Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 25.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige vårskiforhold. I bratt terreng kan det være mulig å løse ut små våte løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt kaldere vær gjør at snødekket er hakket mer stabilt enn tidligere, men likefullt er det noen plussgrader og i bratt terreng kan man ikke se bort i fra at det kan være mulig å løse ut et eller annet vått løssnøskred. Et og annet glideskred kan også forekomme, men de er vanskelig å forutsi. Hold generelt avstand til sigesprekker. Mot kvelden kommer det snø på toppene, men med lite vind blir den den liggende ubunden. Trolig fester nysnøen seg også godt til det gamle snødekket.
I løpet av den siste uken har det smeltet en del snø. Gjenværende snø er smelteomvandlet og drenerer godt smeltevann. Snøoverflaten er stort sett fuktig, våt og myk. Enkelte steder har gamle, myke isete skarelag smeltet frem. Antall barflekker har økt for hver dag og snøgrensen kryper oppover. I nord og vestvendte terreng formasjoner ligger snøgrensen lavere enn i sør og øst, der det knapt er skiføre og snø igjen.
Snødekket kan beskrives som klassisk vårskiforhold.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til lørdag.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen. Litt lavere temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org