Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 02.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der det ligg fersk fokksnø. Hold avstand under områder med sigesprekker i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande vind frå NV og lokalt mykje nedbør som snø over 400 moh vil gje snøtransport inn i søraustlege leområde. Her vil ein få auka pålagring på eldre fokksnø og ferske fokksnøflak. Skredproblemet og skredfaren er hovedsakleg knytt til dei høgreliggande områda der nysnøen legg seg på eldre snø. I låglandet og der ein finn eldre og smelteomvandla snø, er snødekket rekna for å vere stabilt grunna synkande temperatur.
Det har kome 10-20 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV i høgfjellet, og det har lagt seg opp ferske flak i søraustlege leområder. I lågareliggande område har nedbøren kome som regn på snødekket. Det eldre snødekket er for det meste smelteomdanna og stabilt. Kystfjella er for det meste snøfrie. Ellers i regionen varierar snømengda med himmelretningen. Det er lite snø i bratt sørvendt, mens nord- og austvendt terreng gjerna har godt med snø.
Ein antek no at svakt lag kantkorn har vore nøytralisert av varme og smelting.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til onsdag.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen. Gradvis synkende snøgrense til ca. 500-600 moh sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Perioder med nordvest liten kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

02.05.2019 kl. 15:35

1099 moh

Even@obskorps (***)

Vær

Snø -2 °C 11 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Lett snøfokk 50 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen NØ, Ø, SØ, S, SV

ObsID: 193530

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.05.2019 kl. 11:49

780 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  30 cm nysnø her på 800 moh. Gode bindinger til våt storkornet snø. Øverste 10 cm er bundet i løse flak.

Snødekke

ObsID: 193508

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.05.2019 kl. 10:17

410 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  15 cm nysnø fra i natt over 400 moh her på standaleidet. Kraftig vind og snøfokk i bygene.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh

ObsID: 193449

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.05.2019 kl. 13:45

1527 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Regnvær og surt på 1500 moh nå i formiddag.

Vær

Regn fra V → 100% skyer Regnvær og bygevær til topps nå. Forventet snø vil legge seg på et vått snødekke under 1500 moh. Mulig det kan fryse på litt høyere opp før nedbøren kommer som snø.

Snødekke

Snøen som er ventet vil legge seg på et stabilt snødekke som er gjennomvåt, storkornet de fleste steder og stort sett drenerer fukten bra. Dagens tekst og varsel er beskrivende. Kommende skredproblem er glideskred og flakdannelser med den nye snøen som kommer.

ObsID: 193377

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

29.04.2019 kl. 15:12

1310 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Utsikt mot sør, dalmannshornet, brekketindane, slogen etc.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Strandadalen, vestvendte fjellsider til høgre, austvendte til venstre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Utsikt mot nordvest, velledalen mot sykkylven.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Utsikt mot sør.

Vær

Ikke nedbør 19 °C fra SØ ↖ Den siste tida har det generelt vore fint vær, varmt og sol. Eit par netter har det regna litt og det har vore vind i fjellet. Mandag var det tynne slørskyer, 20 grader på havnivå på stranda. Det var nokre grader kaldare i volda.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Det har vore stor snøsmelting den siste tida og snøgrensa blir høgare for kvar dag. Høgda på snøgrensa er i hovudsak styrt av eksposisjon og kvar det har samla seg mykje snø igjennom vinteren. I nordsider der det har vore mykje snø går det ned til ca. 500 moh, men bratte sørsider og vindutsette ryggar er stadvis bare heilt til fjelltoppane. Dette varierer litt frå dal til dal. Her var det fast og fin snø i den skyggefulle nordsida nederst, men sugeføre i den austvendte fjellsida lenger oppe. Det var Ca. 5 cm våt snø i overflata. Det er smelteomvandla grovkorna snø alle stadar.

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst N Såg at det gjekk eit lite skred i ei svært bratt nordvendt fjellside, men utover det var det lite dagsferske skred å sjå, både på dette fjellet, men også kjørestrekninga volda-stranda. Det har gått ein del skred tidlegare, både flakskred og laussnøskred.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det kan sjå ut som skredaktiviteten har avtatt dei siste dagane. Ser likevel spor etter nokre eldre laussnøskred, men også flakskred. Glidesprekker er det mange stadar. Faren for skred er størst når sola varmer står på og når det har vore skyer om natta som hindrer varmeutstråling.

ObsID: 193253

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org