Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 16.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Våte naturlig utløste flakskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn og høye temperaturer fører til fare for våte flakskred og våte løsnøskred. Skredfaren ventes å avta noe ettersom mildværet har stått på noen dager. Men i områder hvor det fortsatt er lagdelt snø, i noen bratte heng, vil det kunne gå enkelte store våte flakskred og glideskred. Mest utsatt er de områdene som får mest regn. Det er vanskelig å forutsi når vannet trenger ned til det vedvarende svake laget og/eller gjør flaket over mykt nok til at skred løsner. På de aller høyeste toppene vil det legge seg opp små ustabile fokksnøflak i leområder.
Snøoverflaten er våt/fukig etter temperaturstigning og regn på snødekket. I lavlandet er hele snødekket gjennomfuktet, og over tregrensa varierer det noe hvor dypt ned i snødekket fuktigheten har trukket. Høyt til fjells over mildværsgrensa kan det være dannet ferske nysnøflak i leområder.
Før mildværet ble det observert flere lag med godt utvikla kantkorn og nedføyka overflaterim. I hvor stor grad disse lagene er bevart etter mildværet må følges med på.
Det er observert flere små og middels store skred i regionen de siste dagene. Tirsdag gikk det store naturlig utløste skred på Fv 63 og Fv 60.
Værstasjone på Roaldshornet (1050 moh.) viser at det har vært så vidt kuldegrader natt til fredag, fredag formiddag er det 8 varmegrader.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om kvelden.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

16.02.2019 kl. 14:55

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Ikke nedbør 2 °C Viddal (10moh) kl 12:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Minkande snømengder etter midlveret siste dagane. Regn i lavlandet og snø i høgda sisre døgn,ingen nye skredobservasjoner.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt avtakande nedbør og rolige verforhold neste døgn..

ObsID: 181410

Sunnmøre / ØRSKOG

Snø

16.02.2019 kl. 14:33

630 moh

Ernest (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Våt snø helt til bakken. Flere ggamle lag som en kjente hardhet forskjell på. Men mye påvirkning som skulle til for å få utglidning. Et lag på 35 cm gav etter , men som sagt, etter mye påvirkning. Antar at disse fryser i hverandre når kulden kommer.

Vær

5 °C 0 m/s 50% skyer

ObsID: 181542

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

16.02.2019 kl. 11:54

184 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Sludd 1 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 11:54

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildveret siste dagane smelta snøven lang opp. Kom litt sludd/snø i morgentimane, men ikkje nokk til å utgjere noken forandring/fare.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt roligare ver utover dagen og morgendagen..

ObsID: 181380

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

16.02.2019 kl. 11:03

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt utrygt for ras enkelte steder primært grunna nedbør som reg og snø no i morgentimene. Meldt at temperaturen skal stige sakte neste døgn.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre vind i høgda kombinert med at nedbøren avtar utover dagen...

ObsID: 181367

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.02.2019 kl. 14:32

882 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

15. feb. 6-12 Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Over 0 moh

ObsID: 181243

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

15.02.2019 kl. 14:04

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige verforhold med lite vind og ingen nedbør. 10-12 grader på vegnivå.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Verprognosene seier lavare temperatur og noko nedbør i natt,men dette vil ikkje påvirke skredfaren i særlig grad..

ObsID: 181234

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

15.02.2019 kl. 13:27

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 11 °C Kontraktsområde (0moh) kl 13:28

ObsID: 181208

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

15.02.2019 kl. 10:25

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt utrygt for ras enkelte steder primært grunna rask temperaturstigning. Meldt en del vind i høgda komande døgn samtidig som det skal kom ytterligere nedbør som snø i høgda og regn i lavlandet.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt vind i høgda kombinert med en del nedbør..

ObsID: 181137

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

15.02.2019 kl. 09:03

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 9 °C FV70 Festøy-Store Standal (0moh) kl 09:28

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Minka ein god del på snø opp over fjellsidene,eventuelle ras vil truleg ikkje nå veginstalasjona. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturane skal litt ned og varmen blir avløst av noko regn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 181108

Sunnmøre / SKJÅK

Snø

14.02.2019 kl. 20:00

1268 moh

torehum@svv (*****)

Snødekke

250 cm totalt Fuktig Snødekket på SM4-måler er tilsynelatende så godt som isotermt (null grader tvers gjennom) kl. 20, se animasjon under 'notater'. En mulig feilkilde kan være at det renner noe vann langs målestang.

Notater

Animasjon av temperaturprofil fra tirsdag kl. 20 til torsdag kl. 20. Se link nedenfor. Snøtemperaturprofil (animasjon)

ObsID: 181036

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

14.02.2019 kl. 16:22

184 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 8 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 16:23

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildveret har tatt svert mykje av snøven i utsatte område, forventa at snøsmeltinga held fram.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vermelding.

Skredaktivitet

14. feb 16:32 - 13. feb 16:32 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 0 moh Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Små ubetydlige skred som stopper i gjøla

ObsID: 180997

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 15:00

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt høge temperaturar,litt regn i kveld.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: 8-10 grader og nedbør..

ObsID: 180989

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 14:30

29 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Rask temperaturstigning

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør 8 °C Store standal (0moh) kl 14:43

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Gått ein del skred,Breidsvedet har gått og var noko større enn antatt. EV39 Ørsta - Festøy er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt same temperatur,lite regn.

Skredaktivitet

14. feb 14:47 - 13. feb 14:47 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy, Løsneområdet ukjent

ObsID: 180987

Sunnmøre / Breidalen

Snø

14.02.2019 kl. 10:20

934 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Beskrivende bilde fra situasjonen i Breidalen. Fra webkamera over Oppljostunnelen (930 moh).

