Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 02.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det vedvarende svake lag under nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket vurderes fortsatt å være komplekst mandag med nedsnødd rim og kantkorn som viktigste skredproblem. Det er svært vanskelig å gjenkjenne, men vær obs på faretegn som drønn og skytende sprekker. Det vil fortsatt være ustabile nysnøflak i noen heng som lett kan påvirkes av en skiløper, noen skred kan også løsne naturlig. Vær oppmerksom på stigende temperatur og vinddreining mot kvelden.
Snøoverflata er prega av mye løs nysnø gjennom helga som er påvirka av vind over skoggrensa. Det er store lokale variasjoner både på snømengde og hardhet på overflata. Tidligere i november har tynt snødekke og kaldt vær gitt gode forhold for dannelse av kantkorn. Både langs bakken der snødekket var tynt og i løsere lag lengre oppe i snødekket. Det er lite såle under skoggrensa og fortsatt tynt snødekke i fjellet.
Det er observert rim/kantkorn mellom skarelag under nysnøen som er svært lett å påvirke. Det ligger kantkorn i det gamle snødekket, men det er usikkerhet knyttet til hvor potent lagene blir ved pålagring.
Det ble observert flere str.2 skred ved Kvitegga i Norangsdalen lørdag.
Selv om det har blåst godt i flere dager er det mye løs snø tilgjengelig før økende vind eller endring av vindretning.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.
Bygevær vil gi store lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

02.12.2019 kl. 15:20

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø 0 gr. Økende skredfare neste døgn: Prognoser.

ObsID: 200297

Sunnmøre / Fjord

Snø

02.12.2019 kl. 14:59

763 moh

Kristoffer (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Snøkollonnen. De tre blokkene som løste ut fra svake lag ligger på toppen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Nedføyket nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Tror nysnølaget vil være tilstede i alle himmelretninger, men testen ble gjort i sydvestvendt helning

Vær

Hagl -3 °C 7 m/s fra V → 90% skyer Bygevær fra vest, følger terrenget. Nedbør en blanding av snø og liten haggel

Snøprofil

60 cm F Løs snø med flere lag nedføyket nysnø, 0,1 cm F Hele laget Nedføyket nysnø som skled ut ved utskjæring, 35 cm F Nedre del Tørrsnø over skare, 0,2 cm K Skare over kantkorn, 8 cm 1F Fast kantkorn, 21,7 cm 4F Kantkorn «sukker» ned til bakken

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tre tydelige drønn i forbindelse med elv og bekkeleiee

Skredfarevurdering

Opp til 800moh var det mye løs snø over svakt lag, dette mener jeg reduserer belastningen på dette laget. Jeg så heller ikke at det var vindpåvirket snø ned til det svake laget, slik at flakskred nok ikke er sannsynlig. Kan være annerledes høyere opp der det så ut som snødekket var tynnere

ObsID: 200316

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2019 kl. 12:58

748 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Skoggrensa 500 moh, SØ-vendt heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 90% skyer Snøbyger, så vidt nok vind til å flytte snø i kasta.

Snøprofil

10 cm F+ DF 0 mm D, 32 cm 4F RG 0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm M, 1 cm I IF, 1 cm F FC 1 mm M 1 test knyttet til snøprofilen Måtte grave eit par profilar før eg fant ein plass med respons på test. Svakt lag er nedføyka laus snø.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Eg begynner å komme ut av teljinga mtp nysnø.. ca 12 cm sidan i går ettermiddag. Laus og fin snø i skogen frå 250. I skoggrensa er det teikn på vindtransport (500moh). Vidare oppover varierar det ein del. Så vidt teikn til gammal is enkelte plassar. Andre plassar ligg det 120 cm frå dei siste snøfalla. (Det meste i overflata er 4f -f, bunden og kan danne mjuke flak). I snitt kanskje 50 -60 cm snødekke

Tester

ECTN10@20cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen skytande sprekkar, drønn eller andre opplagte teikn. Ingen særlege reaksjonar når eg trakka ut små skavlar o.l. Eg hadde trudd eg skulle få litt meir respons på ein dag som i dag, men snødekket er kanskje hissigare høgare opp og lenger inn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøfall og vind siste dagar har gitt mjuke flak i S-Ø sektorar. Meeget interessant ...store vannmengder og mildver nesten til topps på dette snødekket vil Kunne gi mange naturleg utløste skred. Sørpeskred er ikkje usannsynleg. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Tok ei rånerunde når det var god sikt. Såg ingen skredaktivitet i kjente skredfar.

ObsID: 200279

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

02.12.2019 kl. 12:50

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis lite snø både i fjellet og lavlandet,moderat fare.. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Rask temperaturstigning og mykje nedbør i form av regn vil øke faren neste døgn..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5892 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 200275

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

02.12.2019 kl. 11:35

859 moh

Lindab (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Vindpåvirket, tørr nysnø. Sørvendt side, ca. 25 graders helning. Drønn/kollaps spredte seg ca. 100 meter bortover snøen. Ca. 870 moh.

