Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 03.12.2019

4
Stor
Publisert:

Økende snøskredfare grunnet rask temperaturstigning og nedbør som regn. Naturlig utløste snøskred sannsynlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig temperaturstigning og regn til fjelltopphøyde øker sannsynligheten for mange naturlig utløste skred. De fleste str. 3 store, men str. 4 svært store kan ikke utelukkes. Problemet ventes å flytte seg innover i landet og opp i høyden utover dagen etterhvert som snødekket blir vått . Skredene kan løsne både som flakskred eller løsnøskred avhengig av snøoverflaten og om det finnes vedvarende svake lag i snødekket eller ved bakken. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor god evne disse lagene har til bruddforplantning. Noen vegstrekninger vil være utsatt.
Snøoverflata er prega av mye løs nysnø gjennom helga som er påvirka av vind over skoggrensa. Det er store lokale variasjoner både på snømengde og hardhet på overflata. Tidligere i november har tynt snødekke og kaldt vær gitt gode forhold for dannelse av kantkorn. Både langs bakken der snødekket var tynt og i løsere lag lengre oppe i snødekket. Det er lite såle under skoggrensa og fortsatt tynt snødekke i fjellet.
Det er observert rim/kantkorn mellom skarelag under nysnøen som er svært lett å påvirke. Det ligger kantkorn i og under det gamle snødekket, men det er usikkerhet knyttet til hvor potent lagene blir ved pålagring.
Det ble observert flere str.2 skred ved Kvitegga i Norangsdalen lørdag.
Mandag går det fortsatt snøbyger i regionen til havnivå og det har kommet 20-30 cm nysnø siste døgn.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
35 - 40 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Norddal

Snø

03.12.2019 kl. 16:00

8 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

3. des 16:00 (+01:00) Snø på FV. 5928 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 205281

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

03.12.2019 kl. 10:13

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Austefjorden (500moh) kl 10:14

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værprognose.. Økende skredfare neste døgn: Værprognose.økande nedbør..

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 200377

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

03.12.2019 kl. 10:07

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturstigning er i gang og vil øke fremover. Eg god del regn nå, dette vil etter meldingene tilta ennå mer.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur skal stige vesentlig kommende døgn, dette kombinert med mye regn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 200374

Sunnmøre / Indreeidsdalen sett fra Hesjedalshaugen

Snø

03.12.2019 kl. 10:01

963 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Breidskreda (utløp)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Breiskreda (løsneområder)

Skredaktivitet

3. des. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Mellom 1200 moh og 600 moh Flere skred observert i webkamera. Det er vanskelig å si om det er flakskred eller løssnøskred. Mest sannsynlig er det flest løssnøskred, men det kan også se ut som noen mindre flakskred har gått på bakken.

ObsID: 200477

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.12.2019 kl. 09:32

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Regn 5 °C Leira (20moh) kl 09:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellsidene opp til ca.500m. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør skal avta litt og temperatur skal opp..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

3. des 09:49 (+01:00) - 2. des 09:49 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 200364

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snø

03.12.2019 kl. 09:00

1339 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snø- og lufttemperaturer tirsdag morgen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødybde og -temperaturer siste uka
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Plassering av snømåler øst for løneområdene (bilde fra i dag)

Snødekke

Fuktig I følge snøtemperaturmåler, slo lufttemperaturen over til plussgrader i morgentimene tirsdag (se bilder link til måler under notater).

ObsID: 200479

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

02.12.2019 kl. 15:20

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø 0 gr. Økende skredfare neste døgn: Prognoser.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200297

Sunnmøre / Fjord

Snø

02.12.2019 kl. 14:59

763 moh

Kristoffer (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Snøkollonnen. De tre blokkene som løste ut fra svake lag ligger på toppen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Nedføyket nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Hagl -3 °C 7 m/s fra V → 90% skyer Bygevær fra vest, følger terrenget. Nedbør en blanding av snø og liten haggel

