Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 26.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Våte løssnøskred er hovedproblemet, faren øker når temperaturen stigerr. Over snøgrensa vil skredfaren øke i leområder. Høyest skredfare vest i regionen

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøflak som dannes mandag og tirsdag vil være lette å påvirke av en skiløper, kombinert med mye løs snø tilgjengelig for vind ventes skredfaren å øke. Når temperaturen stiger blir våte skred problemet under mildværsgrensa og skred vil kunne løsne naturlig i alle himmelretninger. Det er vest i regionen som fikk mest nysnø søndag som er mest utsatt, og her kan våte skred bli middels store . I indre strøk er skredfaren lavere og våte skred et mindre problem.
Snøoverflata er preget av nysnø og vind de siste dagene. I skjermede områder ligger mye løs snø, mens på rygger og i høyfjellet veksler det mellom hard fokksnø og skare. Det gamle snødekket er preget av mildvær og regn til ca 1500 moh fredag. Det antas at lagdeling gradvis er bevart til høyere man kommer på fjellet. Snødekket har store variasjoner avhengig av høyde og himmelretning. Det er svært begrenset skiføre under 400 moh.
Det har vært godt utviklede kantkornlag over 900 moh før mildværet, hovedsakelig i tilknytning til skarelag. Det antas at det kun er i indre strøk og høyt til fjells at disse lagene fortsatt er ustabile
I Indreeidsdalen gikk det str.3 skred både lørdag og søndag .
Mandag morgen har det vært minusgrader til havnivå etter en klar natt med utstråling. Det kom opptil 40 cm snø vest i regionen søndag.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense til havnivå utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur til ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

25.03.2019 kl. 14:32

308 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

ObsID: 188118

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

25.03.2019 kl. 14:32

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør har avtatt, litt kaldere værtype er meldt no som vil stabilisere forholdene.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Opphold og litt kjøligere temperaturer..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 188119

Sunnmøre / VOLDA

Snø

24.03.2019 kl. 16:39

559 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Nysnø og vind gir nysnøflak

Vær

Snø 100% skyer

ObsID: 187940

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snø

24.03.2019 kl. 16:29

816 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Bilde tatt dagen etterpå av mulig utløpsområde
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Bilde tatt dagen etterpå av mulige løsneområder

Skredaktivitet

25. mar. 12-18 (+01:00) Ett (1). Naturlig utløst Ø Skred detektert i infralydanlegg i Indreeidsdalen kl 16:29. Geitskredfonna. Varighet 36 sek.

ObsID: 188020

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

24.03.2019 kl. 11:39

308 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

ObsID: 187898

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

24.03.2019 kl. 11:39

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det kommer en del nedbør i form av regn. Dette kombinert med temperaturstigning gir oss en litt usikker situasjon mht ras. Forholdsvis moderate snømengder noe som sannsynligvis gjør risiko for ras ned til veg for liten.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Det er meldt mindre nedbør og litt kjøligere temperaturer..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 187899

Sunnmøre / Breiskredfonna

Snø

23.03.2019 kl. 16:27

600 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

23. mar 14:44 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1330 moh og sluttet på 510 moh Breiskredfonna Detektert automatis av Infralydsystem, IDA, og bekreftet av brøytesjåfør

ObsID: 187794

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snø

23.03.2019 kl. 15:46

816 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

23. mar. 12-18 (+01:00) Noen (2-5). Naturlig utløst Ø To skred detektert av infralydanlegg i Breidskreda (15:46, varighet 77 sek) og Geitskredfonna (15:47, varighet 30 sek). Foreløpig ikke verifisert av bilder.

ObsID: 187791

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

23.03.2019 kl. 12:41

355 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot Lafjell

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk. Også i skogen. Vind fra SV

ObsID: 187762

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.03.2019 kl. 12:30

763 moh

Jorgenb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jorgenb

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vedvarende svakt lag ca 20-25 cm under vindtransportert snø. Synlig i snøprofil og løsner ved stor belastning.

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: 15cm hardpakket vindtransportert snø. Mindre sprekkdannelser ved belastning. Løser ut i snøprofil.

ObsID: 187784

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.03.2019 kl. 12:30

716 moh

Jorgenb (Ukjent)

Skredhendelse

23. mar 14:44 (+01:00)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort skred. Flak. I renne/utløpssone fra Skårasalen. Trolig 2-3 uker gammelt.

ObsID: 187785

Sunnmøre / STORDAL

Snø

23.03.2019 kl. 12:00

444 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Faretegn

Stort snøfall 30 cm innelåst

ObsID: 187752
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.