Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 16.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker litt i sola. I enkelte utsatte områder, der våt snø ligger på glatte og bratte sva, kan glideskred forekomme. Disse kan omgås med å holde god avstand til oppsprukket snødekke. Det finnes små flak av fokksnø med ulik hardhet. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
De siste dagene har regionen hatt solinnstråling og temperaturøkning på dagtid og utstråling med tilfrysing på natta. Dette har gitt en snøoverflate som i hovedsak består av bærende skare. I solvendte sider er døgnvariasjonen størst, ettersom sola får tak og gjør snøen mykere på dagtid før den fryser til igjen på natta. Høyt til fjells og generelt i skyggeområder, finnes tørrere og løsere snø.
Det har lokalt vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. temperatursvingninger gjennom døgnet. Dette skjer stedvis både i overflaten, under skare og under det som finnes av fokksnø. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad slik situasjonen er nå, men ved et evt. nytt snøfall kan dette bli et større skredproblem. Det finnes også kantkorn dypere i snødekket høyt til fjells, men det er ikke et vesentlig skredproblem i øyeblikket siden snødekket generelt er bærende.
Søndag ble det rapportert om et fersk glideskred fra Litlevasstind mellom Overøye i Stordal og Bøstølen i Rauma.
Mandag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, selv om temperaturen har økt gradvis. Det har vært minimalt med nedbør den siste uka. Snøgrensen ligger på 300-700 moh. Det er observert rim på overflaten en del steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-7 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.04.2019 kl. 09:28

630 moh

Lindab (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lindab
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Linda Bakken Friluftstid Kommentar:  Østvendt side. Tre tydelige bruddakanter over selve renna. Et mindre skred i tilsvarende helning litt lengre opp i dalen,

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Vær

ObsID: 191566

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2019 kl. 11:38

1085 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Skredfarevurdering

ObsID: 191291

Sunnmøre / Volda

Snø

15.04.2019 kl. 10:09

1024 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk Kommentar:  Sigesprekker både til høgre og venstre for Lisje Eidskyrkja.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Nærare bilete.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sigesprekker i snøen. Veit ikkje når dei har starta å opne seg.

ObsID: 191266

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.04.2019 kl. 17:47

752 moh

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Rimelig trygt. Pass opp for skavler og sider med tynt snødekke da dette kan løsne med den sterke varmen og sola. Flere varme dager kan føre til at større skavler løsner særlig ved belastning. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Våt Veldig varierende snødybde, alt fra snøfrie sider til rundt 100-120 cm på ett lite område.

Tester

ECTX God Mye grovkornet snø som har bindet seg bra sammen! Kan renne litt i øverste laget ved skikjøring/gåing i brattere solsider.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S over 0 moh Kan løse naturlig hvis solen får varmet opp plasser der snødekket er tynnere.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191208

Sunnmøre / Breidalen

Snø

14.04.2019 kl. 15:00

934 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Temperaturmålinger gjennom snødekket øst for løsneområdet, på 1260 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Se timpelapse for siste to dager under 'notater'!

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Snø som glir på bakken (se timelapse under 'notater'). Tegn på smelting ned til (eller ved) bakken. Ikke akutt fare, men et tegn på at skred kan gå herfra ila. dager/uker om været holder seg slik. NB: Se timelapse for siste ti dager under 'NOTATER'.

Snødekke

ObsID: 191210

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.04.2019 kl. 13:31

1150 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig Først 20 cm har du hardt snø med flere tynne islager. Tykkere islagere etterpå (15cm). Transformert compact snø som blir løsere men stabil (25cm). Under finnes du en 3cm tykk is lag. Siste gravd 20 er hardt smeltet snø.