ObsID: 200235

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

02.12.2019 kl. 10:05

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt mykje snø i høgden, kjem no meir og meir nedbør på snø i form av regen. Venter rask temoeraturstigning til natta. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur skal stige vesentlig kommende døgn..

ObsID: 200206

Sunnmøre / Volda

Snø

01.12.2019 kl. 14:36

539 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  sindrejh

Vær

Snø fra NV ↘ 100% skyer Tåke høyere opp. Snøbyger. Anslår 4-5 m/s, noe mer i enkelte kast.

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Her ligger nysnøen direkte på barmark uten lagdeling utover vindpåvirking som har vært i fonnene. Snøen er veldig ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 200140

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:15

834 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Antakeligvis fra snølaget som dekket over et bekkefar

ObsID: 200130

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:15

838 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  olaroes@gmail.com

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk, i nærheten av bekkefar

ObsID: 200131

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2019 kl. 12:00

822 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødybde varierer svært mye med terrenget - kommet mye snø siste to døgn, på lite underlag, som har blitt lagt igjen av vind bak rygger, groper, over kanter i terrenget etc.

Tester

@15cm Middels Fokksnølag, her ca 10-15 cm løsner veldig lett fra laget under (1-2 klapp med hånda). Fikk ingen større sammenhengende flak til å løsne i ECT-test, kun stykkevis. Forventer at dette forverrer seg etter som vinden får jobbet mer med snøen. For meg virket det som om at det var vindtransportert snø/nysnø fra i dag som gled mot nysnøen som kom fredag/lørdag. Fant ingen tydelige svake lag lenger ned i profilen.

ObsID: 200121

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 13:09

1046 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimlaget. Over ser vi de to tynne skarelagene
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimlaget sett fra siden. Ser litt ut som det har begynt å omdannes til kantkorn?
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimkrystall litt opp til venstre fra senter av bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Rimkrystall litt til venstre fra senter

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Den nye snøen består av rundt 15-30cm F nysnø oppå like mye 1F til P delvis nedbrutt til fokksnø. Under dette ligger to tynne skare lag og delvis omvandlat gammel snø som er på vei mot kantkorn. Inni dette ligger rimlaget oppå et tynt skare lag som har begynt å omdannes. Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd men det er en blanding mellom kantkorn og rim tror jeg. Jeg ser rimkrystaller (se bilde). Under dette ligger enda eldre smelteomvandlet snø. Denne er fortsatt litt fuktig på denne lokasjonen. Men deler av den er omvandlet til kantkorn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra NV. Lett snøfokk der vi står. Moderat snøfokk på fjelltoppene

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh Det har blåst fra SV og NV så problemet er nå litt overalt. Usikker på hvilket svakt lag dette skredet gikk på

ObsID: 200039

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 13:09

1045 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser det 2. skarelaget fra toppen. Usikker på hva krystallene over skaren er. Tegnet som overflaterim i profilet.

Snøprofil

20 cm F PP/DF 0 mm/0 mm, 35 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 40 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F SH 0 mm/0 mm, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 5 cm P FC 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Tegna et grovt profil. Veldig usikker på hva det laget over det andre tynne skarelaget er. Store krystaller med luft mellom, men overraska over at det ikke virka potent nå.

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN God Overraska over at vi ikke fikk brudd. Gjorde to like tester. Tynt skarelag på ca. 50 cm med svært glatt overflate og nytt tynt skarelag med kant/rim over. Veldig usikre på dette andre laget som inneholdt mye luft mellom krystallene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite bundet snøen her, men med mer vind er det mye snø tilgjengelig for transport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt virka det stabilt der vi var nå, men tenker at kombinasjonen av at vi så et skred gå naturlig og vindtransport indikerer sterk 2er. Økende om det blir mer vind. Usikker på hva som skjer rundt de tynne skarelaga vi fant lenger ned

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Ø, SØ, S over 2500 moh Vi gikk ikke lenger opp enn dette. Her var det lite bindinger i snøen, men tydelig pålagra. Så også et skred som gikk (se egen obs). Ingen whomping. Noen korte sprekker ved tramping i bautene.

ObsID: 200009

Sunnmøre / Fjord

Snø

30.11.2019 kl. 13:00

427 moh

Kristoffer (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Bilde tatt mot nord fra trekket til Overøye alpinsenter under dagens solgløtt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Bilde tatt mot øst fra trekket til Overøye alpinsenter under dagens solgløtt
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Bilde tatt mot vest fra trekket til Overøye alpinsenter under dagens solgløtt
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer Kommentar:  Forsøk på å illustrere snødekke. Mye (over 50cm) veldig lett nysnø

Vær

Snø -1 °C 2 m/s 95% skyer Tungt skydekke, lett snøvær gjennom hele dagen. Lit vind

Snødekke

Ikke snøfokk 55 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 200036

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 11:33

684 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh

Vær

Snø fra NV ↘ Snøbyger.

Skredaktivitet

30. nov. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N Generelt mye nysnø, kraftig føyke på toppene.

