Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 30.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og sider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er generelt smelteomvandlet, og stabilt tidlig på dagen. Sol og varme gjør det mulig å løse ut små våte løssnøskred i bratt terreng med våt og myk snø utover dagen. Det er fare for glideskred der snøen ligger på bratt og glatt underlag. Store glideskred kan forekomme, hold avstand til sider med glidesprekker. Hold god avstand til skavler på rygger, egger og topper.
Etter en periode med varme og smelting finnes mye smelteomvandlet snø i alle himmelretninger til topps. Omvandlingen har kommet lengst i solvendt, og i skyggesider finnes fortsatt noe finkornet snø over 1000 moh. Kystfjellene er stort sett snøfrie. Ellers i regionen varierer snømengde med himmelretning. Det lite snø i bratt sørvendt, mens østvendt terreng gjerne har godt med snø.
Svakt lag av kantkorn antas nå å være nøytralisert av varme og smelting.
Det er meldt om flere skred de siste dagene, både løssnøskred, glideskred og skavlbrudd.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh.
Delvis skyet.
Litt tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

29.04.2019 kl. 15:12

1310 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Utsikt mot sør, dalmannshornet, brekketindane, slogen etc.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Strandadalen, vestvendte fjellsider til høgre, austvendte til venstre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Utsikt mot nordvest, velledalen mot sykkylven.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Utsikt mot sør.

Vær

Ikke nedbør 19 °C fra SØ ↖ Den siste tida har det generelt vore fint vær, varmt og sol. Eit par netter har det regna litt og det har vore vind i fjellet. Mandag var det tynne slørskyer, 20 grader på havnivå på stranda. Det var nokre grader kaldare i volda.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Det har vore stor snøsmelting den siste tida og snøgrensa blir høgare for kvar dag. Høgda på snøgrensa er i hovudsak styrt av eksposisjon og kvar det har samla seg mykje snø igjennom vinteren. I nordsider der det har vore mykje snø går det ned til ca. 500 moh, men bratte sørsider og vindutsette ryggar er stadvis bare heilt til fjelltoppane. Dette varierer litt frå dal til dal. Her var det fast og fin snø i den skyggefulle nordsida nederst, men sugeføre i den austvendte fjellsida lenger oppe. Det var Ca. 5 cm våt snø i overflata. Det er smelteomvandla grovkorna snø alle stadar.

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst N Såg at det gjekk eit lite skred i ei svært bratt nordvendt fjellside, men utover det var det lite dagsferske skred å sjå, både på dette fjellet, men også kjørestrekninga volda-stranda. Det har gått ein del skred tidlegare, både flakskred og laussnøskred.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det kan sjå ut som skredaktiviteten har avtatt dei siste dagane. Ser likevel spor etter nokre eldre laussnøskred, men også flakskred. Glidesprekker er det mange stadar. Faren for skred er størst når sola varmer står på og når det har vore skyer om natta som hindrer varmeutstråling.

ObsID: 193253

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.04.2019 kl. 14:35

957 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det er lite snø igjen i bratt sør. Østlige sider (mot oss i bildet) har mange steder godt med snø fortsatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Store formasjoner som samler snø har fortsatt tykt snødekke (venstre i bildet er vestsiden på Skarrabben). Småkupert terreng har mange steder tynt snødekke og rygger og kuler er bare.

Snødekke

Fortsatt ingen gjenfrysing i natt, men likevel kaldere snø og mindre fukt i snødekket tidlig på dagen. Mykner fort opp etter hvert som sola får tak.

ObsID: 193069

Sunnmøre / STRANDA

Snø

28.04.2019 kl. 12:19

925 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overskyet vær og høye temperaturer i natt gir mange skavelbrekk. Vi har observert flere fra toppen av Kvitegga på 1700 moh

ObsID: 193058

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

27.04.2019 kl. 14:54

1150 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fremtidig glideskred
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mye snø som skal ned mot glatt underlag. Her n for blåbretinden
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vått skred løsnet under traversernde spor i bratt heng.

Snødekke

Stor snøsmelting dag og natt. Elver og bekker er store og snøbruer, skavler OL er svake Snødekket er hovedsakelig isotermt til topps, men kommet lengre i omvandlingen der sola har tatt enn i skyggesider. der finnes det fortsatt noe våt, finkornet snø over 1000 moh. Der vinden tar vil snødekket tørke ut noe. I lune formasjoner er det mye vann i snøen og følgelig lett å løse ut mindre skred i bratte heng. Lokalt er det høyt vanninnhold i snøoverflaten. Det er mye sig i snøen og mange glidesprekker og fremtidige glideskred på gang.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

ObsID: 193045

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.04.2019 kl. 09:44

726 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot vest. Lite/ ingen snø lenger ut i regionen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot SØ. Lite snø i solsider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N. Veirahaldet/Blåfjell. Solside. Ingen ferske skred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø. Hjørundfjorden.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø, men mulig med små våte laussnøskred. Eg reknar med at det fortsatt er glideskred som skal ned. Desse er berre på få isolerte plassar. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Generelt lite snø. Varierande snøgrense, ca 800 moh. mange plassar, spesielt bratt sør, er det høgare. Ingen ferske skred her i ytre strøk som eg har sett. Heller ikkje i bratte sørsider. Lenger inn i regionen vil dette nok vere annleis.

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Glideskred. Har ikkje sett teikn til det no, men det er sesong for det. Berre eit problem på få isolerte plassar.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 1 - Små Noen bratte heng S, SV over 800 moh

ObsID: 192910

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org