Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 15.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Faren for naturleg utløste skred aukar i solsidene utover dagen når snøen blir våt. Ver merksam når du krysser utløp under bratte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter kvart som temperaturen stig og sola bløyter snødekket djupare ned, vert større område på fjellet utsett for våte lausnøskred i alle himmelretningar. Områder som får nattefrost og utstråling, vil få stabilisering av snødekket tidleg på dagen. Fokksnøflaka er i ferd med å bli fuktige til fjelltopphøgde, og dei vil vere vanskelege å påverke for skikøyrarar.
Det har kome mykje snø i mai, og over 1000 moh ligg det framleis opptil 1 m snø som ikkje er smelteomdanna. I høgfjellet ligg fokksnøflak frå helga i overflata, men høge temperaturar gjer no snøen gradvis fuktig. Under maisnøen ligg den eldre omdanna vintersnøen utan lagdeling. Under tregrensa er det lite såle, men nysnøen gjer at det er skiføre frå ca. 400 moh. Der er det opne bekkar og framstikkande stein.
Det finst lagdeling i snødekket i heng som ikkje er direkte solpåverka, men det er ingen indikasjonar på vedvarande svake lag som kan gje større skred.
På Roaldshornet (100moh) i Stranda er det tirsdag føremiddag plussgrader for første gong på ei veke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen. Stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Skårasalen

Snø

15.05.2019 kl. 12:44

1198 moh

oyystein (Ukjent)

Skredaktivitet

15. mai. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø, SV, NV. Over 1400 moh

ObsID: 194726

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.05.2019 kl. 13:32

1295 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Snødekke

Skiføre fra ca 500moh. Ca 2 cm med tørr nysnø fra 400moh. Fra ca 1100 moh er det tørrsnø ned til gammelskaren

Tester

ECTP4@10cmQ1 Dårlig 4F nysnøflak som går på svakt lag med nysnø. Stabilt under dette, med fuktig nedbrutt snø og enkelte tynne lag med smelteomvandlet snø.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 2 m/s Tilskyende med nedbør fra firedraget

ObsID: 194455

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org