ObsID: 200006

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.11.2019 kl. 08:58

19 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 199935

Sunnmøre / STRANDA

Snø

29.11.2019 kl. 15:03

849 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Dette er første obstur for sesongen så jeg har ikke helt kontroll på snødekkehistorien men dette kan være det gamle rimlaget. Store stående krystaller, 5-10 mm lange, men de ser omdannet ut. Kanskje delvis nedsmeltet. Veldig vanskelig å se mer nøye på det da det var mye vind og snøfokk.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mellom bygene
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  I bygene
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra omtrent 750 moh. Kantkorn i bunn
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn i bunn
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøen over tregrensen er godt nok bundet til å kunne danne skred. Skarpe kanter i snøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Oversiktsbilde
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECT. Her ser man også at blokka sprakk opp da jeg fjernet den. Dette skjedde i overgangen mellom fokksnø og nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ligger mye snø i leheng

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 700 moh Størrelse på skred begrenses av hvor vindpåvirket snøen er, hvor sammenhengende den vindblåste snøen er. Kantkornlaget finnes overalt i høyden og i indre Sunnmøre skulle jeg tro. Fokksnøen ligger mest i NØ sider

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Vanskelig å si noe om utbredelsen på dette. Kanskje man kan si svært lett å løse ut i få heng og lett å løse ut i noen heng? Da vil også faregraden synke. Men der dette finnes vil det nok være svært lett å løse ut. Jeg gikk i et søkk og fikk et skikkelig drønn med følbar kollaps av snødekket så jeg valgte å grave profil der. Det var så dårlig vær i dag at det var vanskelig å gjøre nøyaktig arbeid. Flere stabilitetstester ga ECTP1 og CTV på dette så det er svært lett å løse ut.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh En microskavel sprakk opp og sklei ut i 5m lengde. Generelt er nysnøen så ujevnt fordelt at jeg tenker det er vanskelig å løse ut noe større enn størrelse 2 skred men i store leheng kan det kanskje bli større.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær. Tidvis dårlig sikt og snøvær. Tidvis lettere. Relativt kraftig snøfokk da det sto på

Snøprofil

3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 18 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F SH 6 mm/0 mm D, 0,5 cm 1F MFcr 3 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 8 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -4,2 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Dette er min første obstur for sesongen og det var dårlig vær med mye vind og snøføyk så jeg klarte ikke å se på noe med lupe. Skarelaget med rim oppå og kantkorn under var veldig sensitivt. Men selve skarelaget smuldret stort dett opp så det var på vei til å bli spist opp

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Den gamle snøen ligger igjen fra 4-500 moh og oppover. Lavere enn det er det ingen såle. Den nye snøen har kommet med vind og er veldig ujevnt fordelt i terrenget, fra 0cm til over 1 m på korte avstander. På rygger er den gamle skaren eksponert på mange plasser, men i leheng er det mye myk snø. Ofte synker jeg til knærne med ski på (små ski da, det skal sies...). Under tregrensen er snøen generelt ubundet eller svakt bundet. Over tregrensen er snøen generelt godt nok bundet til å kunne danne myke flak og noen plasser hardere enn det. Den gamle snøen har en litt uheldig lagdeling. Hele den gamle snøpakken har begynt oppbyggende omvandling etter et par uker med kulde før det siste snøværet. Her er det vekslende kantkorn, begynnende kantkorn, skarelag og på toppen ligger noen plasser det gamle rimlaget bevart. Dette er svært sensitivt.

Tester

CTV@33cmQ2 Dårlig

ECTP1@33cmQ2 Dårlig Svært ustabilt snødekke. Slipper i det jeg mistenker er rimlag oppå gammel snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Generelt på fjellet. Vind fra SV

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi har et komplekst snødekke med kantkorn, rim og fersk vindtransportert snø. Her må folk tenke over sine veivalg i en stund fremover. Enn så lenge er det relativt lite snø i terrenget men absolutt nok til å løse ut skred av størrelse 2. På Sunnmøre tenker jeg det også finnes plasser der man kan løse ut skred av størrelse 3 på disse forholdene. Skarelaget med rim over og kantkorn under var svært sensitivt. Jeg fikk ECTP1 på dette. I fjor fikk jeg ingen tester med så lav score. Det er denne sensitiviteten som trekker opp faregraden. I dagene fremover kommer det mer snø og vind så skredfaren vil i hvert fall ikke gå nedover. Det kan være mulighet for naturlig utløste skred hvis det svake laget jeg så er utbredt og får økt belastning.

Skredaktivitet

29. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 199918

Sunnmøre / STRANDA

Snø

29.11.2019 kl. 13:22

447 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

25 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 199876

Sunnmøre / Volda

Snø

29.11.2019 kl. 12:36

125 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra V → 90% skyer På eitrefjell ser det ut til at det er vestaver no, vnv.

Snødekke

15 cm nysnø Ca 15 cm nysnø sidan i går ettermiddag. +2’c her no sp snøen har sunke saman. På føremiddagen låg vinden på 10-13 ms på eitrefjell så skredfaren har vore aukande.

ObsID: 199856

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org