Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 20.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

20.11.2019 kl. 13:00

1277 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mest høgt i sida, over ca 950moh, men små lommer umder dette også.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2-3 små flakskred i denne delen av fjellsida/henget. Det gjekk ei gruppe på ryggen ovanfor rett før vi observerte skreda, så usikker på om skreda er naturleg utløyste, eller om dei vart fjernutløyste.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 10 m/s fra V → 40% skyer Ca. vindhastigheit. Endel snøfokk.

ObsID: 199382

Sunnmøre / STRANDA

Snø

20.11.2019 kl. 12:00

952 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Litt innblåst snø på toppen av snødekket, varierte mellom 0 og 5cm i dette henget. Aukande høgare oppe i terrenget.

Tester

ECTN24@20cmQ3 God Berre ein svak kompresjon rett nedanfor spadebladet. Det samme laget gjekk ut ved spadeprøve tidlegare. Kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Ø

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Ø

ObsID: 199389

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

18.11.2019 kl. 11:31

534 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal

Snødekke

20 cm totalt Våt løssnø Fuktig Fleire opne bekkar og vassig i området, sjølv i delvis stilleståande vatn. Ingen tegn til frost i opa myr/torv. Kan tyde på inversjon siste dagane, då det jamnt over har vore under 0 grader i Ørsta sentrum. Vanskeleg å sjå om snøen i overflata er delvis smelteomvandla kantkorn eller smelteomvandla nysnø.

Vær

Ikke nedbør 2,5 °C 100% skyer

ObsID: 198325

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

18.11.2019 kl. 10:24

447 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Snødekke

10 cm totalt 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Byrjar å sjå tendensar til fuktig snø i overflate

Vær

0 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 198320

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org