Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 28.04.2019

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er generelt smelteomvandlet, og stabilt tidlig på dagen. Sol og varme gjør det mulig å løse ut små våte løssnøskred i bratt terreng med våt og myk snø utover dagen. I store bratte heng med sterk soloppvarming kan skred bli str 2. Det er fare for glideskred der snøen ligger på bratt og glatt underlag, hold avstand til sider med glidesprekker. Hold god avstand til skavler på rygger, egger og topper.
Etter en periode med varme og smelting finnes mye smelteomvandlet snø i alle himmelretninger til fjelltopphøyde. I skyggesider og dypt i snødekket kan det fortsatt finnes tørr og finkornet snø høyt til fjells i indre strøk. Kystfjellene er stort sett snøfrie, lengre inn i regionen er det fortsatt bra med snø over tregrensa.
Høyt til fjells kan det fremdeles finnes svakt lag av kantkorn dypt i snødekket noen få steder (utbredelsen er usikker, om det finnes er det fortrinnsvis i N over 1000 moh).
Det er meldt om flere våte skred i bratt terreng de siste dagene, både løssnøskred og flakskred, samt store glideskred og skavlbrudd.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.04.2019 kl. 14:35

957 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det er lite snø igjen i bratt sør. Østlige sider (mot oss i bildet) har mange steder godt med snø fortsatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Store formasjoner som samler snø har fortsatt tykt snødekke (venstre i bildet er vestsiden på Skarrabben). Småkupert terreng har mange steder tynt snødekke og rygger og kuler er bare.

Snødekke

Fortsatt ingen gjenfrysing i natt, men likevel kaldere snø og mindre fukt i snødekket tidlig på dagen. Mykner fort opp etter hvert som sola får tak.

ObsID: 193069

Sunnmøre / STRANDA

Snø

28.04.2019 kl. 12:19

925 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overskyet vær og høye temperaturer i natt gir mange skavelbrekk. Vi har observert flere fra toppen av Kvitegga på 1700 moh

ObsID: 193058

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

27.04.2019 kl. 14:54

1150 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fremtidig glideskred
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mye snø som skal ned mot glatt underlag. Her n for blåbretinden
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vått skred løsnet under traversernde spor i bratt heng.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

Stor snøsmelting dag og natt. Elver og bekker er store og snøbruer, skavler OL er svake Snødekket er hovedsakelig isotermt til topps, men kommet lengre i omvandlingen der sola har tatt enn i skyggesider. der finnes det fortsatt noe våt, finkornet snø over 1000 moh. Der vinden tar vil snødekket tørke ut noe. I lune formasjoner er det mye vann i snøen og følgelig lett å løse ut mindre skred i bratte heng. Lokalt er det høyt vanninnhold i snøoverflaten. Det er mye sig i snøen og mange glidesprekker og fremtidige glideskred på gang.

ObsID: 193045

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

27.04.2019 kl. 09:44

726 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot vest. Lite/ ingen snø lenger ut i regionen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot SØ. Lite snø i solsider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N. Veirahaldet/Blåfjell. Solside. Ingen ferske skred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø. Hjørundfjorden.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Glideskred. Har ikkje sett teikn til det no, men det er sesong for det. Berre eit problem på få isolerte plassar.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 1 - Små Noen bratte heng S, SV over 800 moh

Snødekke

Generelt lite snø. Varierande snøgrense, ca 800 moh. mange plassar, spesielt bratt sør, er det høgare. Ingen ferske skred her i ytre strøk som eg har sett. Heller ikkje i bratte sørsider. Lenger inn i regionen vil dette nok vere annleis.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø, men mulig med små våte laussnøskred. Eg reknar med at det fortsatt er glideskred som skal ned. Desse er berre på få isolerte plassar. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 192910

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 14:45

1062 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  To skavlbrot i løpet av dagen

Skredaktivitet

26. apr. 12-18 (+02:00) Skavl Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Gikk mellom kl 12 og1430

ObsID: 192839

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 14:20

1439 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Mest truleg i sørlig sektor, og der det er innstråling i tillegg til høg lufttemperatur

Skredfarevurdering

2 Moderat Varme og solinnstråling gir fare for våte laussnøskred, samt skavlbrot og glideskred. Snødekket er gjennomfuktig i øvre delar - og mest truleg heilt til botn opp til 1500 moh. Det gir snøomforming mot grovkorna snø og i områder med finkorna snø er denne svært våt og i rask endring. Kantkornlaget over 1000moh i nordleg sektor på dette fjellet er delvis omforma til grovkorna snø og gav ikkje utslag på stabilitetstestar. Fortsatt varme og mildvær vil påverke stabiliteten i skavlar og gi snøsig med moglegheiter for glideskred. Våte laussnøskred er mest truleg i sørleg sektor, men kan også skje i nordleg sektor der snødekket er gjennomfuktig. I nordleg sektor kan våte laussnøskred mest truleg bli utløst med liten tilleggslast og mindre truleg naturleg utløst Varslet faregrad er riktig Vareselet skildrar forholda godt

Tester

ECTN27@25cmQ3 God Brot under skarelag. Det er fuktig grovkorn med innslag av kant over islaget på 40 cm. Men fekk ingen brot der i ulike tester. Så på dette fjellet vurderer eg kantkornlaget for inaktivt

Snøprofil

2 cm F MF 2 mm/0 mm M, 6 cm 1F RG 1 mm/0 mm W, 9 cm K MFcr 10 mm/0 mm M, 16 cm P MF 3 mm/0 mm M, 6 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 1 cm F MF/FCxr 2 mm/1 mm M, 5 cm I IF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Islaget på 40cm var så kompakt at berre søkestange gikk gjennom. Kom ikkje gjennom islaget med spaden. Total snødjupne 120 cm, og med søkestanga kjentes fleire lausare lag mellom fastare is/skarelag. Fekk ikkje målt temperatur under islaget - men øvre del av snødekket er isoterm og fuktig

