Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 09.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind vil kunne flytte rundt på tilgjengelig løs snø, men mange steder, som i solvendt terreng, er nok snøen bundet allerede og lite flyttbar. I nysnøen fra de siste dagene vil det fremdeles være lett å løse ut skred, særlig der regnvær og stigende temperaturer svekker snødekket ytterligere. Tidligere er det vind fra NV-V som har lagt opp mye snø i leområder, mens nå, når vinden dreier, vil andre himmelretninger også være utsatt. Fersk fokksnø kan legge seg over overflaterim og kantkorn.
Vinter’n er ikke over! I løpet av den siste uken har det kommet 1 meter med nysnø i høyfjellet, med nye 5-20 cm mandag og tirsdag. På rygger og kuler og lavere enn 600-700 moh ligger den nye snøen rett på barmark, mens det ligger mye snø i lesider og formasjoner som samler snø. Det er store lokale variasjoner. I solvendte sider fuktes snøen opp i løpet av dagen, mens det på flater og i nordvendt fremdeles kan finnes tørr snø, overflaterim og overflatekantkorn.
Det finnes noe lagdelinger i den øvre delen av nysnøen. Dypere ned mot det gamle smelteomvandlede snødekket, virker nysnøen å ha stabilisert seg godt. I nordvendt terreng høyt til fjells finnes det eldre lagdelinger i det gamle snødekket.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-8 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.
Noe stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 15:55

1428 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Begynnende kantkorn over skare (til venstre) og i eit q3 brot i skiktovergang til høgre. Men laga er ikkje aktive per i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Solinnstråling og dagtemperatur vil påverke skredproblemet. Naturlige utløste skred i str 1-2 er også sannsynlig

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 900 moh Lokale forskjeller i snødekket. Skredproblemet er størst i bratt terreng med lite solinnstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Utfordrande forhold i fjellet på grunn av store forskjellar i skredproblem over korte avstandar avhengig av solinnstråling og dagtemperatur og bygevær/vind. Bygevær og litt skiftande vindretning med periodevis store nedbørsmengder gir lokale forskjeller med skredproblemet fokksnø. I områder i høgda med lite solinnstråling er det mykje løst bundet snø disponibelt for vindtransport og nokre stader også velutvikla rim på overflata. Der det er solinnstråling er det lite til ingen disponibel snø for vindtransport, men sannsynlig med våte laussnøskred anten med liten tilleggslast eller naturleg utløst Det er begynnande kantkornutvikling nokre stader i snødekket i områder med lite solinnstråling i høgda. Desse laga er per i dag ikkje aktive, men kan utvikle seg vidare om det er periodar med utstråling. Dagtemperaturen i høgda på 1400 moh var -4 og 10-11 grader ved havnivå. Så ein kan ikkje utelukke høg nok temperaturgradient i høgda til vidare kantkorndanning. Rimlaget over 1100 moh kan snøe eller bli begravd av fokksnø og kan då raskt bli eit nytt aktiv skredproblem. Solinnstråling og høg dagtemperatur vil påverke omfanget av skredproblemet med våte laussnøskred og skredstørrelse Varslet faregrad er riktig Hovudbodskap og skredproblem skildrar forholda godt

Tester

ECTN23@22cmQ2 God

Snøprofil

1 cm F SH 10 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 16 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Representativ snøprofil i nordvendt terreng i høgda med ingen eller lite solinnstråling. Får ingen glatte (q1) brot i stabilitetstestane ECT og Lille blokktest. Det verkar som begynnande kantkornlag er inaktive

ObsID: 194090

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 15:47

1428 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  62cm finkorna nysnø. Godt feste mot gammel skare. 1 q2 brot på ca 20 cm i skiktovergang. Det største potensielle skredproblemet er rimlaget på toppen med rimkrystallar opptil 10-15mm store. Samt disponibel løst bundet snø for vindtransport
ObsID: 194089

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 15:12

1481 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps

Snødekke

Nysnøgrense på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Byevær og vind har gitt mykje nysnø, men det er ujevnt fordelt i terrenget. Nysnøgrense i nordlige sider er ca 400moh. Eit par hundre meter høgare i sørlig terreng

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Velvoksne rimkrystaller over 1100moh

Vær

Ikke nedbør -4,2 °C 45% skyer

ObsID: 194080

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 13:08

835 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Store lokale forskjeller i snødekket etter solinnstråling og vindtransport. I bakgrunnen sørvendt bratt side med våte laussnøskred. I forgrunnen fersk fokksnø og stedvis overflaterim og sporadisk overflatekant

Snødekke

ObsID: 194071

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 13:04

841 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Lokal oppsprekking i leområder (lommer) der det har blåst inn fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Komplekst snødekke med store lokale variasjoner, spesielt mellom der det er solinnstråling og våte laussnøskred og i skyggesider med delvis overflaterim, begynnende overflatevann og vindtransport av nysnø

ObsID: 194070

Sunnmøre / Volda

Snø

08.05.2019 kl. 11:29

35 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Nysnøgrense frå ca 4-500moh. Nattefrost i natt

Vær

Ikke nedbør 8 °C 45% skyer Bygevær med snøbyger heilt til havnivå dei siste dagane. Men snøen smelter raskt ilågare terreng. Nysnøgrense ca 400-500moh. Nattefrost inatt

ObsID: 194058

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.05.2019 kl. 11:19

959 moh

Bjorndb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjorndb
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjorndb

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gikk flere skred fra berget på noklane. Dei stoppa etter dei traff snøen under og fortsatte en hundre meter. Det vart ikkje vidare skred av snøen under.

Skredhendelse

6. mai 11:24 Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Brattheng

ObsID: 193905

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org