Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 03.12.2019

4
Stor
Publisert:

Økende snøskredfare grunnet rask temperaturstigning og nedbør som regn. Naturlig utløste snøskred sannsynlig.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig temperaturstigning og regn til fjelltopphøyde øker sannsynligheten for mange naturlig utløste skred. De fleste str. 3 store, men str. 4 svært store kan ikke utelukkes. Problemet ventes å flytte seg innover i landet og opp i høyden utover dagen etterhvert som snødekket blir vått . Skredene kan løsne både som flakskred eller løsnøskred avhengig av snøoverflaten og om det finnes vedvarende svake lag i snødekket eller ved bakken. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor god evne disse lagene har til bruddforplantning. Noen vegstrekninger vil være utsatt.
Snøoverflata er prega av mye løs nysnø gjennom helga som er påvirka av vind over skoggrensa. Det er store lokale variasjoner både på snømengde og hardhet på overflata. Tidligere i november har tynt snødekke og kaldt vær gitt gode forhold for dannelse av kantkorn. Både langs bakken der snødekket var tynt og i løsere lag lengre oppe i snødekket. Det er lite såle under skoggrensa og fortsatt tynt snødekke i fjellet.
Det er observert rim/kantkorn mellom skarelag under nysnøen som er svært lett å påvirke. Det ligger kantkorn i og under det gamle snødekket, men det er usikkerhet knyttet til hvor potent lagene blir ved pålagring.
Det ble observert flere str.2 skred ved Kvitegga i Norangsdalen lørdag.
Mandag går det fortsatt snøbyger i regionen til havnivå og det har kommet 20-30 cm nysnø siste døgn.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
35 - 40 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

03.12.2019 kl. 10:13

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værprognose.. Økende skredfare neste døgn: Værprognose.økande nedbør..

Vær

Regn 4 °C Austefjorden (500moh) kl 10:14

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 200377

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

03.12.2019 kl. 10:07

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturstigning er i gang og vil øke fremover. Eg god del regn nå, dette vil etter meldingene tilta ennå mer.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur skal stige vesentlig kommende døgn, dette kombinert med mye regn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 200374

Sunnmøre / Indreeidsdalen sett fra Hesjedalshaugen

Snø

03.12.2019 kl. 10:01

963 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Breidskreda (utløp)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Breiskreda (løsneområder)

Skredaktivitet

3. des. 6-12 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Mellom 1200 moh og 600 moh Flere skred observert i webkamera. Det er vanskelig å si om det er flakskred eller løssnøskred. Mest sannsynlig er det flest løssnøskred, men det kan også se ut som noen mindre flakskred har gått på bakken.

ObsID: 200477

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.12.2019 kl. 09:32

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellsidene opp til ca.500m. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør skal avta litt og temperatur skal opp..

Vær

Regn 5 °C Leira (20moh) kl 09:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

3. des 09:49 - 2. des 09:49 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 200364

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snø

03.12.2019 kl. 09:00

1339 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snø- og lufttemperaturer tirsdag morgen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødybde og -temperaturer siste uka
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Plassering av snømåler øst for løneområdene (bilde fra i dag)

Snødekke

Fuktig I følge snøtemperaturmåler, slo lufttemperaturen over til plussgrader i morgentimene tirsdag (se bilder link til måler under notater).

ObsID: 200479

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

02.12.2019 kl. 15:20

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø 0 gr. Økende skredfare neste døgn: Prognoser.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200297

Sunnmøre / STORDAL

Snø

02.12.2019 kl. 14:59

763 moh

Kristoffer (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Snøkollonnen. De tre blokkene som løste ut fra svake lag ligger på toppen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Nedføyket nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Opp til 800moh var det mye løs snø over svakt lag, dette mener jeg reduserer belastningen på dette laget. Jeg så heller ikke at det var vindpåvirket snø ned til det svake laget, slik at flakskred nok ikke er sannsynlig. Kan være annerledes høyere opp der det så ut som snødekket var tynnere

Vær

Hagl -3 °C 7 m/s fra V → 90% skyer Bygevær fra vest, følger terrenget. Nedbør en blanding av snø og liten haggel

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Tror nysnølaget vil være tilstede i alle himmelretninger, men testen ble gjort i sydvestvendt helning