ObsID: 192835

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 14:12

1439 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps
ObsID: 192833

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 13:55

1439 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Isoterm og fuktig snødekke.ujevnt fordelt, kraftig islag på 40cm

Snødekke

12 cm totalt Ikke snøfokk Fuktig Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget. Isoterm. Islag på 49vm som berre kjem gjennom med søkestang

ObsID: 192826

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 13:35

1481 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Tjukkere skydekke frå sør sørvest

Vær

7 °C 20% skyer Plussgrader og mildt heilt til topps. Snødekket generelt vått. Lokale lommer med våt snø som er i overgang finkorna til grovkorna

ObsID: 192821

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 12:23

1115 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Bildet viser sørvendt terreng i ytre deler av regionen. Austefjorden. Høg snøgrense 800-1000 og snø i terreng som har klart å samle snø tidlegare i vinter

Snødekke

ObsID: 192809

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 12:18

1101 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Fast og delvis hard skare i skyggen. Eldre skavlbrot

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 700 moh Skare Tørr Stor forskjeller på innstråling og skygge. I skyggen er det fast skare og lokale områder med eldre solskare/is. Fast snø under våt grovkorna snø 5-10cm nede i sola

ObsID: 192808

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 10:13

35 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Nordvendt terreng mot Eidakyrkja/Kyrkjefjellet iVolda. Snøgrense 5-600moh. Høgare snøgrense i sørlig sektor

Vær

Ikke nedbør 18 °C 10% skyer Lette slørskyer på veg inn frå sør. Mildt,ikkje nattefrost.

ObsID: 192782

Sunnmøre / Volda

Snø

26.04.2019 kl. 09:43

903 moh

Kristine Ausen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kristine Ausen

Skredhendelse

26. apr 09:44 (+02:00) Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst Svaberg

ObsID: 192777

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snø

25.04.2019 kl. 15:22

1264 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Løsneområde og skredbane er angitt på bildet.

Skredhendelse

25. apr 08:24 (+02:00) Glideskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1292 moh og sluttet på 928 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken Svaberg Stavbrekkfonna

ObsID: 192688

Sunnmøre / STRANDA

Snø

25.04.2019 kl. 10:34

1011 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Nordøst siden av Kvitegga, rundt 8-900 moh.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Sørsiden av Kalvskrednipa. Noen gamle og noen ferske skred. Det gikk flere størrelse 1 skred her under turen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tynt med snø i Norangsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nordsiden av Kvitegga
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Glideskred på sørøstsiden av Skjerdingstindane
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 8 °C 3 m/s fra Ø ← 30% skyer

Faretegn

Ferske skred Størrelse 1 og 2 våte løssnøskred i sørsider

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det finnes skarelag i snødekket som dreneres dårlig. Mulig dette kan gi våte flakskred. Problemet finnes sannsynligvis i alle himmelretninger grunnet overskyet vær og høye temperaturer. Det er også fortsatt mulig å få våte løssnøskred i størrelse 1 og 2.

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Jeg ser flere glideskred som har gått de siste dagene, mange sigesprekker og i går observerte jeg et skred på størrelse 3 (se observasjon fra Åknes i går).

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 550 moh Våt løssnø Våt Det begynner å minke på snø nå og det er kun noen få plasser igjen der det er mulig å gå på ski fra veien. Langs fjordene er det stort sett bart opp til i hvert fall 1000moh. I "innlandet" ligger snøgrensen på 5-600moh. Snødekket er helt isotermt opp til 1000moh, der jeg målte i dag. Jeg tror snødekket er stort sett isotermt og omdannet med mulige unntak i bratte nordsider på de aller høyeste toppene. Snøen er fast på formiddagen, også i skogen, til tross for varmegrader i natt. Men jeg tror den blir rotten utover dagen. Det er litt sugeføre men ikke alt for ille, øverste snøen er ok drenert. Men det er fortsatt noen tynne skarelag i snøen som samler opp vann.

Skredfarevurdering

2 Moderat Risikoen for store glideskred gjør at vi fort havner på FG2 til tross for at de fleste Sunnmøringene nok føler det er større risiko for skogbrann enn for snøskred. I går så jeg et skred i størrelse 3, som sannsynligvis var glideskred. Jeg ser også mange små våte løssnøskred i størrelse 1 og noen i størrelse 2. Mer overskyet vær kan gi oppvarming av nordsider og skred fra disse. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM14@11cmQ3 God

ECTN22@11cmQ3 God

Snøprofil

4 cm 4F MF 2 mm/0 mm W, 4 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 2 cm 4F MF 2 mm/0 mm V, 0,5 cm K MFcr 2 mm/0 mm W, 2 cm 4F MF 4 mm/0 mm W, 98 cm P MF 4 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 192653

Sunnmøre / STRANDA

Snø

25.04.2019 kl. 09:17

670 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør 9,5 °C 3 m/s fra V → 60% skyer

ObsID: 192652

Sunnmøre / Skjåk

Snø

25.04.2019 kl. 09:08

1238 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde mens skredet går.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde før skredet går.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde etter skredet er gått.

Notater

Film av glideskredet ved Stavbrekka https://youtu.be/DA3gCnqgGzU

Skredhendelse

25. apr 07:33 (+02:00) 4 - Svært store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1255 moh og sluttet på 928 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken Svaberg Stavbrekkfonna Glideskredet i østflanken ble filmet av webkamera. Skredet gikk etter langvarig gliding (uker). Film av skredet: https://youtu.be/DA3gCnqgGzU

ObsID: 192612

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org