Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Økende snøskredfare grunnet rask temperaturstigning og nedbør som regn. Naturlig utløste snøskred sannsynlig.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig mildvær slo inn tirsdag med regn opp til ca. 1000 moh. En fortsatt mild værtype og mye snø og regn, gjør at skredfaren flytter seg ytterligere oppover i fjellet. Smeltefronten trenger lenger ned mot svake lag av både kantkorn og nedsnødd overflaterim. Regnet og den kraftige vinden gjør at snøen smelter raskere. Det fins flere skredproblem som kan gi store skred. Våte flakskred er viktigste skredproblem. Farenivået stig forbigående til 4-stor inntil temperaturøkningen stagnerer eller går ned. I høytliggende områder hvor det kommer snø vil ferske fokksnøflak kunne gi tørre flakskred.
Snøoverflata ble tirsdag fuktig/våt opp til ca. 1000 moh på grunn av kraftig mildvær og regn. Over midværsgrensa er det trolig varierende nysnøtykkelser på grunn av snøfokk og vindtransport av snøen. Ferske nysnøflak er trolig dannet i leområder. På utsatte rygger er snøoverflaten trolig avblåst ned på skare og lyng.
I kalde perioder i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Det er både tidligere og sist på mandag observert nedføyka kantkornlag høgt i snødekket. Dette er trolig mest utbredt i høydenivå som tidligere ikke har vært utsatt for mildvær.
På Fv 63 og Fv 60 er det observert store naturlig utløste skred tirsdag. Det er observert flere små og middels store naturlig utløste skred regionen tirsdag og onsdag.
Værstasjonen på Roaldshornet (1050 moh) viser at temperaturen så vidt var over null grader natt til onsdag, men at det onsdag formiddag er et par kuldegrader. Vinden på Roaldshornet har siste døgn vært hovedsakelig kuling (kortvarig oppe i storm). Onsdag morgen vart det målt døgnnedbør på 5-20 mm i regionen.
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / SKJÅK

Snø

14.02.2019 kl. 20:00

1268 moh

torehum@svv (*****)

Snødekke

250 cm totalt Fuktig Snødekket på SM4-måler er tilsynelatende så godt som isotermt (null grader tvers gjennom) kl. 20, se animasjon under 'notater'. En mulig feilkilde kan være at det renner noe vann langs målestang.

Notater

Animasjon av temperaturprofil fra tirsdag kl. 20 til torsdag kl. 20. Se link nedenfor. Snøtemperaturprofil (animasjon)

ObsID: 181036

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

14.02.2019 kl. 16:22

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildveret har tatt svert mykje av snøven i utsatte område, forventa at snøsmeltinga held fram.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vermelding.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 8 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 16:23

Skredaktivitet

14. feb 16:32 - 13. feb 16:32 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 0 moh Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Små ubetydlige skred som stopper i gjøla

ObsID: 180997

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 15:00

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt høge temperaturar,litt regn i kveld.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: 8-10 grader og nedbør..

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 180989

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 14:30

29 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Gått ein del skred,Breidsvedet har gått og var noko større enn antatt. EV39 Ørsta - Festøy er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt same temperatur,lite regn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør 8 °C Store standal (0moh) kl 14:43

Skredaktivitet

14. feb 14:47 - 13. feb 14:47 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy, Løsneområdet ukjent

ObsID: 180987

Sunnmøre / Breidalen

Snø

14.02.2019 kl. 10:20

934 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Beskrivende bilde fra situasjonen i Breidalen. Fra webkamera over Oppljostunnelen (930 moh).

Vær

4 °C 19 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Notater

Følg snøtemperaturen i snødekket midt på bildet (1260 moh), på linken under. Snowsense ved Stavbrekkfonna

ObsID: 180916

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 10:12

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt moderate nedbørsmengder i form av regn med milde temperaturer. Vind og omslag til høyere temperaturer i høyden.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør i form av regn, vind og omslag til høyere temperaturer i høyden..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180934

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 09:44

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite minkande snø i høgda,forholdsvis tomme rashjøl,legg vurdering til 2 då det er lite truleg at eventuelle ras vil nå vegen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbørsmengd vil etter kvart avta men fortsatt høg temperatur.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 8 °C Fv70 Festøya-Store Standal (0moh) kl 09:57

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180911

Sunnmøre / Vassfonna

Snø

14.02.2019 kl. 07:58

405 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. feb 16:00 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1379 moh og sluttet på 433 moh Leområder Vassfonna Litt usikkert klokkeslett. Skred har gått i vannet og ut på sletta og over skredoverbygget.

