Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 06.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt og soleksponert terreng midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høyfjellet. Enkelte skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær vil føre til en gradvis stabilisering av siste dagers store nysnømengder. Solinnstråling på dagen kan kortsiktig øke faren for naturlig utløste skred i bratte solsider. Først og fremst noen våte løssnøskred, men også enkelte flakskred kan forekomme.
Det har kommet store mengder nedbør siste dagene, som snø fra 0-300 moh. Sterk vind fra NV har lagt opp ferske flak og store snømengder i sørøstlige leområder. Det gamle snødekket var for det meste smelteomdannet, stabilt og fortsatt fuktig før nysnøen kom. I nordvendt terreng høyt til fjells finnes eldre lagdelinger nede i snødekket. Det var lite snø igjen i kystnære strøk og den nye snøen fra siste dager smelter fort der den legger seg på bar bakke.
En antar nå at svakt lag av kantkorn er blitt nøytralisert av varme og smelting.
Observasjoner fra Standalseidet 3. mai, viser til stort snøfall og fersk vintransportert snø fra over 600 moh. Noen tørre små løssnøskred i bratte solsider over 1000 moh.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nord om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.05.2019 kl. 11:19

959 moh

Bjorndb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjorndb
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjorndb

Skredhendelse

6. mai 11:24 Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Brattheng

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gikk flere skred fra berget på noklane. Dei stoppa etter dei traff snøen under og fortsatte en hundre meter. Det vart ikkje vidare skred av snøen under.

ObsID: 193905

Sunnmøre / Steinen, Standaleidet

Snø

03.05.2019 kl. 14:45

827 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Snøfokk på ca 700
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  skoggrense på 600.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Et lite gløtt i været. Fingeren og Noklane. Noen løssnøskred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for flakskred over 700. Lite spenninger i snødekket, men med mer vind i høyden og tørrere snø så kan problemet være mer potent Det vil stabiliseres noe, men faregraden og skredproblem holder seg nok likt for i morgen også Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Skiftende vindstyrke. kastevinder opp mot 8-10 ms. vindstille inn i mellom. Lavt skydekke og bygevær med snø.

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Nysnø ned til fjorden i dag, men fra ca 400 blir det noe ut av den, ca 40 cm fuktig nysnø oppover. Fortsatt fuktig nedi, men tørrere overflate så begynnende snøtransport fra ca 600. På 700 er det tørrere snø og tydelige tegn på transport i overflaten. Lite spenninger i snødekket, bare noen mindre sprekkdannelser mulig å fremprovosere. På 700 var det snøfokk oppi 2-3 meters høyde. Mulig at det var mer her i dalen pga trakt- og kanaliseringseffekt. I noen gløtt innimellom var det ikke tegn på toppene til mye transport, men noe var det der også.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTN12@15cmQ3 God

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh En del str 1 løssnøskred i bratt terreng på 1000+, men vanskelig å få oversikt pga dårlig sikt. Det kan være mer og i flere høyder og eksposisjoner.

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 5 cm F DF 1 mm/0 mm M, 8 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 193639

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.05.2019 kl. 08:28

472 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  15 nye cm nysnø ila natten her. Totalt 30-40 cm her på 400 moh

Snødekke

ObsID: 193582

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org