Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 13.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med ferske nysnøflak. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for naturlig utløste våte skred i nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet, der snøen er tørrere, vil skredproblemet være knyttet til ustabile nysnøflak. I utgangspunktet vil disse flakene stabilisere seg raskt, men det kan hende at den vindtransporterte snøen ligger på svake lag av rim eller kantkorn og da vil det fremdeles være lett å løse ut skred enkelte steder. Utbredelsen til rim og kantkorn er usikker, men trolig er de mest utbredt i V og N vendt terreng. Når sola kommer frem og nysnøen blir fuktig og våt vil det kunne gå naturlig utløste våte skred i solvendt terreng. Hovedsakelig løssnøskred, men våte flakskred kan ikke utelukkes etterhvert som fuktigheten trenger nedover i snødekket. I ytre strøk er det generelt stabile forhold.
Det har kommet nysnø ned til 600moh, men stort sett må man over 800 moh for å finne sammenhengende snødekke. Nysnøen er fuktig selv opp til 1200 moh, og det finnes vindtransportert snø over 900 moh.
Det er lagdeling innad i den ferske vindtransporterte snøen, og selv i den fuktige snøen ned mot 900 moh er det lagdeling. Tidligere er det observert velutviklete rimkrystaller på overflaten og begynnende kantkorn noen steder i snødekket, primært i skyggefulle steder høyt til fjells. I nordvendt terreng høyt til fjells kan det også finnes eldre lagdelinger i det gamle snødekket.
Lørdag ble det observert noen våte løsssnøskred mellom 800 -1000 moh. Det er stort sett små skred som løsner som våte snøballer i brattheng under fremstikkende steiner i solvendt terreng.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

12.05.2019 kl. 13:32

1295 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Vær

Ikke nedbør 2 m/s Tilskyende med nedbør fra firedraget

Snødekke

Skiføre fra ca 500moh. Ca 2 cm med tørr nysnø fra 400moh. Fra ca 1100 moh er det tørrsnø ned til gammelskaren

Tester

ECTP4@10cmQ1 Dårlig 4F nysnøflak som går på svakt lag med nysnø. Stabilt under dette, med fuktig nedbrutt snø og enkelte tynne lag med smelteomvandlet snø.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194455

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.05.2019 kl. 14:56

714 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot s
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Fin utsikt på fjellet i dag....

Skredfarevurdering

2 Moderat Regn på snø gir våte laussnøskred. Eg høyrte lyd av ferske skred oppi tåka. Gjekk derfor ikkje høgare. Nedbør som snø frå 700 så i høgda er det nok moglegheit for flakskred Det ser ut som om drt blir litt kaldare og dette vil stabilisere laussnøskreda. Varslet faregrad er riktig

Vær

Regn 2 °C 0 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lågt skydekke ned på 600 moh og lite sikt. Gradvis overgang til nednør som snø frå ca 700 og oppover

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Nokonlunde samanhengande snødekke frå 400. Men opne bekkar og stein som stikk fram. Gradvis nysnø på fuktig ynderlag frå 700. Lite/ingen vind.

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 900 moh og 500 moh

ObsID: 194307

Sunnmøre / STRANDA

Snø

10.05.2019 kl. 11:53

1227 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Dalsnibba.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Breiddalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Snøproduksjon i leformasjon 1250 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Ved Djupvasshytta
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Siste dagers snø er lett bundet av vinden. Snøen er fuktig, men glir ikke, selv i bratt terreng. Det må mer fuktighet til. Mildværsskare gjør at snøen bærer skiene godt opp til ca 1200 moh. Ovenfor forsvinner skaren. Lokalt er det mye nyere snø tilgjengelig for våte løssnøskred dersom snødekket blir vått. Kaldere vær til helga vil ikke føre til økt fare for løssnøskred.

Vær

Regn 1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observerte opp til 1300 moh i vest og sørvendt terreng. Stabilt snødekke.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Våt løssnø Fuktig Svært varierende snødybde. Snøen siste uke dekker over mange områder som tidligere var bare. 40-60 cm økning av snødybden i løpet av siste uke.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F DF 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F DF 0 mm/0 mm M, 30 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm M, 100 cm P MF 0 mm/0 mm D 1200 moh.

ObsID: 194294

Sunnmøre / Stavbrekka

Snø

10.05.2019 kl. 07:44

974 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde i det skredet løsner (rød ring)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde når skredet har stoppa. Skredløp tegnet med rødt

Skredhendelse

10. mai 07:44 Glideskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1044 moh og sluttet på 970 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken 100 cm høy og 20 m bred bruddkant Svaberg Stavbrekka Lite str. 1-2 glideskred løsnet nedenfor de store løsneområdene på Stavbrekka. Noen klumper ned til magasin som er gravd ut i snøen. Ikke maser på vegen som var stengt

ObsID: 194304

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org