med utstråling.

ObsID: 201426

Sunnmøre / SKJÅK

Snø

10.12.2019 kl. 08:00

1308 moh

Atle@cautusgeo.com (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Spor etter mindre skred fra toppen

Drønn i snøen

Vær

ObsID: 201478

Sunnmøre / STRANDA

Snø

09.12.2019 kl. 19:20

757 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre kantkornlag merkert med en pinne

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I indre strøk ligger rikelig med nysnø. Fra rundt 15-20 cm ved veien på 300 moh til rundt 30cm i tregrensen. Mye snø tilgjengelig for transport

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har kommet mye snø siden forrige ukes mildvær. Det ligger nå rundt 40 cm nede ved veien (300 moh) og 120-140 cm snø oppe i tregrensen på 650 moh. Der jeg gravde, på 750 moh, var den gamle snøen midre påvirket av mildværet enn jeg skulle trodd. Snøpakken er her relativt stabil uten veldig aktive svake lag, men det har kommet mye snø og det er nå veldig mye snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet mye snø og vi har nå 1-2 m snø i fjellet i Norangsdalen. Dette vil være tynnere utover mot kysten. Snøpakken er relativt stabil med mye løs snø i overflaten og relativt lite vindpåvirkning. Det mest kritiske laget er et tynt kantkornlag på 64 cm men dette er vanskelig å påvirke og har dårlig forplantingsevne. Laget med kantkorn ved bakken er her ikke veldig aktivt. Det er fuktig og ikke like godt utviklet som der snøpakken er tynnere ute mot Stranda. Det vil bli mildvær igjen i natt, noe jeg tror vil ha begrenset med påvirking. Men det er selvfølgelig avhengig av hvor mye varme og regn som faktisk kommer. Generelt overestimeres nedbøren som skal komme som regn. Vind i høyden, der snøen er tørr, vill kunne skape et potent fokksnøproblem. Varslet faregrad er for høy

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra Ø ← 80% skyer Relativt tett snøvær

Tester

CTH23@64cmQ2 God

ECTN21@64cmQ3 God Ikke veldig aktivt

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det var mørkt hele turen

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 59 cm 4F/1F DF/RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Mistenkt kantkorn. Ga utslag på ECT og CT. Tydelig is-farge på laget sammenlignet med det hvite over og under. Kan ikke se tydelige krystaller. Det har tidelegere vært observert overflaterim i denne fjellsiden men det laget lå under to tynne skarelag så jeg tror ikke dette er samme lag., 19 cm P RG 0 mm/0 mm D-M, 6 cm 1F RG/FC 1 mm/0 mm M, 52 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm M Dette er en lagpakke med kantkorn og hardere skarelag som nå er fuktig og er blitt avrundet -5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Myke flak finnes i flere himmelretninger. Generelt små skred grunnet dårlig forplantingsevne.

ObsID: 201401

Sunnmøre / STRANDA

Snø

09.12.2019 kl. 17:46

581 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Mye snø siste uken. Eldre fuktig snø tynger ned trær. 25 cm tørr nysnø på toppen

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 120 cm snø på dette stedet. 25 cm tørr F løs snø i overflaten over fuktig gammel snø

Vær

Snø -2 °C 2 m/s

ObsID: 201400

Sunnmøre / Rotavikneset / Møre og Romsdal

Snø

09.12.2019 kl. 12:32

996 moh

MSA@nortind (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Kant ved bakken.Denne var våt. Snøprofilen jeg lagde, kom dessverre ikke med i observasjonen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Dro ut blokka på ECT. Mulig snøen over her har bundet seg godt, at det skal litt til å påvirke kanten ved bakken. Men det er akkurat her. Kom ikke høyere pga været. Det er også muligens letter å påvirke det snødekket er tynt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vi gikk ikke i ferske nysnøflak som noe problem, men høyere opp så vi (mellom bygene) godt med snøfokk

Snødekke

71 cm totalt 7 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh Ujevn fordeling av snøen. Noen steder avblåst. I innblåste heng var det opp mot 100 cm nysnø

Skredfarevurdering

Vanskelig å si noe konkret. Antakelig FG 3. Gitte skredproblem. Være i høyden enn der nede vi famla. Regnet litt i går ettermiddag. Tynt skarelag opp til ca 600 moh.

Vær

fra NV ↘ 90% skyer Bygevær hele formiddagen

Tester

ECTX Måtte dra ut blokka. Ingen utslag på test. Løsnes i kant ved bakken.

LBT@68cmQ3 Kant ved bakken. Blokka skvatt ut på første klapp.

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Også på dette problemet er det vanskelig å si noe om forholdene. Snøfokk i høyden har det i alle fall vært en del av. Det har snødd gjennom dagen, og vært tilgjengelig løs snø for vindtransport. Sannsynligvis er nysnøflak et problem også i dag og i morgen.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Vanskelig å si noe sikkert. Var ikke høyere enn 900 moh

ObsID: 201377

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

09.12.2019 kl. 10:19

480 moh

MSA@nortind (*****)

Vær

Snø 100% skyer Tette snøbyger. Lite vind

ObsID: 201309

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

09.12.2019 kl. 09:51

331 moh

MSA@nortind (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  MSA@nortind

Vær

ObsID: 201301

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

09.12.2019 kl. 09:50

331 moh

MSA@nortind (*****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 40% skyer Byger. Akkurat nå er det brillefint!

ObsID: 201300

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org