Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 19.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. De kan ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøflakene vil gradvis stabiliseres, men de kan i enkelte leområder ligge på et svakt lag av kantkorn/rim, her vil det være lett å løse ut flakskred. Tirsdag kveld og natt til onsdag vil det dannes ferske nysnøflak i N-V. Det er også kantkornlag dypere i snødekket som kan være mulig å påvirke der snødekket er tynt, disse langene vil kunne gi større flakskred. Sola vil kunne føre til løssnøskred, særlig i bratt terreng mot V og SV.
Det er varierende snøoverflate; hard skare, fokksnø av varierende hardhet og løs snø i skjermede områder. Snøen har vært fuktig opp til ca. 5-600 moh. Sola har tatt godt i bratte fjellsider mot S og SV, i slike områder har det dannet seg et nytt skarelag.
I helga ble det observert nedføykede lag av kantkorn og rim innen en halv meter fra snøoverflaten. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, blant annet mot gammelt smelteomvandlet snødekket. Kantkornlag kan man finne i alle himmelretninger.
Lørdag ble det rapportert om to middels store skred i vestvendt terreng ved Bondalseidet. Minst ett av dem var fjernutløst.
Det ble fredag og lørdag observert overflaterim flere steder i regionen.
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sør om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden. Nedbør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

19.03.2019 kl. 13:07

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Ca 45 cm ned til svakt lag. ECTPV
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Ver og snø mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn. Kant over skare. Sjå profil. Sørvendt Rett over skoggrensa, ca 650.

Tester

ECTP25@52cmQ2 Middels Stabiliteten er i utgangspunktet god, det skal litt til for å påverke så langt ned, men når bruddet først går så er det veldig markant. Sjå også profil under faretegn. Der var det ECTPV i tilsvarande lag- kant over skare, men der var det lettare å sikkert sei at det var kant fordi laget over var hardare.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s fra SØ ↖ 70% skyer For det meste høgt og tynt skydekke. Vind av varierande styrke frå SØ.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Siste nysnøflaket hadde ikkje bunde seg nok til at eg fekk gjennomført test på dette laget. Men med tanke på et det er så ferskt og ligg så høgt er det nok lett å løyse ut. Det var bra med snøfokk på toppane så transporten over 1000 har nok vore bra.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eg fant kant i dag i V og S, men ser ingen grunn til at dette ikkje skal eksistere i N og Ø også. Første profilen min med kant og drønn var på 650 S.. Det virkar på drønn og ECT at forplantningsevna er god, og så djupt som det svake laget ligg er str 2 mest sannsynleg, kanskje på grensa til str 3. Lokalt vil nok laget ligge djupare og då vil str 3 vere mulig.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierande snøgrense. Men ca 300. Høgare i V og lågare i Ø. Varierande snøoverflate over 600. Laussnø i søkk og renner, ellers frå skavlete til skare og is. Ryggar er avblåst og stein stikk fram. Kram snø i sørhelling opp til ca 500

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste snøtransporten vil kunne gje flakskred i NV+. Det virkar som om kantkornlaget er aktivt og fins frå 650 og og oppover. Det kan virke som om det er mest ustabilt i S, ut frå det eg såg i dag, og forrige veke, men det er ikkje sikkert. ingen store endringar for morgondagen Varslet faregrad er riktig

ObsID: 187074

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

19.03.2019 kl. 12:32

320 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lett snofokk frå S

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 187060

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.03.2019 kl. 11:48

1177 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Snøfokk over ryggen. Vind fra sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECTP7 Q2. Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Generelt vindpåvirket snødekke med noen cm løs snø oppå. Fokksnøen går fra P hardhet og bærende fokksnø til 1F.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skredproblem i sider som ikke er påvirket av sol. Kantkorn oppå skare under 1F til P fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn over skare. Fra bilde med hansken

Snøprofil

8 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Profil i sørside med solskarelag. Brudd skjer gjennom kollaps i kantkornlag over tykk smeltefrys men flaket sklir på skarelaget over. Veldig kraftig temperaturgradient i toppen. Kaldt og klart om natten og sol om dagen. PST ga brudd ved 34 cm til END hvis jeg førte sagen gjennom kantkornlaget (lag 6 fra toppen) men igjen sklir flaket på skarelaget over.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra sør gir kraftig snøfokk på toppet og rygger og lett snøfokk overalt ellers

Notater

Skredene ved Bondalseidet var et godt eksempel på at stabilitetstester kan fungere dårlig på kantkornlag. Der var det tatt en ECT som ga inntrykk av et stabilt snødekke. Rett etterpå fjernutløste de et relativt stort heng.

