Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 24.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det gamle snødekket er stort sett smelteomvandlet og stabilt. Noen nye millimetre med regn endrer ikke dette. Enkelte steder i svært bratt terreng kan det fremdeles være lett å løse ut et og annet vått løssnø skred, men omfanget er begrenset. Der det er sigesprekker er det forhold for glideskred.
Tidligere i mai kom det en del snø, og nå og da har det kommet et og annet nytt dryss av nysnø på de aller høyeste toppene vest i regionen. Både ny og gammel snø er smelteomvandlet og det er stort sett god drenering for smeltevann i snødekket. Snøgrensen kryper oppover, men i øst- og nordvendte botner er det sammenhengende snødekke over ca 1100 -1300 moh. I sør og vestvendte områder er det flekkvis snødekke.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.05.2019 kl. 22:31

1160 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Glidesprekkar, Ø ca 1000 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot s. Dalbotnen er på ca 400 og toppane 12-1300.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er fullt mulig å dra med seg våt laussnø i svingar i bratt terreng. Særleg solsider. Pass på i terrengfeller. Det er fortsatt glideskred som går på utsatte plassar. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snøgrensa varierar veldig. I Fingersida samanhengande snødekke frå ca 700. Andre plassar er det snøfritt til topps. Sjå t.d. foto. Våt snø i alle fall opp til 1200. Den er såpass laus at det er lett å dra med seg snø og løyse ut str 1 laussnøskred i bratt terreng.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Den forrige laussnøen er lettast å påvirke. Den ligg frå ca 900-1000. Solsider er ekstra blaute.

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N Tidspkt ukjent, men det såg ganske ferskt ut.

ObsID: 195205

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org