Skredfarevurdering

Opp til 800moh var det mye løs snø over svakt lag, dette mener jeg reduserer belastningen på dette laget. Jeg så heller ikke at det var vindpåvirket snø ned til det svake laget, slik at flakskred nok ikke er sannsynlig. Kan være annerledes høyere opp der det så ut som snødekket var tynnere

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tre tydelige drønn i forbindelse med elv og bekkeleiee

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Tror nysnølaget vil være tilstede i alle himmelretninger, men testen ble gjort i sydvestvendt helning

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Snøprofil

60 cm F Løs snø med flere lag nedføyket nysnø, 0,1 cm F Hele laget Nedføyket nysnø som skled ut ved utskjæring, 35 cm F Nedre del Tørrsnø over skare, 0,2 cm K Skare over kantkorn, 8 cm 1F Fast kantkorn, 21,7 cm 4F Kantkorn «sukker» ned til bakken

ObsID: 200316

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2019 kl. 12:58

748 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Skoggrensa 500 moh, SØ-vendt heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 90% skyer Snøbyger, så vidt nok vind til å flytte snø i kasta.

Tester

ECTN10@20cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøfall og vind siste dagar har gitt mjuke flak i S-Ø sektorar. Meeget interessant ...store vannmengder og mildver nesten til topps på dette snødekket vil Kunne gi mange naturleg utløste skred. Sørpeskred er ikkje usannsynleg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen skytande sprekkar, drønn eller andre opplagte teikn. Ingen særlege reaksjonar når eg trakka ut små skavlar o.l. Eg hadde trudd eg skulle få litt meir respons på ein dag som i dag, men snødekket er kanskje hissigare høgare opp og lenger inn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Eg begynner å komme ut av teljinga mtp nysnø.. ca 12 cm sidan i går ettermiddag. Laus og fin snø i skogen frå 250. I skoggrensa er det teikn på vindtransport (500moh). Vidare oppover varierar det ein del. Så vidt teikn til gammal is enkelte plassar. Andre plassar ligg det 120 cm frå dei siste snøfalla. (Det meste i overflata er 4f -f, bunden og kan danne mjuke flak). I snitt kanskje 50 -60 cm snødekke

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Tok ei rånerunde når det var god sikt. Såg ingen skredaktivitet i kjente skredfar.

Snøprofil

10 cm F+ DF 0 mm D, 32 cm 4F RG 0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm M, 1 cm I IF, 1 cm F FC 1 mm M 1 test knyttet til snøprofilen Måtte grave eit par profilar før eg fant ein plass med respons på test. Svakt lag er nedføyka laus snø.

ObsID: 200279

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

02.12.2019 kl. 12:50

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis lite snø både i fjellet og lavlandet,moderat fare.. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Rask temperaturstigning og mykje nedbør i form av regn vil øke faren neste døgn..

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 200275

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

02.12.2019 kl. 11:35

859 moh

Lindab (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Vindpåvirket, tørr nysnø. Sørvendt side, ca. 25 graders helning. Drønn/kollaps spredte seg ca. 100 meter bortover snøen. Ca. 870 moh.

ObsID: 200235

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

02.12.2019 kl. 10:05

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt mykje snø i høgden, kjem no meir og meir nedbør på snø i form av regen. Venter rask temoeraturstigning til natta. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur skal stige vesentlig kommende døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 200206

Sunnmøre / Volda

Snø

01.12.2019 kl. 14:36

539 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  sindrejh

Vær

Snø fra NV ↘ 100% skyer Tåke høyere opp. Snøbyger. Anslår 4-5 m/s, noe mer i enkelte kast.

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Her ligger nysnøen direkte på barmark uten lagdeling utover vindpåvirking som har vært i fonnene. Snøen er veldig ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 200140

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:15

834 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Antakeligvis fra snølaget som dekket over et bekkefar

ObsID: 200130

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:15

838 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  olaroes@gmail.com

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk, i nærheten av bekkefar

ObsID: 200131

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:00

822 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

@15cm Middels Fokksnølag, her ca 10-15 cm løsner veldig lett fra laget under (1-2 klapp med hånda). Fikk ingen større sammenhengende flak til å løsne i ECT-test, kun stykkevis. Forventer at dette forverrer seg etter som vinden får jobbet mer med snøen. For meg virket det som om at det var vindtransportert snø/nysnø fra i dag som gled mot nysnøen som kom fredag/lørdag. Fant ingen tydelige svake lag lenger ned i profilen.