Notater

Følg snøtemperaturen i snødekket midt på bildet (1260 moh), på linken under. Snowsense ved Stavbrekkfonna

Vær

4 °C 19 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 180916

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 10:12

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt moderate nedbørsmengder i form av regn med milde temperaturer. Vind og omslag til høyere temperaturer i høyden.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør i form av regn, vind og omslag til høyere temperaturer i høyden..

ObsID: 180934

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 09:44

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 8 °C Fv70 Festøya-Store Standal (0moh) kl 09:57

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite minkande snø i høgda,forholdsvis tomme rashjøl,legg vurdering til 2 då det er lite truleg at eventuelle ras vil nå vegen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbørsmengd vil etter kvart avta men fortsatt høg temperatur.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180911

Sunnmøre / Vassfonna

Snø

14.02.2019 kl. 07:58

405 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. feb 16:00 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1379 moh og sluttet på 433 moh Leområder Vassfonna Litt usikkert klokkeslett. Skred har gått i vannet og ut på sletta og over skredoverbygget.

ObsID: 180894

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 16:25

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Leira (10moh) kl 16:20 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det er meldt stogende temperatur til kvelde og natta.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Verprognosene er fortsatt mildt med litt nedbør i morgen..

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 180787

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 14:22

881 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV. Mellom 800 moh og 0 moh

ObsID: 180767

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 14:21

13 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna

Skredhendelse

12. feb 22:30 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 893 moh og sluttet på 297 moh 50 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng Vollagjølet Var visst flakskred når skodda letta. Vanskelig å anslå tidspunkt men ifølge folk på Vinjevoll før kl. 23 i går kveld. Også vanskeleg å anslå brothøgd og brotlengde. Kan godt vere meir enn 1000 m3. Kantkorn om eg skal gjette svakt lag. Ser ut som nokre mindre flakskred har løsna i tilknytning til det største.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 180770

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 14:09

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 14:09

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Høg temperatur som fører til smelting opp over fjellsidene som har vedvarande svake lag. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vedvarende høg temperatur.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180765

Sunnmøre / VOLDA

Snø

13.02.2019 kl. 12:30

778 moh

Eltervaag (Ukjent)

Tester

ECTN26@80cmQ2 God

ECTN15@55cmQ3 Middels Brudd i fokksnø

Snødekke

Våt løssnø Våt Tynn skare (3-4mm) like over tregrensa

Vær

3 °C fra S ↑ 90% skyer 30 cm snø fra søndag til tirsdag ved grøndalsvstnet. Mildt tirsdag kveld og utover. Mye vind natt til onsdag

ObsID: 180834

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 11:52

29 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 7 °C Festøy-ørsta (0moh) kl 11:56 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø,gode rasforbygg. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø,E39 ørsta-festøya.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy,

ObsID: 180722

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 11:27

47 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Frå venstre: Snøhauggjølet, Reitagjølet og Vollagjølet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Ymse våte laussnøskred frå Vallahornet.

Skredaktivitet

13. feb. 0-6 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Både Vollagjøet, Reitagjølet og Snøhaugjølet har gått ned til skoggrensa. Sannsynligvis i natt. Høyrde ein del buldring i går kveld før eg la meg lenger ute i Hagen. Eg trur skredfaren nådde toppen i går kveld/natt. Og ikkje imorgon. Iallefall for områder under 1000 moh. Får ikkje sett noko over den høgda no pga sikt.

ObsID: 180712

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 11:00

787 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV. Under 1000 moh Observert frå veg. Nokre str 2 og mange str 1 i alle himmelretninger

ObsID: 180699

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 10:29

430 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. feb 10:33 - 12. feb 10:33 Tørre flakskred 4 - Svært store. Naturlig utløst Ø. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv60 Stranda - Hellesylt, Gikk over Røyratunnelen

ObsID: 180694

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 10:29

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet store mengder snø, vind i høyden, omslag til høyere temperaturer.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skal komme vesentlig mer nedbør, regn og ytterligere temperaturstigning..

ObsID: 180695

Sunnmøre / Skorene

Snø

13.02.2019 kl. 08:00

1607 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

13. feb 00:00 Tørt flakskred 3 - Store SV-vendt Skredet startet på 1569 moh og sluttet på 931 moh Skorene mot Hesjedalen Usikkert når skredet gikk. Dette er tolket ut fra bildeserie. Men det gikk iallfall etter 9.2. kl. 10:45 og iallfall før 13.2.2019 kl. 10:24, mest sannsynlig 12.-13.2.

ObsID: 181666

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 09:39

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Vær

Regn 4 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 09:40 Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Standalvegen (0 moh) kl 10:06 Ingen, 4,0 °C. Snøfokk siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Begrunner 3 at det er fare for skred men vil trulig ikkje nå veginstalasjon pga fonnvern/magasin på strekninga. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur økning,snøsmeltnig når svake lag etter kvart oppover i fjellet.

Skredaktivitet

13. feb 10:21 - 12. feb 10:21 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Løsneområde ikkje synlig

ObsID: 180690

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 09:05

7 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Vær

Regn 7 °C fra Ø ← 100% skyer En god del vind, daltrekk frå aust. Vanskeleg å seie noko om vind i høgda grunna dårleg sikt

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 0 moh Vanskeleg å seie om skreda er flakskred eller laussnøskred, men antek at det er laussnøskred pga. vêret og brattheita på fjellsidene her. Storleiken ligg på 1-2.

ObsID: 180667

Sunnmøre / Viddal

Snø

13.02.2019 kl. 00:00

2 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. feb 00:00 Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180682

Sunnmøre / Viddal

Snø

13.02.2019 kl. 00:00

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. feb 00:00 Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180685

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org