Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 25.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder hvor det dannes nysnøflak. Vinden dreier i løpet av dagen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøflakene fra søndag stabiliseres gradvis og faregraden synker. Men ny vindøkning og nedbør fra NV utover dagen ventes igjen å gi noen nysnøflak som er lette å påvirke av en skiløper. Med lavere temperaturer kan nysnøflak dannes helt ned mot tregrensa. Skredfaren øker igjen der vinden er sterk nok til å danne flak.
Snøoverflata er preget av nysnø og vind lørdag og det ventes at overflata består av hard fokksnø eller gammel skare. I skjermede formasjoner er nysnøen mindre vindpåvirket. Det gamle snødekket ble påvirket av mildvær opp til ca 1500 moh fredag. Det er usikkert hvor mye snødekket er påvirka, men over ca 1200 moh forventes fortsatt lagdelt og lite smelteomdanna snø. Snødekket er ellers preget av at sola har påvirket fjellsider mot S, mens det i Ø ligger tykke ansamlinger med fokksnø. Det er tynt
Det har vært godt utviklede kantkornlag over 900 moh før mildværet, hovedsakelig i tilknytning til skarelag. Problemet ventes å få mindre utbredelse nå, men kan stedvis fortsatt utgjøre et problem.
I Indreeidsdalen gikk det minst ett str. 3 skred lørdag ettermiddag.
Søndag blåser det opp i kuling i fjellet, På Korsmyra ved Geiranger har snødybden økt med 25 cm siste døgn.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra vest om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.
Litt varierende snøgrense gjennom dagen. Vil ligge mellom 300-500 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense til havnivå utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

25.03.2019 kl. 14:32

308 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

ObsID: 188118

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

25.03.2019 kl. 14:32

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør har avtatt, litt kaldere værtype er meldt no som vil stabilisere forholdene.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Opphold og litt kjøligere temperaturer..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 188119

Sunnmøre / VOLDA

Snø

24.03.2019 kl. 16:39

559 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Nysnø og vind gir nysnøflak

Vær

Snø 100% skyer

ObsID: 187940

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snø

24.03.2019 kl. 16:29

816 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Bilde tatt dagen etterpå av mulig utløpsområde
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Bilde tatt dagen etterpå av mulige løsneområder

Skredaktivitet

25. mar. 12-18 (+01:00) Ett (1). Naturlig utløst Ø Skred detektert i infralydanlegg i Indreeidsdalen kl 16:29. Geitskredfonna. Varighet 36 sek.

ObsID: 188020

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

24.03.2019 kl. 11:39

308 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

ObsID: 187898

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

24.03.2019 kl. 11:39

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det kommer en del nedbør i form av regn. Dette kombinert med temperaturstigning gir oss en litt usikker situasjon mht ras. Forholdsvis moderate snømengder noe som sannsynligvis gjør risiko for ras ned til veg for liten.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Det er meldt mindre nedbør og litt kjøligere temperaturer..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 187899

Sunnmøre / Breiskredfonna

Snø

23.03.2019 kl. 16:27

600 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

23. mar 14:44 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1330 moh og sluttet på 510 moh Breiskredfonna Detektert automatis av Infralydsystem, IDA, og bekreftet av brøytesjåfør

ObsID: 187794

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snø

23.03.2019 kl. 15:46

816 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

23. mar. 12-18 (+01:00) Noen (2-5). Naturlig utløst Ø To skred detektert av infralydanlegg i Breidskreda (15:46, varighet 77 sek) og Geitskredfonna (15:47, varighet 30 sek). Foreløpig ikke verifisert av bilder.

ObsID: 187791

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

23.03.2019 kl. 12:41

355 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot Lafjell

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk. Også i skogen. Vind fra SV

ObsID: 187762

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.03.2019 kl. 12:30

763 moh

Jorgenb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jorgenb

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vedvarende svakt lag ca 20-25 cm under vindtransportert snø. Synlig i snøprofil og løsner ved stor belastning.

