Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker litt i sola. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. I enkelte utsatte områder, der våt snø ligger på glatte og bratte sva, kan glideskred forekomme. Disse kan omgås med å holde god avstand til oppsprukket snødekke. Det finnes små flak av fokksnø med ulik hardhet. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
De siste dagene har regionen hatt solinnstråling og temperaturøkning på dagtid og utstråling med tilfrysing på natta. Dette har gitt en snøoverflate som i hovedsak består av bærende skare. I solvendte sider er døgnvariasjonen størst, ettersom sola får tak og gjør snøen mykere på dagtid før den fryser til igjen på natta. Høyt til fjells og generelt i skyggeområder, finnes tørrere og løsere snø.
Det har lokalt vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. temperatursvingninger gjennom døgnet. Dette skjer stedvis både i overflaten, under skare og under det som finnes av fokksnø. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad slik situasjonen er nå, men ved et evt. nytt snøfall kan dette bli et større skredproblem. Det finnes også kantkorn dypere i snødekket høyt til fjells, men det er ikke et vesentlig skredproblem i øyeblikket siden snødekket generelt er bærende.
Søndag ble det rapportert om et fersk glideskred fra Litlevasstind mellom Overøye i Stordal og Bøstølen i Rauma.
Tirsdag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, men høyere temperaturer på dagtid. Det har vært minimalt med nedbør den siste uka. Snøgrensen ligger på 300-700 moh. Det er observert en del sigesprekker. Når det vil gå som skred her er vanskelig å forutsi. Det er observert rim på overflaten en del steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til onsdag.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / VOLDA

Snø

17.04.2019 kl. 09:40

420 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunnivsk

Vær

6 °C 3 m/s fra SØ ↖ 8% skyer Skyar trekker inn frå vest. Litt høgare temp. enn tidlegare?

ObsID: 191535

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.04.2019 kl. 09:28

630 moh

Lindab (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lindab
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Linda Bakken Friluftstid Kommentar:  Østvendt side. Tre tydelige bruddakanter over selve renna. Et mindre skred i tilsvarende helning litt lengre opp i dalen,

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Vær

ObsID: 191566

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2019 kl. 11:38

1085 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Skredfarevurdering

ObsID: 191291

Sunnmøre / VOLDA

Snø

15.04.2019 kl. 10:09

1024 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk Kommentar:  Sigesprekker både til høgre og venstre for Lisje Eidskyrkja.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Nærare bilete.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sigesprekker i snøen. Veit ikkje når dei har starta å opne seg.

ObsID: 191266

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.04.2019 kl. 17:47

752 moh

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S over 0 moh Kan løse naturlig hvis solen får varmet opp plasser der snødekket er tynnere.

Skredfarevurdering

1 Liten Rimelig trygt. Pass opp for skavler og sider med tynt snødekke da dette kan løsne med den sterke varmen og sola. Flere varme dager kan føre til at større skavler løsner særlig ved belastning. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Våt Veldig varierende snødybde, alt fra snøfrie sider til rundt 100-120 cm på ett lite område.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Mye grovkornet snø som har bindet seg bra sammen! Kan renne litt i øverste laget ved skikjøring/gåing i brattere solsider.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191208

Sunnmøre / Breidalen

Snø

14.04.2019 kl. 15:00

934 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Temperaturmålinger gjennom snødekket øst for løsneområdet, på 1260 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Se timpelapse for siste to dager under 'notater'!

Snødekke

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Snø som glir på bakken (se timelapse under 'notater'). Tegn på smelting ned til (eller ved) bakken. Ikke akutt fare, men et tegn på at skred kan gå herfra ila. dager/uker om været holder seg slik. NB: Se timelapse for siste ti dager under 'NOTATER'.

ObsID: 191210

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.04.2019 kl. 13:31

1150 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig Først 20 cm har du hardt snø med flere tynne islager. Tykkere islagere etterpå (15cm). Transformert compact snø som blir løsere men stabil (25cm). Under finnes du en 3cm tykk is lag. Siste gravd 20 er hardt smeltet snø.

ObsID: 191191

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

14.04.2019 kl. 13:30

1664 moh

Vidar@obskorps (****)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV

Skredfarevurdering

1 Liten Fortsatt tørrsnø og kantkorn i høyden, men har ikke observert noe som kvalifiserer som skredproblem, utover forutsigbare våtsnøskred. Udramatisk overgang mot vårsnø i høyden. Obs skavlbrudd. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s

Snødekke

240 cm totalt Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Soloppvarming av snøen på høyfjellet over 1000 m, har i det foreløpig kalde været begrenset seg til der innstrålingsvinkel er optimal. Utover det har ikke oppfuktning gått dypere enn skarelag. Fortsatt noe tørrsnø øverst i skyggefulle leheng. Tørrsnø under solskare er stort sett fast, men noen steder pulvertørret med små kantkorn. Bratte solhellinger går mot grovkorna. Noen ferske våte løssnøskred og et par sigesprekker observert i oppstryn.

Tester

ECTX God 1600 Ø. 35 cm 1F - P over 5 cm smelt/frys over tjukt kantkornlag som ikke lar seg påvirke innenfor skala.

ECTP25@12cmQ2 God 1650NV. Bryter i løst lag F 5cm utørket pulversnø med noe små kantkorn under skarelag.

ObsID: 191209

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.04.2019 kl. 11:05

724 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre Kommentar:  Snø profil topp. Resten er smeltet frøset snø. Kunne ikke nå bunnet. Vet ikke om dyp svake lag

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt 10 cm gammel snø med tynn islag og mer enn 1 meter av hardt smeltet snø (grains). Snø dekke ser ut homogen hvor det er mindre enn 30 grader. PS vi ikke treff bunnet, snødekket er dypere en 130 hm.

ObsID: 191190
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.