Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 23.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

20.11.2019 kl. 13:00

1277 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mest høgt i sida, over ca 950moh, men små lommer umder dette også.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2-3 små flakskred i denne delen av fjellsida/henget. Det gjekk ei gruppe på ryggen ovanfor rett før vi observerte skreda, så usikker på om skreda er naturleg utløyste, eller om dei vart fjernutløyste.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 10 m/s fra V → 40% skyer Ca. vindhastigheit. Endel snøfokk.

ObsID: 199382

Sunnmøre / STRANDA

Snø

20.11.2019 kl. 12:00

952 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Tester

ECTN24@20cmQ3 God Berre ein svak kompresjon rett nedanfor spadebladet. Det samme laget gjekk ut ved spadeprøve tidlegare. Kantkorn.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Litt innblåst snø på toppen av snødekket, varierte mellom 0 og 5cm i dette henget. Aukande høgare oppe i terrenget.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Ø

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Ø

ObsID: 199389

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org