Tester

CTE8@27cmQ2 Dårlig Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag

ECTP7@27cmQ2 Dårlig Kollaps i kantkornlag under skarelag gjør at flaket sklir ut over skarelag

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra S ↑ 60% skyer Dagen startet med blå himmel og kun snøfokk fra noen topper. Nå er det stort sett overskyet og tiltagende vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh Tiltagende vind fra sør flytter på løssnøen som ligger i toppen og danner fokksnøflak i nordsider.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh I nordsider er problemet fokksnø oppå små kantkorn. Brudd skjer i toppen på laget med små kantkorn. I sørsider er snødekket mer komplisert og det er lettere å løse ut kantkornlag rundt solskarelag. Jeg vet at dette gir FG3, men følslsen var FG2. Jeg tror det kun er lett å løse ut noen få plasser, slik at det blir lett å løse ut i få heng eller vanskelig i noen heng.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Her ved Blåhornet må man opp til 400-450 moh for man får snø som er sammenhengende nok til å stå på ski, men dette varierer mye i regionen og i Hornindal ligger det 40-50 cm snø ved 300 moh. Mildværsskaren fra tidligere i vinter er fortsatt hard og solid men man merker at den begynner å omdannes slik at den er lettere å hakke seg ned i nå. Ved steinur og tynt snødekke begynner det dannes kantkorn ved bakken. Det har kommet rundt 5 cm nysnø som ligger ujevnt fordelt i terrenget, mellom 0-15 cm. Godt skiføre i søkk og leformasjoner. I nordsider ligger fortsatt små kantkorn/begynnende kantkorn i et omtrent 10 cm tykt lag oppå skaren. Oppå det ligger fokksnøen. Brudd skjer i overgangen mellom kantkorn og fokksnø. I sørsider er snødekket mer komplisert. Flere lag med solskare og kantkorn innimellom. Når jeg testet snødekket fikk jeg kollaps i laget med mest utviklet kantkorn men flaket sklidde oppå et av solskarelagene over. Sørsider virker ha en mer ustabil oppbygging men nordsider vil lades av fokksnøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornlaget er aktivt, særlig i rundt solskare i sørsider. Dette vil kunne gi størrelse 2-3 skred og er nok relativt lett å løse ut hvis man treffer et svakt punkt, der snødekket er tynt. I tillegg vil vi ha et fokksnøproblem. Det ligger nysnø i terrenget så jeg vil si det største problemet blir nedføyket nysnø. Dette vil også være lett å løse ut men vil nok kun gi størrelse 2 skred. Tiltagende vind vil forverre situasjonen en stund fremover. Varslet faregrad er riktig Vi har nok gått fra nysnøflak til nedføyket nysnø/fokksnø som skredproblem nå når vinden tar ganske bra.

ObsID: 187063

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

19.03.2019 kl. 11:34

667 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 187043

Sunnmøre / STORDAL

Snø

19.03.2019 kl. 11:11

672 moh

Lindab (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: drønn i snø i kneik på ca 25 graders helning. Hørte flere drønn på veg opp lia. Fjellsida er sørvendt og primært under 30 grader. Brattere parti lengre opp, men dette kan unngås.

Vær

fra S ↑ 10% skyer Byger og vind

ObsID: 187037

Sunnmøre / Sykkylvsskaret

Snø

19.03.2019 kl. 11:00

851 moh

olliulla (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Siste innblåste snøv likte å løsne i Sykkylvsskaret på veg mot Ystevasshornet.

ObsID: 187117

Sunnmøre / Sykkylvsskaret

Snø

19.03.2019 kl. 11:00

851 moh

olliulla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekker til venstre. Akkurat der var øverste laget ca. 5 cm tjukt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Siste innblåste snøv likte å løsne i Sykkylvsskaret på veg mot Ystevasshornet.