ObsID: 191191

Sunnmøre / Fjord

Snø

14.04.2019 kl. 13:30

1664 moh

Vidar@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s

Skredfarevurdering

1 Liten Fortsatt tørrsnø og kantkorn i høyden, men har ikke observert noe som kvalifiserer som skredproblem, utover forutsigbare våtsnøskred. Udramatisk overgang mot vårsnø i høyden. Obs skavlbrudd. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

240 cm totalt Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Soloppvarming av snøen på høyfjellet over 1000 m, har i det foreløpig kalde været begrenset seg til der innstrålingsvinkel er optimal. Utover det har ikke oppfuktning gått dypere enn skarelag. Fortsatt noe tørrsnø øverst i skyggefulle leheng. Tørrsnø under solskare er stort sett fast, men noen steder pulvertørret med små kantkorn. Bratte solhellinger går mot grovkorna. Noen ferske våte løssnøskred og et par sigesprekker observert i oppstryn.

Tester

ECTX God 1600 Ø. 35 cm 1F - P over 5 cm smelt/frys over tjukt kantkornlag som ikke lar seg påvirke innenfor skala.

ECTP25@12cmQ2 God 1650NV. Bryter i løst lag F 5cm utørket pulversnø med noe små kantkorn under skarelag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV

ObsID: 191209

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.04.2019 kl. 11:05

724 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre Kommentar:  Snø profil topp. Resten er smeltet frøset snø. Kunne ikke nå bunnet. Vet ikke om dyp svake lag

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt 10 cm gammel snø med tynn islag og mer enn 1 meter av hardt smeltet snø (grains). Snø dekke ser ut homogen hvor det er mindre enn 30 grader. PS vi ikke treff bunnet, snødekket er dypere en 130 hm.

ObsID: 191190

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.04.2019 kl. 14:43

966 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snø i en nordside. Skarelag oppå fasettert snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Grovkornet snø i sørsider
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende kant mellom 135 og 137 cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde mot Skårasalen. Snøgrense på omtrent 500 moh

Notater

Skrev inn snødekke, skredfarevurdering stabilitetstester etc men ikke noe ble med når jeg sendte inn. Skal prøve å huske hva jeg skrev

Vær

Ikke nedbør -0,6 °C 1 m/s Fint klart vær. Kalde netter varme dager.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten I sørsider har snøen nå gjennomgått mange smelte frys sykluser og er generelt stabil. I nordsider har vi fasettert snø og til dels overflatekant. Denne er stabil til den får fokksnø over seg eller det blir en stor temperaturstigning. Generelt stabile forhold, men det skal bli mye varmere på tirsdag. Da kan vi nok forvente noen våte løssnøskred igjen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Svært varierende snøoverflate. I nordsider som ikke er påvirket av solen er det 10-30 cm tørr fasettert snø med en tynn snerk oppå. Tidvis tilnærmet pudder. I rene sørsider er det helt smelteomdannet grovkornet snø. I mellom disse ekstremene finnes alt av gjennombruddskare til skare og andre varianter. Jeg gikk kun opp til 1000 moh i dag, mulig snerken forsvinner i nordsider høyere opp. Det begynner bli et stykke opp til snøen i Sunnmøre, men i Hornindal er det fortsatt snø helt til veien og flotte forhold. Ellers er det lurt å kjøre litt oppover, som her i Kvistaddalen

Tester

CTN God

ECTX God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh Kan fortsatt gå noen våte løssnøskred, men ganske stabilt nå.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 26 cm 4F-1F RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F RGxf/FC 1 mm/1 mm D, 41 cm K MF 2 mm/0 mm D, 5 cm P RG/MF 1 mm/0 mm M, 89 cm P MF 2 mm/0 mm M -5,6 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 130 cm

ObsID: 191101

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.04.2019 kl. 14:00

328 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S. Over 1100 moh

ObsID: 191211

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.04.2019 kl. 12:45

510 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør 5 °C 1 m/s

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh I bratte nordvendte heng finner vi tørr overflatekant og fasettert snø, også helt her nede ved snøgrensen.

ObsID: 191071

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org