Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 11.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det kan finnes områder med svake lag av rim og nysnø under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket og hva som er skredproblemet kan variere lokalt, men er i all hovedsak knyttet opp mot nysnøen og fokksnøen fra de siste dagene. Kraftig vind på torsdag har flyttet rundt på flyttbar snø, og med ny nedbør og vind i fjellet fredag og første halvdel av lørdag, vil det finnes vindtransportert snø i flere leområder. Det vil være lett å løse ut skred i den ferske vindtransporterte snøen, særlig dersom fokksnøen som la seg opp med østavinden på torsdag la seg over overflaterim. Vær ekstra oppmerksom der vinden har lagt fra seg snø, ustabil snø kan finnes enkelte steder i nesten alle himmelretninger.
I fjellet er vinteren i tilbake og det er store lokale variasjoner i snødekket over korte avstander. Bygevær og vind har gitt fokksnø i mange leområder, mens solen har påvirket snødekket i solvendte fjellsider og der det nå har frosset til er det skare. I tillegg er det observert velutviklete rimkrystaller på overflaten og løs nysnø som er tilgjengelig for transport. Nysnøgrensen lå rundt 1000 moh på fredag.
Det finnes noe lagdelinger i den øvre delen av nysnøen, og det er lag av begynnende kantkorn noen steder i snødekket i skyggefulle steder høyt til fjells. I nordvendt terreng høyt til fjells kan det også finnes det eldre lagdelinger i det gamle snødekket.
Det ble observert et lite glideskred ved Stavbrekka på fredag og noen våte løsssnøskred i Standalen.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.05.2019 kl. 14:56

714 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot s
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Fin utsikt på fjellet i dag....

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 900 moh og 500 moh

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Nokonlunde samanhengande snødekke frå 400. Men opne bekkar og stein som stikk fram. Gradvis nysnø på fuktig ynderlag frå 700. Lite/ingen vind.

Vær

Regn 2 °C 0 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lågt skydekke ned på 600 moh og lite sikt. Gradvis overgang til nednør som snø frå ca 700 og oppover

Skredfarevurdering

2 Moderat Regn på snø gir våte laussnøskred. Eg høyrte lyd av ferske skred oppi tåka. Gjekk derfor ikkje høgare. Nedbør som snø frå 700 så i høgda er det nok moglegheit for flakskred Det ser ut som om drt blir litt kaldare og dette vil stabilisere laussnøskreda. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 194307

Sunnmøre / STRANDA

Snø

10.05.2019 kl. 11:53

1227 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Dalsnibba.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Breiddalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Snøproduksjon i leformasjon 1250 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Ved Djupvasshytta
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 cm F DF 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F DF 0 mm/0 mm M, 30 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm M, 100 cm P MF 0 mm/0 mm D 1200 moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observerte opp til 1300 moh i vest og sørvendt terreng. Stabilt snødekke.

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Våt løssnø Fuktig Svært varierende snødybde. Snøen siste uke dekker over mange områder som tidligere var bare. 40-60 cm økning av snødybden i løpet av siste uke.

Vær

Regn 1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Siste dagers snø er lett bundet av vinden. Snøen er fuktig, men glir ikke, selv i bratt terreng. Det må mer fuktighet til. Mildværsskare gjør at snøen bærer skiene godt opp til ca 1200 moh. Ovenfor forsvinner skaren. Lokalt er det mye nyere snø tilgjengelig for våte løssnøskred dersom snødekket blir vått. Kaldere vær til helga vil ikke føre til økt fare for løssnøskred.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

ObsID: 194294

Sunnmøre / Stavbrekka

Snø

10.05.2019 kl. 07:44

974 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde i det skredet løsner (rød ring)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde når skredet har stoppa. Skredløp tegnet med rødt

Skredhendelse

10. mai 07:44 Glideskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1044 moh og sluttet på 970 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken 100 cm høy og 20 m bred bruddkant Svaberg Stavbrekka Lite str. 1-2 glideskred løsnet nedenfor de store løsneområdene på Stavbrekka. Noen klumper ned til magasin som er gravd ut i snøen. Ikke maser på vegen som var stengt