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: 15cm hardpakket vindtransportert snø. Mindre sprekkdannelser ved belastning. Løser ut i snøprofil.

ObsID: 187784

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.03.2019 kl. 12:30

716 moh

Jorgenb (Ukjent)

Skredhendelse

23. mar 14:44 (+01:00)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort skred. Flak. I renne/utløpssone fra Skårasalen. Trolig 2-3 uker gammelt.

ObsID: 187785

Sunnmøre / STORDAL

Snø

23.03.2019 kl. 12:00

444 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Faretegn

Stort snøfall 30 cm innelåst

ObsID: 187752

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

22.03.2019 kl. 19:04

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 187662

Sunnmøre / STRANDA

Snø

22.03.2019 kl. 14:47

391 moh

Gustav@NVE (***)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse: 14 grader varmt ved havnivå på Stranda nå

ObsID: 187642

Sunnmøre / STORDAL

Snø

22.03.2019 kl. 13:31

1094 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Nedbrytende kantkorn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen Mild opp til 1100. Fuktig tung snø.

Tester

ECTX God

Vær

fra SV ↗

Skredaktivitet

22. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 187628

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.03.2019 kl. 13:16

715 moh

KjellaugM@friluftsliv_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kjemryh Kommentar:  Små sprekker rundt skiene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kjemryh Kommentar:  Våt snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjemryh Kommentar:  Regnvær på vei innover. Viser og ca snøgrense.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjemryh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjemryh Kommentar:  Noe dårlig bilde, men det er prøvd å vise hvordan regnet og vinden har påvirket snøen
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjemryh Kommentar:  Bildet viser et fast flak med snø som er løftet av snøprofilen og satt på høykant.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Våt Det har kommet nysnølag på 3cm siste døgn. Regn har gjort laget bløtt. Laget ligger på et grovkornet hardt lag. Under dette harde laget ligger et mykere lag på 4F. Kan oppleves som hardt, men vil ved skikjøring kjøre gjennom det harde og havne på et 10cm mykere lag. Under dette myke laget ligger det et knivfast tykt lag. Alle lag er fuktige, øverste lag er kram og klabber til skia. Avblåste rygger, steiner stikker lett fram. Noen få skavler.

Skredfarevurdering

2 Moderat Usikker hvordan skredfaren blir med økende temperatur og regn. Ingen oppsamling av nysnø i denne siden på en stund. Opplever ingen stor skredfare i denne siden per nå, vinden øker betraktelig på den tiden observasjonen er gjennomført og kan påvirke snøen mer enn det observasjonen viser. Mye regn vil gjøre de eksisterende lagene bløtere. Temperaturøkning vil og føre til våtere snø som gjør at snøen bindes dårligere. Usikker på hvor lenge 2+ holder med tanke på vind som tar seg opp og økende temperatur og regn.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Regn i lufta. Regnet på tidligere nysnølag på 3cm

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Noen sprekker rundt skiene

Tester

ECTX God Ingen utfall på 30 slag. Kan løfte ut hele flak når spaden setter under lagene med is.

Vær

Regn 4 °C 5 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Temperaturstigning siste døgn. Regn og mye vind, som gir fuktig snø. Stor bevegelse i skydekke, vind i kuler på sterkere enn 5m/s.

Snøprofil

9 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187629

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

22.03.2019 kl. 11:42

805 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Vær

Yr 15 m/s fra S ↑ 100% skyer Vind med kuling styrke. I kastene var det vanskelig å stå opp mot den

ObsID: 187601

Sunnmøre / VOLDA

Snø

22.03.2019 kl. 10:34

382 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Snøfokk på Veirahaldet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 187575

Sunnmøre / VOLDA

Snø

22.03.2019 kl. 07:51

928 moh

Christer@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Periodevis fokk frå sørlig vind på mange fjell over 900moh. Observert frå Volda

ObsID: 187520
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.