Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 29.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nedbør i form av snø med vind fra sørvest vil føre til ansamlinger av nysnøflak i østvendte leområder der det ligger igjen snø fra vinteren. Det ventes at nysnøen binder seg dårlig til gammel snøoverflate, men at evnt. skred i hovedsak ikke vil overstige str. 1, små skred. Det gamle snødekket vurderes som stabilt uten lagdeling med god evne til å drenere vann.
Det er lite snø i regionen og gjenværende snø er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. I nord- og vestvendte terrengformasjoner ligger snøgrensen lavere enn i sør og øst, der det knapt er skiføre og snø igjen.
Det er rapportert om sigesprekker i regionen.
Natt til tirsdag 28.05 ble det målt -5 grader ved Roaldshornet på 1050 moh.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

28.05.2019 kl. 15:07

1437 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  En del vind med snøbygene
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Valldal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Plutselig er det vinter i fjellet igjen: minusgrader og snøbyger, men så blir det fort varmt hvis sola titter frem. Snøen fra siste dagene ligger øverst med gode bindinger til snøen eller skare under. Men det knekker under skare da det er løss og våt storkornet snø der. Høgare oppe er skare stort sett bærende på ski men ikke med fot.

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra V → 90% skyer Kaldare værtype nå og snøbyger over ca 700. På 1000 ligger d ca. 5 cm nysnø , oppe i høyden rundt 10cm fra siste 2 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Litt føyk og snøtransport i høyden i dag,

ObsID: 195844

Sunnmøre / Fjord

Snø

28.05.2019 kl. 15:02

1384 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Her er det bærende skare under nysnøen
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Her knekker skare under nysnøen
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca.1100
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Skredfarevurdering

1 Liten En følelse av vinter i fjellet i dag på tirsdag. Kaldare vær og snøbyger med vind. Stille mellom bygene og det ble fort varmt når sola tittet fram. I høyden ligger det ca.10cm finkornet snø og nysnø øverst med skibærende skare under. Noen steder er nysnøen lett bundet men stort sett ganske løs. Gode bindinger til snøen eller skare under og fuktigheten trekker seg oppover. Noen steder svikter det under skare, og der er det er vått storkornet løsere gammelsnø. Inntrykk av str 1 skred i noen heng . Hvis mer nedbør så kan det muligens bli str 2. Vær obs på at det kan være stein og smeltesprekker rett under nysnøen. Stiger hvis mer nedbør . Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Også våte løssnøskred der sola påvirker. Kan og være nedføyket nysnø noen steder i høyden , og med mer nedbør så blir det kanskje hovedproblemet. i dag var det ikke inntrykk av at det er mulig med str 2 skred der jeg gikk idag, men kanskje et annet sted der det er komt mer snø. Også framover hvis det snør mer .

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng Hørte 1 skred eller noen klumper som trillet ned i bratt vestvendt

ObsID: 195845

Sunnmøre / Volda

Snø

28.05.2019 kl. 14:52

660 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunnivsk

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N Litt usikker på storleik og type

ObsID: 195843

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org