ObsID: 194304

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 15:55

1428 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Begynnende kantkorn over skare (til venstre) og i eit q3 brot i skiktovergang til høgre. Men laga er ikkje aktive per i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@22cmQ2 God

Snøprofil

1 cm F SH 10 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 16 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Representativ snøprofil i nordvendt terreng i høgda med ingen eller lite solinnstråling. Får ingen glatte (q1) brot i stabilitetstestane ECT og Lille blokktest. Det verkar som begynnande kantkornlag er inaktive

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Solinnstråling og dagtemperatur vil påverke skredproblemet. Naturlige utløste skred i str 1-2 er også sannsynlig

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 900 moh Lokale forskjeller i snødekket. Skredproblemet er størst i bratt terreng med lite solinnstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Utfordrande forhold i fjellet på grunn av store forskjellar i skredproblem over korte avstandar avhengig av solinnstråling og dagtemperatur og bygevær/vind. Bygevær og litt skiftande vindretning med periodevis store nedbørsmengder gir lokale forskjeller med skredproblemet fokksnø. I områder i høgda med lite solinnstråling er det mykje løst bundet snø disponibelt for vindtransport og nokre stader også velutvikla rim på overflata. Der det er solinnstråling er det lite til ingen disponibel snø for vindtransport, men sannsynlig med våte laussnøskred anten med liten tilleggslast eller naturleg utløst Det er begynnande kantkornutvikling nokre stader i snødekket i områder med lite solinnstråling i høgda. Desse laga er per i dag ikkje aktive, men kan utvikle seg vidare om det er periodar med utstråling. Dagtemperaturen i høgda på 1400 moh var -4 og 10-11 grader ved havnivå. Så ein kan ikkje utelukke høg nok temperaturgradient i høgda til vidare kantkorndanning. Rimlaget over 1100 moh kan snøe eller bli begravd av fokksnø og kan då raskt bli eit nytt aktiv skredproblem. Solinnstråling og høg dagtemperatur vil påverke omfanget av skredproblemet med våte laussnøskred og skredstørrelse Varslet faregrad er riktig Hovudbodskap og skredproblem skildrar forholda godt

ObsID: 194090

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 15:47

1428 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  62cm finkorna nysnø. Godt feste mot gammel skare. 1 q2 brot på ca 20 cm i skiktovergang. Det største potensielle skredproblemet er rimlaget på toppen med rimkrystallar opptil 10-15mm store. Samt disponibel løst bundet snø for vindtransport
ObsID: 194089

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 15:12

1481 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps

Snødekke

Nysnøgrense på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Byevær og vind har gitt mykje nysnø, men det er ujevnt fordelt i terrenget. Nysnøgrense i nordlige sider er ca 400moh. Eit par hundre meter høgare i sørlig terreng

Vær

Ikke nedbør -4,2 °C 45% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Velvoksne rimkrystaller over 1100moh

ObsID: 194080

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 13:08

835 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Store lokale forskjeller i snødekket etter solinnstråling og vindtransport. I bakgrunnen sørvendt bratt side med våte laussnøskred. I forgrunnen fersk fokksnø og stedvis overflaterim og sporadisk overflatekant

Snødekke

ObsID: 194071

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 13:04

841 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Lokal oppsprekking i leområder (lommer) der det har blåst inn fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Komplekst snødekke med store lokale variasjoner, spesielt mellom der det er solinnstråling og våte laussnøskred og i skyggesider med delvis overflaterim, begynnende overflatevann og vindtransport av nysnø

ObsID: 194070

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 11:29

35 moh

CLN@Nortind (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Nysnøgrense frå ca 4-500moh. Nattefrost i natt

Vær

Ikke nedbør 8 °C 45% skyer Bygevær med snøbyger heilt til havnivå dei siste dagane. Men snøen smelter raskt ilågare terreng. Nysnøgrense ca 400-500moh. Nattefrost inatt

ObsID: 194058

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org