Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 16.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Faren for naturleg utløste skred aukar utover dagen når snøen blir våt. Ver merksam når du krysser utløp under bratte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader omtrent til fjelltopphøgde fører til at det er våte laussnøskred som er skredproblemet. Om snødekket vert vått nok til å bli ustabilt, kjem an på temperatur og om sola får tak. Problema er venta å vere størst høgt til fjells der snøen vert våt for første gong. Der snøen allereie er omdanna er faregraden lågare. Eventuell nattefrost virkar stabiliserande.
Det har kome mykje snø i mai, og over 1000 moh ligg det framleis opptil 1 m snø som ikkje er smelteomdanna. I høgfjellet vart det danna fokksnøflak sist helg som no er i ferd med å bli våte. Under maisnøen ligg den eldre omdanna vintersnøen utan lagdeling. Under tregrensa er det lite såle, men nysnøen gjer at det er skiføre frå ca. 500 moh. Der er det opne bekkar og framstikkande stein.
Det har gått mange våte laussnøskred (str. 1 og str. 2) dei siste dagane.
Onsdag er det +7°C på Roaldshornet (1000 moh) i Stranda.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Skårasalen

Snø

15.05.2019 kl. 12:44

1198 moh

oyystein (Ukjent)

Skredaktivitet

15. mai. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø, SV, NV. Over 1400 moh

ObsID: 194726

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org