Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigande temperatur vil svekke bindingar i snødekket og tilskyiing vil hindre utstråling og nattefrost høgt i fjellet. Ein kan forvente fleire våte laussnøskred i alle himmelretningar, men spesielt i sørvendte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratte og glatte fjellsider. Hald avstand om det er glidesprekkar. I høgda kan det vere mindre fokksnøflak som stadvis ligg på svakt lag kantkorn. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Snøoverflata består i hovudsak av skare etter tidlegare mildvêr og påfølgjande tilfrysning, nokre stadar i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærande, men enkelte stadar bryt ein igjenom. I solvendte sider tiner den utover dagen og vert mjukare. I skyggeområder finst det noko tørr laussnø. Over 1100 moh er det framleis mogleg å finne tørr fokksnø, då i mindre tynne ujamne flak.
Det har lokalt vore observert kantkornutvikling høgt i snødekket grunna låga nattetemperaturar, men omfanget påvirkar skredfaren i liten grad. Det finst òg kantkorn djupare i snødekket høgt til fjells.
Det har vore observert sigesprekkar dei siste dagane.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til onsdag.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-5 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost. Skyet fra om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / VOLDA

Snø

17.04.2019 kl. 09:40

420 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunnivsk

Vær

6 °C 3 m/s fra SØ ↖ 8% skyer Skyar trekker inn frå vest. Litt høgare temp. enn tidlegare?

ObsID: 191535

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.04.2019 kl. 09:28

630 moh

Lindab (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lindab
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Linda Bakken Friluftstid Kommentar:  Østvendt side. Tre tydelige bruddakanter over selve renna. Et mindre skred i tilsvarende helning litt lengre opp i dalen,

Vær

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 191566

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2019 kl. 11:38

1085 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Skredfarevurdering

ObsID: 191291

Sunnmøre / VOLDA

Snø

15.04.2019 kl. 10:09

1024 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk Kommentar:  Sigesprekker både til høgre og venstre for Lisje Eidskyrkja.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Nærare bilete.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sigesprekker i snøen. Veit ikkje når dei har starta å opne seg.

ObsID: 191266

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.