Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 24.04.2019

1
Liten
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil variere med vær og temperatur. Vind i fjellet vil tørke ut snøen og virke stabiliserende. I lune områder der sola får tak vil snøen kunne bli våt og varm og det vil her være mulig å løse ut våte skred i bratte heng. Vær oppmerksom på at varmen også kan påvirke gamle, svake lag av kantkorn, spesielt i N over 1000 moh. Dyp varme i snødekket vil også øke faren for skavlbrudd og glideskred der snøen ligger mot glatt underlag. Vær også oppmerksom på faren for skavlbrudd fra rygger, egger og topper.
Det har vært høye temperaturer de siste dagene med plussgrader til fjelltopphøyde og begrenset gjenfrysing om natten. Dette har gitt mye smelteomvandlet snø i Ø, S og V under ca 1000 moh. I høyden er snøen mer variert, mange steder hard og myknes opp med stigende temperaturer utover dagen. I skyggesider og slakere områder er mye av snøen fortsatt finkornet og med lagdelinger. Det er lite snø i lavlandet.
Høyt til fjells kan det fremdeles finnes svakt lag av kantkorn dypt i snødekket noen få steder (utbredelsen er usikker, om det finnes er det fortrinnsvis i N over 1000 moh). Vær oppmerksom på dette på dager med varme høyt til fjells.
Det er observert flere våte løsnøskred, også noen våte flakskred de siste dagene. I Indreeidsdalen ble det registrert et middels stort glideskred på infralyd søndag formiddag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

24.04.2019 kl. 14:53

1235 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Toppen av Flosteinnibba 1514 moh fra øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Østsiden av øvervollshornet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Fjørstaddalen sett mot nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Østsiden av Vardanakken 878 moh og Fonna 665 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Roaldshornet fra sørøst

Snødekke

ObsID: 192540

Sunnmøre / STRANDA

Snø

24.04.2019 kl. 14:35

361 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gustav@NVE

Skredaktivitet

24. apr. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 1000 moh Noen små skred og noen større. Et som sannsynligvis var størrelse 3. Se bilde

ObsID: 192537

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

24.04.2019 kl. 12:23

1511 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Glideskred som gjekk i føremiddag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Bilete tatt mot sør, hornindalsrokken lengst bak i midten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Bilde tatt mot nordvest (bondalen og vidare mot fjella rundt standalen, molladalen osv).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Bilde mot vest, klovetinden nærmast.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Bilete innover hjørundfjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Hjørundfjorden mot slogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Vår i lavlandet.

Vær

Ikke nedbør 20 °C fra SØ ↖ Dei siste dagane har der vore varmt, klart og sol. Det er kaldare på kvelden og klarværet fører til stor varmeutstråling om natta.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Snøoverflata består av grovkorna smelteomvandla snø, men fastheita og vassinnhald varierer med tid å døgnet og eksposisjon. Det fryst på om natta, men sola tiner det på dagen. Snøfordeling og snøgrense varierer i regionen. Lengst mot kysten er fjella snøfrie, men lenger inn er det snø i fjellet, og det er greit med snø i høgda over snøgrensa. Generelt er snøgrensa på omlag 500 moh, men dette varierer avhengig av om det er med fjorden, indre eller ytre, om det er bratte sider i sørvendte heng, og om det er trangare dalar som samlar snø om vinteren og ikkje får så mykje sol.

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng Det gjekk eit glideskred i føremiddag når sola sto på. Det er også glidesprekker mange stadar, og godt utvikla glideskred.

24. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V. Over 500 moh Det gjekk nokre våte laussnø skred på føremiddagen i dag der sola sto på. Størrelsen varierte, men såg for det meste middels til store skred (str 2-3). Dei eg såg som gjekk i dag var i austvendte fjellsider, men dei hadde sol på seg. Men såg også ferske som hadde gått i vestvendte fjellsider (kanskje i går). Det var også fleire gamle våte laussnøskred og flakskred.

ObsID: 192553

Sunnmøre / Volda

Snø

23.04.2019 kl. 10:22

1121 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Dårleg vinkel på bilete, men i fjellsida har det gått våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er der glidesprekker.

Vær

Ikke nedbør 20 °C 2% skyer Etter regn og grått søndag, har det vore 20 grader ved havnivå og sol dei to siste dagane. Det har vore ein god del vind i fjellet, utan at det påverkar den våte snøen i stor grad. Klarvær i natt har gitt stor varmeutstråling.

Snødekke

Dei siste dagane har det vore mykje snøsmelting, og snøgrensa har blitt høgare. Fjella lengst ut mot kysten er snøfrie. På føremiddagen i dag var snøen i solvendte sider svært våt, men skyggesider hadde blitt faste på grunn av kaldare natt-temperatur og stor varmeutstråling. Det er i hovedsak grovkorna smelteomvandla snø, men stadvis er det finare snø med mykje vatn (sirup- og luggeføre).

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen I den nordvendte sida til eidskyrkja har det gått fleire våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er det glidesprekker. Nokre skred ser gamle ut, nokre nyare, men akkurat skredtiddpunkt veit ikkje eg. Mistenker at det gjekk ein del under regnværet søndag og den påfølgende varme mandagen med sol. Små snømengder rasa ned i dag når sola sto på, og i bratte solvendte heng gjekk det små harmlause sørpeskred når ein rann. Generelt opplevast forholda som relativt stabile, men stadvis med veldig våt (råtten) snø som kan gi skred i bratte solvendte heng. Skredstørrelse vil vere avhengig av terrengformasjonen. Ellers i området har eg dei siste dagane sett nokre skred her og der, blant Anna gjekk det eit glideskred i ved kolåstinden lørdag.

ObsID: 192432

Sunnmøre / STRANDA

Snø

21.04.2019 kl. 18:30

1228 moh

Ane-Marte (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ane-Marte

Vær

Yr 4 °C 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lett snø/yr, tidvis vind med sterk styrke

Snødekke

Nysnøgrense på 1200 moh. Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Sørpe

ObsID: 192176

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snø

21.04.2019 kl. 09:12

816 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Løsneområde for glideskred markert med gult.

Skredaktivitet

21. apr. 6-12 Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Snøskred detektert av infralydanlegg. Sannsynligvis et middels gstort lideskred.

ObsID: 192139

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org