ObsID: 180894

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 16:25

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det er meldt stogende temperatur til kvelde og natta.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Verprognosene er fortsatt mildt med litt nedbør i morgen..

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Leira (10moh) kl 16:20 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 180787

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 14:22

881 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV. Mellom 800 moh og 0 moh

ObsID: 180767

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 14:21

13 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

12. feb 22:30 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 893 moh og sluttet på 297 moh 50 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng Vollagjølet Var visst flakskred når skodda letta. Vanskelig å anslå tidspunkt men ifølge folk på Vinjevoll før kl. 23 i går kveld. Også vanskeleg å anslå brothøgd og brotlengde. Kan godt vere meir enn 1000 m3. Kantkorn om eg skal gjette svakt lag. Ser ut som nokre mindre flakskred har løsna i tilknytning til det største.

ObsID: 180770

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 14:09

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Høg temperatur som fører til smelting opp over fjellsidene som har vedvarande svake lag. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vedvarende høg temperatur.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 14:09

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180765

Sunnmøre / VOLDA

Snø

13.02.2019 kl. 12:30

778 moh

Eltervaag (Ukjent)

Snødekke

Våt løssnø Våt Tynn skare (3-4mm) like over tregrensa

Vær

3 °C fra S ↑ 90% skyer 30 cm snø fra søndag til tirsdag ved grøndalsvstnet. Mildt tirsdag kveld og utover. Mye vind natt til onsdag

Tester

ECTN26@80cmQ2 God

ECTN15@55cmQ3 Middels Brudd i fokksnø

ObsID: 180834

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 11:52

29 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø,gode rasforbygg. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø,E39 ørsta-festøya.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 7 °C Festøy-ørsta (0moh) kl 11:56 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy,

ObsID: 180722

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 11:27

47 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Frå venstre: Snøhauggjølet, Reitagjølet og Vollagjølet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Ymse våte laussnøskred frå Vallahornet.

Skredaktivitet

13. feb. 0-6 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Både Vollagjøet, Reitagjølet og Snøhaugjølet har gått ned til skoggrensa. Sannsynligvis i natt. Høyrde ein del buldring i går kveld før eg la meg lenger ute i Hagen. Eg trur skredfaren nådde toppen i går kveld/natt. Og ikkje imorgon. Iallefall for områder under 1000 moh. Får ikkje sett noko over den høgda no pga sikt.

ObsID: 180712

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 11:00

787 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV. Under 1000 moh Observert frå veg. Nokre str 2 og mange str 1 i alle himmelretninger

ObsID: 180699

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 10:29

430 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. feb 10:33 - 12. feb 10:33 Tørre flakskred 4 - Svært store. Naturlig utløst Ø. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv60 Stranda - Hellesylt, Gikk over Røyratunnelen

ObsID: 180694

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 10:29

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet store mengder snø, vind i høyden, omslag til høyere temperaturer.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skal komme vesentlig mer nedbør, regn og ytterligere temperaturstigning..

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180695

Sunnmøre / Skorene

Snø

13.02.2019 kl. 08:00

1607 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

13. feb 00:00 Tørt flakskred 3 - Store SV-vendt Skredet startet på 1569 moh og sluttet på 931 moh Skorene mot Hesjedalen Usikkert når skredet gikk. Dette er tolket ut fra bildeserie. Men det gikk iallfall etter 9.2. kl. 10:45 og iallfall før 13.2.2019 kl. 10:24, mest sannsynlig 12.-13.2.

