Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 05.05.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg mye nysnø siste dager. Vær ekstra konservativ i vegvalgene når sikten er dårlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt snøbyger og vind øker faren for skred i siste dagers ferske fokksnø-/ nysnøflak i østlige og sørøstlige himmelretninger i høyden. Disse kan være lett å løse ut som skiløper når de er ferske. Og store mengder nysnø siste dager gjør også at skredene kan bli store. Det forventes også middels våte løssnøskred i bratt terreng når dagen er på det varmeste. Snøskredfaren vurderes derfor til 3- Betydelig for de områder i nordre og indre deler av regionen, som har fått mest nedbør og vind siste dager.
Det har kommet store mengder nedbør siste dagene, som snø fra 0-200 moh. Sterk vind frå NV har lagt opp ferske flak i sørøstlige leområder. Det eldre snødekket var for det meste smelteomdannet, stabilt og fortsatt fuktig før siste dagers snøfall, Det var lite snø igjen i kystnære strøk og den nye snøen fra siste dager smelter fort der den legger seg på bar bakke.
En antar nå at svakt lag av kantkorn er blitt nøytralisert av varme og smelting.
Observasjoner fra Standalseidet 3. mai, viser til stort snøfall og fersk vintransportert snø fra over 600 moh. Noen tørre små løssnøskred i bratte solsider over 1000 moh.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nord om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Steinen, Standaleidet

Snø

03.05.2019 kl. 14:45

827 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Snøfokk på ca 700
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  skoggrense på 600.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Et lite gløtt i været. Fingeren og Noklane. Noen løssnøskred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for flakskred over 700. Lite spenninger i snødekket, men med mer vind i høyden og tørrere snø så kan problemet være mer potent Det vil stabiliseres noe, men faregraden og skredproblem holder seg nok likt for i morgen også Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh En del str 1 løssnøskred i bratt terreng på 1000+, men vanskelig å få oversikt pga dårlig sikt. Det kan være mer og i flere høyder og eksposisjoner.

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Skiftende vindstyrke. kastevinder opp mot 8-10 ms. vindstille inn i mellom. Lavt skydekke og bygevær med snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh .

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Nysnø ned til fjorden i dag, men fra ca 400 blir det noe ut av den, ca 40 cm fuktig nysnø oppover. Fortsatt fuktig nedi, men tørrere overflate så begynnende snøtransport fra ca 600. På 700 er det tørrere snø og tydelige tegn på transport i overflaten. Lite spenninger i snødekket, bare noen mindre sprekkdannelser mulig å fremprovosere. På 700 var det snøfokk oppi 2-3 meters høyde. Mulig at det var mer her i dalen pga trakt- og kanaliseringseffekt. I noen gløtt innimellom var det ikke tegn på toppene til mye transport, men noe var det der også.

Tester

ECTN12@15cmQ3 God

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 5 cm F DF 1 mm/0 mm M, 8 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 193639

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.05.2019 kl. 08:28

472 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  15 nye cm nysnø ila natten her. Totalt 30-40 cm her på 400 moh

Snødekke

ObsID: 193582

Sunnmøre / STRANDA

Snø

02.05.2019 kl. 15:35

1099 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen NØ, Ø, SØ, S, SV

Vær

Snø -2 °C 11 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 50 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 193530

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.05.2019 kl. 11:49

780 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  30 cm nysnø her på 800 moh. Gode bindinger til våt storkornet snø. Øverste 10 cm er bundet i løse flak.

Snødekke

ObsID: 193508

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.05.2019 kl. 10:17

410 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  15 cm nysnø fra i natt over 400 moh her på standaleidet. Kraftig vind og snøfokk i bygene.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh

ObsID: 193449

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org