Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 20.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med flere svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder der et vedvarende svakt lag kan ligge under fokksnøen.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og nysnø fil føre til dannelse av ferske fokksnøflak i hovedsak i NØ-Ø-SØ, enkelte steder vil de legge seg over nedføykede vedvarende svake lag av kantkorn og rim. I periodene med mest nedbør og vind, vil det kunne gå naturlig utløste skred.
Det er varierende snøoverflate; hard skare, fokksnø av varierende hardhet og løs snø i skjermede områder. Snøen har vært fuktig opp til ca. 5-600 moh. Sola har tatt godt i bratte fjellsider mot S og SV, i slike områder har det dannet seg et nytt skarelag.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket over skare, men også lenger ned i snødekket mot gammel smelteomvandlet snø. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger. Det kan finnes lokale områder med nedføyket overflaterim.
Lørdag ble det rapportert om to middels store skred i vestvendt terreng ved Bondalseidet. Minst ett av dem var fjernutløst.
Tirsdag er det observert snøfokk i høyden og drønn i snødekket flere steder i regionen. Det er også observert kantkorn i snødekket over skare flere steder i regionen, de virker å være mest utviklet i sørhelninger rundt solskare.
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sør om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden. Nedbør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

20.03.2019 kl. 18:09

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær med forekomst av tette byger med nedbør og vindkast på liggende snø i høyden. Nedbør i form av snø over 400 meter.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mildværet fortsetter kommende døgn. Nedbør i form av regn i høyere trekk og vindkast på liggende snø i høyden..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad,

ObsID: 187312

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

20.03.2019 kl. 14:36

1082 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Notater

Fokksnø har moderat binding. Veksle mellom rygg og søkk. Myk nesten ubundet til delvis bundet og hard pakket på kule formasjoner. Sitter bra på gamle skaren pga mildværet. Ingen spenning i snødekke.

ObsID: 187287

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

20.03.2019 kl. 14:29

1082 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Tester

40x40 gode bindinger. 40 cm fokksnø tør. Lite sjikt i fokksnøen. /•. F Oppå hardt smeltefryst. Små gamle kant over skaren. Virke nedbrytende. 0,4 mm. 80 cm smelte fryst grovkornet. P

ECTX God

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små våte løssnø skred 7-800 MOH. Over 700 er det meste tørt.

Fersk vindtransportert snø Moderat

Vær

Skredaktivitet

20. mar. 0-6 (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst NØ, Ø, SØ. Mellom 700 moh og 0 moh

ObsID: 187286

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

19.03.2019 kl. 13:07

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Ca 45 cm ned til svakt lag. ECTPV
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Ver og snø mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste snøtransporten vil kunne gje flakskred i NV+. Det virkar som om kantkornlaget er aktivt og fins frå 650 og og oppover. Det kan virke som om det er mest ustabilt i S, ut frå det eg såg i dag, og forrige veke, men det er ikkje sikkert. ingen store endringar for morgondagen Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Siste nysnøflaket hadde ikkje bunde seg nok til at eg fekk gjennomført test på dette laget. Men med tanke på et det er så ferskt og ligg så høgt er det nok lett å løyse ut. Det var bra med snøfokk på toppane så transporten over 1000 har nok vore bra.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eg fant kant i dag i V og S, men ser ingen grunn til at dette ikkje skal eksistere i N og Ø også. Første profilen min med kant og drønn var på 650 S.. Det virkar på drønn og ECT at forplantningsevna er god, og så djupt som det svake laget ligg er str 2 mest sannsynleg, kanskje på grensa til str 3. Lokalt vil nok laget ligge djupare og då vil str 3 vere mulig.

Tester

ECTP25@52cmQ2 Middels Stabiliteten er i utgangspunktet god, det skal litt til for å påverke så langt ned, men når bruddet først går så er det veldig markant. Sjå også profil under faretegn. Der var det ECTPV i tilsvarande lag- kant over skare, men der var det lettare å sikkert sei at det var kant fordi laget over var hardare.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierande snøgrense. Men ca 300. Høgare i V og lågare i Ø. Varierande snøoverflate over 600. Laussnø i søkk og renner, ellers frå skavlete til skare og is. Ryggar er avblåst og stein stikk fram. Kram snø i sørhelling opp til ca 500

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn. Kant over skare. Sjå profil. Sørvendt Rett over skoggrensa, ca 650.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s fra SØ ↖ 70% skyer For det meste høgt og tynt skydekke. Vind av varierande styrke frå SØ.

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187074

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

19.03.2019 kl. 12:32

320 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lett snofokk frå S

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 187060

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.03.2019 kl. 11:48

1177 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Snøfokk over ryggen. Vind fra sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECTP7 Q2. Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Generelt vindpåvirket snødekke med noen cm løs snø oppå. Fokksnøen går fra P hardhet og bærende fokksnø til 1F.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skredproblem i sider som ikke er påvirket av sol. Kantkorn oppå skare under 1F til P fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn over skare. Fra bilde med hansken