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødybde varierer svært mye med terrenget - kommet mye snø siste to døgn, på lite underlag, som har blitt lagt igjen av vind bak rygger, groper, over kanter i terrenget etc.

ObsID: 200121

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 13:09

1046 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimlaget. Over ser vi de to tynne skarelagene
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimlaget sett fra siden. Ser litt ut som det har begynt å omdannes til kantkorn?
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimkrystall litt opp til venstre fra senter av bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimkrystall litt til venstre fra senter

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra NV. Lett snøfokk der vi står. Moderat snøfokk på fjelltoppene

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Den nye snøen består av rundt 15-30cm F nysnø oppå like mye 1F til P delvis nedbrutt til fokksnø. Under dette ligger to tynne skare lag og delvis omvandlat gammel snø som er på vei mot kantkorn. Inni dette ligger rimlaget oppå et tynt skare lag som har begynt å omdannes. Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd men det er en blanding mellom kantkorn og rim tror jeg. Jeg ser rimkrystaller (se bilde). Under dette ligger enda eldre smelteomvandlet snø. Denne er fortsatt litt fuktig på denne lokasjonen. Men deler av den er omvandlet til kantkorn.

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh Det har blåst fra SV og NV så problemet er nå litt overalt. Usikker på hvilket svakt lag dette skredet gikk på

ObsID: 200039

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 13:09

1045 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser det 2. skarelaget fra toppen. Usikker på hva krystallene over skaren er. Tegnet som overflaterim i profilet.

Tester

ECTN God Overraska over at vi ikke fikk brudd. Gjorde to like tester. Tynt skarelag på ca. 50 cm med svært glatt overflate og nytt tynt skarelag med kant/rim over. Veldig usikre på dette andre laget som inneholdt mye luft mellom krystallene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt virka det stabilt der vi var nå, men tenker at kombinasjonen av at vi så et skred gå naturlig og vindtransport indikerer sterk 2er. Økende om det blir mer vind. Usikker på hva som skjer rundt de tynne skarelaga vi fant lenger ned

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite bundet snøen her, men med mer vind er det mye snø tilgjengelig for transport.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Ø, SØ, S over 2500 moh Vi gikk ikke lenger opp enn dette. Her var det lite bindinger i snøen, men tydelig pålagra. Så også et skred som gikk (se egen obs). Ingen whomping. Noen korte sprekker ved tramping i bautene.

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

20 cm F PP/DF 0 mm/0 mm, 35 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 40 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F SH 0 mm/0 mm, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 5 cm P FC 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Tegna et grovt profil. Veldig usikker på hva det laget over det andre tynne skarelaget er. Store krystaller med luft mellom, men overraska over at det ikke virka potent nå.

ObsID: 200009

Sunnmøre / Fjord

Snø

30.11.2019 kl. 13:00

427 moh

Kristoffer (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Bilde tatt mot nord fra trekket til Overøye alpinsenter under dagens solgløtt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Bilde tatt mot øst fra trekket til Overøye alpinsenter under dagens solgløtt
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Bilde tatt mot vest fra trekket til Overøye alpinsenter under dagens solgløtt
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Forsøk på å illustrere snødekke. Mye (over 50cm) veldig lett nysnø

Vær

Snø -1 °C 2 m/s 95% skyer Tungt skydekke, lett snøvær gjennom hele dagen. Lit vind

Snødekke

Ikke snøfokk 55 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 200036

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 11:33

684 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh

Vær

Snø fra NV ↘ Snøbyger.

Skredaktivitet

30. nov. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N Generelt mye nysnø, kraftig føyke på toppene.

ObsID: 200006

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 08:58

19 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 199935

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org