Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 09.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Låg temperatur i fjellet, vind frå nord og nattefrost vil tørke ut og stabilisere snødekket. I soleksponerte fjellsider kan ein dog forvente mindre våte laussnøskred i løpet av dagen. Vekslande temperatur med klårveir og utstråling som gir nattefrost og høge temperaturar om dagen virkar stabiliserande for snødekket, og gir ein gradvis overgang til grovkorna snø.
Det har vore høge temperaturar i fjellet, men vind og klårvêr har tørka ut snødekket over 800 moh. I høgda består snøoverflata stort sett av skibærande eller brytande skare, men ho blir litt mjukare i soleksponerte sider ut over dagen. Lågare i fjellet er snøen meir varmepåvirka og i ferd med å bli grovkorna. Den eldre snøen er i hovudsak stabilisert. Ryggar og toppar er avblåst, harde og isete.
Det er kantkorn i snødekket i høgda, men det er ikkje meldt som eit aktivt skredproblem.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.04.2019 kl. 13:19

674 moh

EllenMarte@friluftsliv_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra NØ ↙ 20% skyer

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig

Tester

ECTX God Mulig å fremprovosere brudd med spade på 115CM. Q3

Skredfarevurdering

1 Liten Liten fare for skred i dette området grunnet mye sol og melt/freeze. Skarelag binder snøen godt og det finnes ingen veldig tydelig lagdeling og ingen umiddelbare problematiske lag i snøen. Snøen bærer uten problem flere personer på ski. Muligt det kan bli små løssnøskred sent på ettermiddagen i solvendte heng. Løssnøskred kan muligens forekomme sent på ettermiddagen hvis det er mye sol og høye temperaturer. Varslet faregrad er riktig Stemmer fint overens.

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm K MF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm

ObsID: 190485

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

09.04.2019 kl. 12:35

629 moh

Sigrid@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sigrid@Friluftsliv_Hivolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sigrid@Friluftsliv_Hivolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sigrid@Friluftsliv_Hivolda

Vær

5 °C 3 m/s fra NØ ↙ 50% skyer

Snødekke

0 cm totalt Snøgrense på 400 moh

Tester

ECTX

Skredproblem

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 190492

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

08.04.2019 kl. 13:36

47 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv651 Fyrde - Straumshamn, Stabile ver forhold ingen nedbør siste 7 dagane.

ObsID: 190361

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

08.04.2019 kl. 13:36

184 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile ver forhold ingen nedbør siste 7 dagane. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile ver forhold, ingen nedbør siste 7 dagane..

ObsID: 190362

Sunnmøre / Volda

Snø

07.04.2019 kl. 13:59

1596 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra S ↑ 40% skyer Veldig varierende vind. Fra 6-8 m/s fra alle retninger nede på breen men bare 2-3 m/s på toppen

ObsID: 190259

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

06.04.2019 kl. 13:00

1284 moh

Tor.Erik.Moen (Ukjent)

Skredhendelse

6. apr 12:59 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst NØ-vendt 100 cm høy og 300 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 190184

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org