Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 23.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og fravær av nattefrost ventes å gi dypere oppvarming i snødekket enn tidligere. Vann i snøen vil kunne hope seg opp over skarelag eller i lag med finkornet snø og gi økende fare for våte skred utover dagen. Disse kan løsne både som flakskred og løssnøskred alt etter om snøen er bunden eller ikke. Vær spesielt oppmerksom på at varmen også kan påvirke gamle, svake lag av kantkorn, spesielt i N over 1000 moh. Dyp varme i snødekket vil også øke faren for skavlbrudd og glideskred der snøen ligger mot glatt underlag. Vær også oppmerksom på faren for skavlbrudd fra rygger, egger og topper.
Det har vært høye temperaturer de siste dagene med plussgrader til fjelltopphøyde og begrenset gjenfrysing om natten. Dette har gitt mye smelteomvandlet snø i Ø, S og V under ca 1000 moh. I høyden er snøen mer variert, mange steder hard og myknes opp med stigende temperaturer utover dagen. I skyggesider og slakere områder er mye av snøen fortsatt finkornet og med lagdelinger. Det er lite snø i lavlandet.
Høyt til fjells kan det fremdeles finnes svakt lag av kantkorn dypt i snødekket noen få steder (N over 1000 moh). Vær oppmerksom på dette når temperaturen stiger og snødekket blir gjennomvarmt i høyden.
Det er observert flere våte løsnøskred og også noen våte flakskred de siste dagene. Deler av Stavbrekkfonna (glideskred på Strynefjellet) gikk lørdag formiddag. I Indreeidsdalen ble det registrert et middels stort glideskred på infralyd søndag formiddag.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / VOLDA

Snø

23.04.2019 kl. 10:22

1121 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Dårleg vinkel på bilete, men i fjellsida har det gått våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er der glidesprekker.

Vær

Ikke nedbør 20 °C 2% skyer Etter regn og grått søndag, har det vore 20 grader ved havnivå og sol dei to siste dagane. Det har vore ein god del vind i fjellet, utan at det påverkar den våte snøen i stor grad. Klarvær i natt har gitt stor varmeutstråling.

Snødekke

Dei siste dagane har det vore mykje snøsmelting, og snøgrensa har blitt høgare. Fjella lengst ut mot kysten er snøfrie. På føremiddagen i dag var snøen i solvendte sider svært våt, men skyggesider hadde blitt faste på grunn av kaldare natt-temperatur og stor varmeutstråling. Det er i hovedsak grovkorna smelteomvandla snø, men stadvis er det finare snø med mykje vatn (sirup- og luggeføre).

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen I den nordvendte sida til eidskyrkja har det gått fleire våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er det glidesprekker. Nokre skred ser gamle ut, nokre nyare, men akkurat skredtiddpunkt veit ikkje eg. Mistenker at det gjekk ein del under regnværet søndag og den påfølgende varme mandagen med sol. Små snømengder rasa ned i dag når sola sto på, og i bratte solvendte heng gjekk det små harmlause sørpeskred når ein rann. Generelt opplevast forholda som relativt stabile, men stadvis med veldig våt (råtten) snø som kan gi skred i bratte solvendte heng. Skredstørrelse vil vere avhengig av terrengformasjonen. Ellers i området har eg dei siste dagane sett nokre skred her og der, blant Anna gjekk det eit glideskred i ved kolåstinden lørdag.

ObsID: 192432

Sunnmøre / STRANDA

Snø

21.04.2019 kl. 18:30

1228 moh

Ane-Marte (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ane-Marte

Vær

Yr 4 °C 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lett snø/yr, tidvis vind med sterk styrke

Snødekke

Nysnøgrense på 1200 moh. Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Sørpe

ObsID: 192176

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snø

21.04.2019 kl. 09:12

816 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Løsneområde for glideskred markert med gult.

Skredaktivitet

21. apr. 6-12 Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Snøskred detektert av infralydanlegg. Sannsynligvis et middels gstort lideskred.

ObsID: 192139

Sunnmøre / Berildalen/Høgstolen

Snø

20.04.2019 kl. 13:30

921 moh

Lolafsen (Ukjent)

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Mellom 1000 moh og 0 moh Små til middels store løssnøskred. Naturlig utløst. Kommer fra 800-900 meters høyde og ned mot dalen. Stopper foreløpig relativt høyt oppe.

ObsID: 192022

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.04.2019 kl. 12:47

1125 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Tiltakande skyer frå sørvest til vest. Våt snø. Spor av små glideskred og våte laussnøskred. Tidspunkt uvisst

Vær

Ikke nedbør 6 °C fra SV ↗ 95% skyer Tiltkande vind å skyer. Våt snø pga lufttemperatur og innstråling. Delvis isa i spor og skyggesider

ObsID: 192013

Sunnmøre / Breidalen

Snø

20.04.2019 kl. 09:45

934 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Stavbrekkfonna er et glideskred med løsneonråde som deler seg i to flanker. Vestflanken raste ut 20.4. Østflanken kan være nært forestående.

Skredhendelse

20. apr 09:45 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1421 moh og sluttet på 928 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken Stavbrekkfonna Stavbrekkfonna, vestre flanke, gikk i dag kl. 09:45:37 i følge kamera og radar. Østre flanke (se bilde) kan være nært forestående basert på observert snødekkek som glir på bakken.

Notater

Timelapse 4.-20. april 2019 Se timelapse

ObsID: 192060

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.04.2019 kl. 09:19

368 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Mildt, ikkje nattefrost. Tiltakande skyer. Noko skredaktivitet av våte laussnøskred, men tidspunkt dessverre uvisst

Vær

Ikke nedbør 13 °C 70% skyer Tendensen er tiltjukning av skyer. Mildt og ikkje nattefrost. Høg dagtemperatur i går.

ObsID: 191949

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.