ObsID: 187118

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.03.2019 kl. 09:54

815 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk fra sør på topper og rygger
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ 15% skyer

ObsID: 187016

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.03.2019 kl. 08:58

333 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk fra fjelltoppene. Vind fra sør

ObsID: 187003

Sunnmøre / Blåskjerdingen

Snø

19.03.2019 kl. 08:08

717 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTE8@20cmQ1 Gravde ned til tykt skarelag ca 60cm. Løsnet veldig lett på relativ jevn bruddflate.

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 187020

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.03.2019 kl. 11:51

369 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Noe snøtransport på toppene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Minisastrugi

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Yr 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lenger oppe i Finger-sida var det nok kuling i kastene. Varierende vindretning fra hele østlig sektor.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut N, S, SV, V, NV Jeg fant ferske fokksnøflak i leheng, ca 10 cm tykkelse, 1F-4F som brøt lett oppå nedsnødd nysnølag. Q1-Q2 ut fra kjapptester.

Snødekke

Lett snøfokk Lett til moderat snøfokk

ObsID: 186725

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.03.2019 kl. 10:57

550 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

fra NØ ↙ Vinden flytter tørr snø

ObsID: 186749

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 15:19

644 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jarle Steinar
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jarle Steinar

Skredaktivitet

16. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Lett å løse ut

ObsID: 186578

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.03.2019 kl. 14:20

1272 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Rimkrystaller
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ø-heng. På myk overflate. Så det kun i et par heng.

Tester

ECTP11@30cmQ1 Dårlig Brudd i rimlag

Vær

100% skyer Klarvær på formiddagen, skyet til helt utover dagen.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

Snødekke

Ikke snøfokk Gravde flere snøprofiler, det ene stedet var det et rimlag som kollapset lett. Ca 1 m snø over gammelskaren. 5 m lenger bort var snøen over det gamle skarelaget halvparten så dyp. Ingen rim her. Kantkorn i overkant av gammelskaren. God stabilitet, ECTX.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186593

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 13:52

715 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jarle Steinar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jarle Steinar

Skredhendelse

16. mar 13:40 (+01:00)

ObsID: 186565

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 13:40

715 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredhendelse

16. mar 13:41 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst V-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 80 cm høy og 150 m bred bruddkant Leområder Grøtaksla

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski i anlegg

ObsID: 186554

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 12:40

727 moh

Toggs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Toggs
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Toggs

Tester

ECTN13@13cm

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra Ø ← 40% skyer

ObsID: 186541

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

16.03.2019 kl. 12:16

906 moh

Ernest (Ukjent)

Notater

Grov snøprofil hvor d ble konstantert en lagdeling med glatt bruddflate. Dette på ca 30 cm dybde. Under dette var det også flere lag uten at vi fikk brudd på disse. Fast solid snødekke på ca 60 cm dybde og ned til bakken.

Vær

Ikke nedbør 0 °C

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Mulig 3 - Store Noen bratte heng S mellom 1000 moh og 0 moh Vedvarene svakt lag. Ca 30 cm, men noe tilleggsbelastning måtte til for å løse ut. Snøprofil kollapset etter 9 slag fra albue. Er desverre ikke så bevandret innen benevnelsene til å angi dette på annen måte.

ObsID: 186631

Sunnmøre / Viddal

Snø

16.03.2019 kl. 10:23

552 moh

sondrep (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut 2 - Middels SV I testhenget var det nok med belastning av en skiløper som gikk langs en konveks formasjon. Varierende tykkelse på fokksnølaget over laget med nedføyket løs nysnø.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV Klarte ikke å påvirke kantkornlaget ved ECT i testhenget. Homogent lag med relativt hard fokksnø over kantkornet (ca. 65 cm tykt) i testhenget. Klarte å påvirke kantkornlaget og dermed løse ut fokksnølaget over med vekten av en skiløper (1 hopp) . Trolig at kantkornlaget er utbredt høyere opp i terrenget.

ObsID: 186579
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.