Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 14.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren aukar i solsidene utover dagen når nysnøen blir fuktig. Ver forsiktig i bratte leområde med tørr nysnø i høgfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen frå helga vil bli ustabil ved første oppbløyting når sola får tak. Då kan det gå fleire våte laussnøskred både naturleg og utløyst av skikøyrarar. Overgang til varmare vêr skjer gradvis og skredaktiviteten vil vere styrt av høgde og himmelretning. Det er venta at det er lite spenning i nysnøflaka i høgfjellet, men skikøyrarar kan likevel løyse ut flakskred i nokre få heng.
Det er framleis full vinter i fjellet med tørr snø og temperaturar under 0 °C . Laurdag og søndag kom det 15-30 cm nysnø kombinert med tidvis kraftig vind frå NV i fjellet. Tidlegare i mai kom det opp mot 1 m snø som var i ferd med å bli fuktig før helgas snøfall. Fleire stader er det skiføre frå 400 moh, men utan såle under tregrensa. Der er det opne bekkar og framstikkande stein.
Det finst lagdeling i snødekket i heng som ikkje er direkte solpåverka, men det er ingen indikasjonar på vedvarande svake lag som kan gje større skred.
Observasjonar ved Skårasalen (1300 moh) i Ørsta søndag fortel om tynne ustabile nysnøflak.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen. Stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.05.2019 kl. 13:32

1295 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Vær

Ikke nedbør 2 m/s Tilskyende med nedbør fra firedraget

Snødekke

Skiføre fra ca 500moh. Ca 2 cm med tørr nysnø fra 400moh. Fra ca 1100 moh er det tørrsnø ned til gammelskaren

Tester

ECTP4@10cmQ1 Dårlig 4F nysnøflak som går på svakt lag med nysnø. Stabilt under dette, med fuktig nedbrutt snø og enkelte tynne lag med smelteomvandlet snø.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 194455

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org