Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 07.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt og soleksponert terreng midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høyfjellet. Enkelte skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær vil føre til en gradvis stabilisering av siste tidens store nysnømengder. Solinnstråling på dagen kan kortsiktig øke faren for naturlig utløste skred i bratte solsider. Først og fremst noen våte løssnøskred, men også enkelte flakskred kan forekomme. Vær oppmerksom på at enkelte skred kan bli store som følge av dyp soloppvarming og store snømengder fra siste uke.
Snøgrensa har krøpet nedover fjellsidene og ligger nå på ca 100-300 moh. Det har siden torsdag vært en kaldere værtype og kommet rundt 1 meter nysnø i fjellet med vind fra N-V. Mange steder under ca 600-700 moh har denne lagt seg på bar bakke. Det finnes noe lagdelinger i den øvre delen av nysnøen. Dypere ned mot det gamle smelteomvandlede snødekket, virker nysnøen og ha stabilisert seg godt. I nordvendt terreng høyt til fjells finnes det eldre lagdelinger i det gamle snødekket.
En antar nå at svakt lag av kantkorn er blitt nøytralisert av varme og smelting.
Søndag kom det 4-14 cm nysnø i regionen i kombinasjon med vind fra NV.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.05.2019 kl. 11:19

959 moh

Bjorndb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjorndb
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjorndb

Skredhendelse

6. mai 11:24 Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Brattheng

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gikk flere skred fra berget på noklane. Dei stoppa etter dei traff snøen under og fortsatte en hundre meter. Det vart ikkje vidare skred av snøen under.

ObsID: 193905

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org