Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 26.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lite snø igjen i regionen og brorparten av det gjenværende snødekket tåler både regn og varme godt. Det er for det meste smelteomvandlet uten lagdeling. Små våte løssnøskred kan løsne i enkelte bratte fjellsider, men sannsynligheten er relativt liten og utbredelsen av skredproblemet er begrenset. Vær oppmerksom på glideskred og hold avstand til sigesprekker og store skavler.
Det er lite snø i regionen og gjenværende snø er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. Snøoverflaten er stort sett fuktig, våt og myk. I nord og vestvendte terreng formasjoner ligger snøgrensen lavere enn i sør og øst, der det knapt er skiføre og snø igjen.
Det er rapportert et str. 3 glideskred i nordvendt terreng ved Kolåstinden 21.05. Det er også rapportert om sigesprekker i regionen.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til lørdag.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen. Litt lavere temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org