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornlaget er aktivt, særlig i rundt solskare i sørsider. Dette vil kunne gi størrelse 2-3 skred og er nok relativt lett å løse ut hvis man treffer et svakt punkt, der snødekket er tynt. I tillegg vil vi ha et fokksnøproblem. Det ligger nysnø i terrenget så jeg vil si det største problemet blir nedføyket nysnø. Dette vil også være lett å løse ut men vil nok kun gi størrelse 2 skred. Tiltagende vind vil forverre situasjonen en stund fremover. Varslet faregrad er riktig Vi har nok gått fra nysnøflak til nedføyket nysnø/fokksnø som skredproblem nå når vinden tar ganske bra.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh Tiltagende vind fra sør flytter på løssnøen som ligger i toppen og danner fokksnøflak i nordsider.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh I nordsider er problemet fokksnø oppå små kantkorn. Brudd skjer i toppen på laget med små kantkorn. I sørsider er snødekket mer komplisert og det er lettere å løse ut kantkornlag rundt solskarelag. Jeg vet at dette gir FG3, men følslsen var FG2. Jeg tror det kun er lett å løse ut noen få plasser, slik at det blir lett å løse ut i få heng eller vanskelig i noen heng.

Tester

CTE8@27cmQ2 Dårlig Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag

ECTP7@27cmQ2 Dårlig Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Her ved Blåhornet må man opp til 400-450 moh for man får snø som er sammenhengende nok til å stå på ski, men dette varierer mye i regionen og i Hornindal ligger det 40-50 cm snø ved 300 moh. Mildværsskaren fra tidligere i vinter er fortsatt hard og solid men man merker at den begynner å omdannes slik at den er lettere å hakke seg ned i nå. Ved steinur og tynt snødekke begynner det dannes kantkorn ved bakken. Det har kommet rundt 5 cm nysnø som ligger ujevnt fordelt i terrenget, mellom 0-15 cm. Godt skiføre i søkk og leformasjoner. I nordsider ligger fortsatt små kantkorn/begynnende kantkorn i et omtrent 10 cm tykt lag oppå skaren. Oppå det ligger fokksnøen. Brudd skjer i overgangen mellom kantkorn og fokksnø. I sørsider er snødekket mer komplisert. Flere lag med solskare og kantkorn innimellom. Når jeg testet snødekket fikk jeg kollaps i laget med mest utviklet kantkorn men flaket sklidde oppå et av solskarelagene over. Sørsider virker ha en mer ustabil oppbygging men nordsider vil lades av fokksnøen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra sør gir kraftig snøfokk på toppet og rygger og lett snøfokk overalt ellers

Notater

Skredene ved Bondalseidet var et godt eksempel på at stabilitetstester kan fungere dårlig på kantkornlag. Der var det tatt en ECT som ga inntrykk av et stabilt snødekke. Rett etterpå fjernutløste de et relativt stort heng.

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra S ↑ 60% skyer Dagen startet med blå himmel og kun snøfokk fra noen topper. Nå er det stort sett overskyet og tiltagende vind.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Profil i sørside med solskarelag. Brudd skjer gjennom kollaps i kantkornlag over tykk smeltefrys men flaket sklir på skarelaget over. Veldig kraftig temperaturgradient i toppen. Kaldt og klart om natten og sol om dagen. PST ga brudd ved 34 cm til END hvis jeg førte sagen gjennom kantkornlaget (lag 6 fra toppen) men igjen sklir flaket på skarelaget over.

ObsID: 187063

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

19.03.2019 kl. 11:34

667 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 187043

Sunnmøre / STORDAL

Snø

19.03.2019 kl. 11:11

672 moh

Lindab (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: drønn i snø i kneik på ca 25 graders helning. Hørte flere drønn på veg opp lia. Fjellsida er sørvendt og primært under 30 grader. Brattere parti lengre opp, men dette kan unngås.

Vær

fra S ↑ 10% skyer Byger og vind

ObsID: 187037

Sunnmøre / Sykkylvsskaret

Snø

19.03.2019 kl. 11:00

851 moh

olliulla (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Siste innblåste snøv likte å løsne i Sykkylvsskaret på veg mot Ystevasshornet.

ObsID: 187117

Sunnmøre / Sykkylvsskaret

Snø

19.03.2019 kl. 11:00

851 moh

olliulla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekker til venstre. Akkurat der var øverste laget ca. 5 cm tjukt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Siste innblåste snøv likte å løsne i Sykkylvsskaret på veg mot Ystevasshornet.

ObsID: 187118

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.03.2019 kl. 09:54

815 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk fra sør på topper og rygger
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ 15% skyer

ObsID: 187016

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.03.2019 kl. 08:58

333 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk fra fjelltoppene. Vind fra sør

ObsID: 187003

Sunnmøre / Blåskjerdingen

Snø

19.03.2019 kl. 08:08

717 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTE8@20cmQ1 Gravde ned til tykt skarelag ca 60cm. Løsnet veldig lett på relativ jevn bruddflate.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 187020

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.03.2019 kl. 11:51

369 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Noe snøtransport på toppene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Minisastrugi

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut N, S, SV, V, NV Jeg fant ferske fokksnøflak i leheng, ca 10 cm tykkelse, 1F-4F som brøt lett oppå nedsnødd nysnølag. Q1-Q2 ut fra kjapptester.

Snødekke

Lett snøfokk Lett til moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Yr 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lenger oppe i Finger-sida var det nok kuling i kastene. Varierende vindretning fra hele østlig sektor.

ObsID: 186725

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.03.2019 kl. 10:57

550 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

fra NØ ↙ Vinden flytter tørr snø

ObsID: 186749
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.