ObsID: 181666

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 09:39

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Begrunner 3 at det er fare for skred men vil trulig ikkje nå veginstalasjon pga fonnvern/magasin på strekninga. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur økning,snøsmeltnig når svake lag etter kvart oppover i fjellet.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Vær

Regn 4 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 09:40 Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Standalvegen (0 moh) kl 10:06 Ingen, 4,0 °C. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

13. feb 10:21 - 12. feb 10:21 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Løsneområde ikkje synlig

ObsID: 180690

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

13.02.2019 kl. 09:05

7 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Vær

Regn 7 °C fra Ø ← 100% skyer En god del vind, daltrekk frå aust. Vanskeleg å seie noko om vind i høgda grunna dårleg sikt

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 0 moh Vanskeleg å seie om skreda er flakskred eller laussnøskred, men antek at det er laussnøskred pga. vêret og brattheita på fjellsidene her. Storleiken ligg på 1-2.

ObsID: 180667

Sunnmøre / Viddal

Snø

13.02.2019 kl. 00:00

2 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

13. feb 00:00 Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 180682

Sunnmøre / Viddal

Snø

13.02.2019 kl. 00:00

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

13. feb 00:00 Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 180685

Sunnmøre / VOLDA

Snø

12.02.2019 kl. 20:11

655 moh

Christer@obskorps (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk Fuktig Førebels er det berre dei øvste 10cm som er påvirka av mildvær på denne høgda

Vær

Yr fra S ↑ 100% skyer Usikker vindretning men fråsørlig sektor

ObsID: 180601

Sunnmøre / Dalsfjorden

Snø

12.02.2019 kl. 18:00

moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

12. feb 18:00 Snø på FV. 40 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Nattestengt på FV. 40 mellom 12.02.2019 kl. 18:00 og 13.02.2019 kl. 10:00.

ObsID: 180663

Sunnmøre / Stranda

Snø

12.02.2019 kl. 16:15

427 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 9 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. feb 16:15 Snø på FV. 60 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 180781

Sunnmøre / STRANDA

Snø

12.02.2019 kl. 16:02

626 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Vegen var stengt pga skredfare Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

12. feb 14:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet sluttet på 568 moh Leområder Resmyra 30 m av vegen er dekt av skredet. 3-4 m høyde

ObsID: 180579

Sunnmøre / Blåskjerdingen

Snø

12.02.2019 kl. 15:01

717 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTV@60cmQ1 Dårlig Løste ut ved videre frigjøring av blokk. Blokk gravd fram i lehenge, mye innblåst snø.

CTV@20cmQ1 Dårlig Løste ut ved frigjøring av blokk

ObsID: 180659

Sunnmøre / STRANDA

Snø

12.02.2019 kl. 14:00

560 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett: 

Notater

bildevedlegg til følgende regobs: https://www.regobs.no/Registration/180579 https://www.regobs.no/Registration/180579

ObsID: 181143

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 12:49

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vindtranportert snø i høga,regn på snø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økning i nedbør som regn under 600m,vind i høgda,vindtransportert snø,legg inn 3 som faregrad då det er venta at eventuelle fonner går i rasmagasin .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 3 °C Standal (0moh) kl 12:50 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Dårlig sikt oppover i fjellet

ObsID: 180534

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 12:30

29 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite truleg at eventuelle ras når vegen,eventuelle ras vil truleg stoppe i rasmagasin eller gå over rasforebygg. EV39 Ørsta - Festøy er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande temperatur,regn på snø opp til ca 600m,vindtransportert snø.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 3 °C Ørsta E39 (0moh) kl 12:31 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy,

ObsID: 180528

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 11:46

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommetr store mengder snø, vind i høyden, og snart omslag til høyere temperaturer.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skal komme mer nedbør, regn og ytterligere temperaturstigning..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180511

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 09:30

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har kome ca 30 cm nysnø i lavlandet site 2 døgn og betydelig meir i høgda. Observerer mykje vind og snøfokk på toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I løpet av dagen skal vinden øke til liten storm,i tillegg er det meldt en god del nedbør og kraftig temperaturstigning..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 1 °C Viddal (10moh) kl 09:30 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 180460

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

12.02.2019 kl. 08:00

47 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Veirforandring. FV651 Fyrde - Straumshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Veirprognoser. Vegen er stengt frå kl 10 00.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Snø 0 °C Geislida (400moh) kl 11:20 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 180505

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

11.02.2019 kl. 14:59

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dersom du ser nøye etter er det to karar inni snøføyka der...
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser sastrugi/skavlar på toppen av knollen. All laussnø er deponert lenger ned i sida.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert, men det var lite sikt så vanskelg å få oversikt. Fekk eit overblik inn mot Saudehornet, ingen skred der i indikatorskred og lesider for NV.