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tre tydelige drønn i forbindelse med elv og bekkeleiee

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Snøprofil

60 cm F Løs snø med flere lag nedføyket nysnø, 0,1 cm F Hele laget Nedføyket nysnø som skled ut ved utskjæring, 35 cm F Nedre del Tørrsnø over skare, 0,2 cm K Skare over kantkorn, 8 cm 1F Fast kantkorn, 21,7 cm 4F Kantkorn «sukker» ned til bakken

ObsID: 200316

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2019 kl. 12:58

748 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Skoggrensa 500 moh, SØ-vendt heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN10@20cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøfall og vind siste dagar har gitt mjuke flak i S-Ø sektorar. Meeget interessant ...store vannmengder og mildver nesten til topps på dette snødekket vil Kunne gi mange naturleg utløste skred. Sørpeskred er ikkje usannsynleg. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 90% skyer Snøbyger, så vidt nok vind til å flytte snø i kasta.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Tok ei rånerunde når det var god sikt. Såg ingen skredaktivitet i kjente skredfar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen skytande sprekkar, drønn eller andre opplagte teikn. Ingen særlege reaksjonar når eg trakka ut små skavlar o.l. Eg hadde trudd eg skulle få litt meir respons på ein dag som i dag, men snødekket er kanskje hissigare høgare opp og lenger inn.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Eg begynner å komme ut av teljinga mtp nysnø.. ca 12 cm sidan i går ettermiddag. Laus og fin snø i skogen frå 250. I skoggrensa er det teikn på vindtransport (500moh). Vidare oppover varierar det ein del. Så vidt teikn til gammal is enkelte plassar. Andre plassar ligg det 120 cm frå dei siste snøfalla. (Det meste i overflata er 4f -f, bunden og kan danne mjuke flak). I snitt kanskje 50 -60 cm snødekke

Snøprofil

10 cm F+ DF 0 mm D, 32 cm 4F RG 0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm M, 1 cm I IF, 1 cm F FC 1 mm M 1 test knyttet til snøprofilen Måtte grave eit par profilar før eg fant ein plass med respons på test. Svakt lag er nedføyka laus snø.

ObsID: 200279

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

02.12.2019 kl. 12:50

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis lite snø både i fjellet og lavlandet,moderat fare.. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Rask temperaturstigning og mykje nedbør i form av regn vil øke faren neste døgn..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 200275

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

02.12.2019 kl. 11:35

859 moh

Lindab (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Vindpåvirket, tørr nysnø. Sørvendt side, ca. 25 graders helning. Drønn/kollaps spredte seg ca. 100 meter bortover snøen. Ca. 870 moh.

ObsID: 200235

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

02.12.2019 kl. 10:05

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt mykje snø i høgden, kjem no meir og meir nedbør på snø i form av regen. Venter rask temoeraturstigning til natta. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur skal stige vesentlig kommende døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 200206

Sunnmøre / VOLDA

Snø

01.12.2019 kl. 14:36

539 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  sindrejh

Vær

Snø fra NV ↘ 100% skyer Tåke høyere opp. Snøbyger. Anslår 4-5 m/s, noe mer i enkelte kast.

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Her ligger nysnøen direkte på barmark uten lagdeling utover vindpåvirking som har vært i fonnene. Snøen er veldig ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 200140

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:15

834 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Antakeligvis fra snølaget som dekket over et bekkefar

ObsID: 200130

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:15

838 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  olaroes@gmail.com

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk, i nærheten av bekkefar

ObsID: 200131

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:00

822 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

@15cm Middels Fokksnølag, her ca 10-15 cm løsner veldig lett fra laget under (1-2 klapp med hånda). Fikk ingen større sammenhengende flak til å løsne i ECT-test, kun stykkevis. Forventer at dette forverrer seg etter som vinden får jobbet mer med snøen. For meg virket det som om at det var vindtransportert snø/nysnø fra i dag som gled mot nysnøen som kom fredag/lørdag. Fant ingen tydelige svake lag lenger ned i profilen.

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødybde varierer svært mye med terrenget - kommet mye snø siste to døgn, på lite underlag, som har blitt lagt igjen av vind bak rygger, groper, over kanter i terrenget etc.

ObsID: 200121

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org