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har snødd heilt ned til fjorden. ca 20 cm laussnø på 400 moh og oppvover. Laus nederst,og gradvis meir bunden frå 5-600. Frå skoggrensa er all laussnø blåst av rabbar og ryggar ( ned på gammal skare/is) og ut i lesider. Moderat til kraftig snøfokk i kasta. Det har komme 4-5 cm til i løpet av ettermiddag/kveld.

Skredfarevurdering

3 Betydelig 20 cm nysnø og 7-8 ms vind frå NV - og muligens kraftigare vind høgare opp, gir mykje snøtransport ut i SV-leheng + omkringliggande eksposisjonar. Til stades rett over skoggrensa, i alle fall frå 700. Dette er lett å løyse ut for ein skiløpar. Vedvarande svakt lag, med ein meir usikker utbredelse, gir ein kompleks skredsituasjon. Dette laget vil kunne lett løysast ut om det ligg høgare opp i snødekket (gjerne i toppen av heng, rett under kanten der snødekket er tynnare enn lenger ned i henget) Vinden ser ut til å skifte til V og SV retning som vil gje leheng i alle Ø - NØ- sektorar. Det skal vere nok snø fortsatt tilgjengeleg for transport. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra. Vi fann ikkje kantkorn på 600 i dag, men mulig dette er tilstades andre plassar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøtransport. ca 20 cm nysnø og 7 m/s vind. ingen skred observert, men ein del dårlig sikt.

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygever og ujamn vind (frå 0 - 7 m/s) . Tidvis sikt og gløtt av blå himmel.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Om dette laget er lett å løyse ut eller ikkje er nok avhengig av kor djupt det ligg i det enkelte henget. Enkelte plassar vil nok dette laget ligge så høgt oppe i snødekket at eg vurderar det til at det vil kunne vere lett å løyse ut, i og med at overliggande lag er mjukt. I og med at kantkorn veks "overalt", dersom forholda ligg til rette, så vil nok dette finnast i fleire eksposisjonar, sjølv om eg berre har observert dette i V-SV. Vi fann det i dag på 700. Når vi grov i skoggrensa på 600 så fann vi ingenting. Mulig at dette er annleis lenger inn i regionen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tester

ECTP21@76cmQ2 Dårlig

ECTN11@12cmQ2 Dårlig

Snøprofil

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 74 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Eg meinar at ECTP21 skjedde i toppen av snølag nr 6. I profilen kjem kollapsen nederst. Kan vi ha målt i profilen og ikkje dobbeltsjekka med sideveggen? Slik går det når det er mange kokkar... Uansett så konkluderte vi med at dette er kantkorn.

ObsID: 180382

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

11.02.2019 kl. 13:51

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Uendrede verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede verforhold.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Dalsfjorden (0moh) kl 13:52 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver forhold.

ObsID: 180365

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:26

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø,vindtranportert snø i høgda med nysnø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende teperatur,regn på snø i lavlandet,økning i vindstyrke,vindtranportert snø i høgda og snø over ca 600m.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Standal Fv70 (0moh) kl 09:37 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180461

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 12:18

715 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårleg til iite sikt på fjellet, men på bilturen frå Bondalseidet var det litt sikt mot Saudehornmassivet, Nivane og norsida av Melshornet. Det var då ikkje moleg å sjå teikn til skredaktiviet i skåler og renneformasjonar mm.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen har lagt seg ujevnt i terrenget på grunn av vind. Ca 20 cm nysnø midt på dag. Nysnøen er avblåst på vindeksponerte rygger og forhøgningar. Men generelt er det mykje tørr løsnø disponibelt for meir vindtransport

Skredfarevurdering

3 Betydelig Typisk skredvêr med byer med periodevis stor nedbørsintensitet kombinert med vind og vindtransport. Snøundersøkingar viser også at det er lett å påverke fokksnø som ligg på lausare nysnø. Mykje tilgjengeleg laus snø på overflata gjer det truleg med stor vindtransport av snø i tillegg til snø i byene. Det var moderat snøfokk på 700 moh på observasjonsturen og synleg fokk frå nokre fjell på bilturen tilbake. Skredproblem 2 med vedvarande svakt lag ligg djupare og vil vere vanskelegare å påverke. I ytre deler av regionen tyder tidlegare observasjonar som eg har gjort at skredproblemet er noko ujamnt representert, og at ein må over i alle fall 700moh for å finne det. Skredproblem 1 med nysnøflak vil gi størst skredfare mens vinden flyttar på snø og fører til pålagring i bratte heng. Relativt milde temperaturar og tjukkare svake lag av delvis nedbrutt nysnø vil etterkvart bli omforma gjennom runding og stabilisere seg i løpet av 1-3 dagar. Det er meldt litt mildare vêr framover, men framleis byever og nok vind til at det framleis vil vere vindtransport av nysnø og disponibel løst bundet snø på bakken. Dreiande vindretning vil og gi vinden tilgang til nye områder med løst bundet nysnø på bakken for vindtransport. Skredproblem 2 ligg relativt djupt og vil vere vanskelegare å påverke for ein skiløpar, men det er ikkje umogleg at skred i dei øvste snølaga kan påverke dette svake laget og dermed gi betydeleg auke i skredmasse og skredstørrelse. At det svake laget ligg djupt vil mest truleg gi seinare vekst av kantkorn (dårlegare betingelsar for oppbygging), men og at det vil ta lengre tid for mildvær og trenge ned å omforme krystallane. Varslet faregrad er riktig Stabilitetstestar viste begge skredproblema frå varselet i dag. Men skredproblem nr 2 vedvarande svakt lag over det gamle snødekket har i ytre delar varslingsregionen lokale forskjellar i kor aktivt det er (i forhold til tidlegare undersøkingar eg har gjort) og ein må opp i minimum 700 moh for å finne dette laget. Høgda på skredproblem 2 kan vere lågare i indre delar av regionen på grunn av mindre varme nokre av dei raske mildværskifta som har vore.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Periodevis moderat til kraftig snøfokk

Vær

Snø 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Byever med varierande nedbørsintensitet og vindstyrke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Skredproblemet vart påvist i stabilitetstest i det som mest truleg er kantkornlag over eldre snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Fastare lag av innblåst fokksnø legg seg på svake lag av delvis nedbrutt nysnø.

Tester

ECTP21@76cmQ2 Middels Truleg skredproblem 2

ECTN11@12cmQ2 Repres skredproblem 1

Snøprofil

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofilen viser representativt leområde med innblåst snø frå Nordvest. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 180333

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:13

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø,vindtranportert snø,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meir snø,økende vind og vindtransportert snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180335

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:00

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observerer fleire små skred på begge sider av fjorden. Snøbyger og skodde,vanskelig å sjå toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør og stigande temperatur i morgen. Skredfaren kan auke noko neste døgn..

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Ferske skred

Stort snøfall

Vær

Snø 2 °C Viddal (10moh) kl 12:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

11. feb 12:19 - 10. feb 12:19 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 180332

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 11:23

691 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Ujevn vind periodevis middel til stor fokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180316

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 09:36

13 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Vær

Snø 0 °C 6 m/s 100% skyer Har snøva ca 7-8 cm sidan i går kveld i Ørsta. Kjennest som litt fuktigare snø som kjem no enn for 2 timar sidan. Litt ujamn vind. Tippar V NV

ObsID: 180268

Sunnmøre / Stranda

Snø

11.02.2019 kl. 06:38

305 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

11. feb 06:38 Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 11.02.2019 kl. 11:00 og 17.02.2019 kl. 12:30.

ObsID: 186842

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org