Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinddreiing til stiv kuling frå SV, saman med nedbør og temperaturauke om kvelden gir endring i situasjonen. Vedvarande svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren avtar litt, men ny vindauke og dreiing til SV stiv kuling om ettermiddagen gjer at skredfaren er venta å halde seg på om lag same nivå. Temperaturauke på kvelden kan fukte snøen opp til ca. 600 moh, dette kan gje fare for våte laussnøskred i låglandet. Det er framleis vedvarande svake lag i snødekket som kompliserer situasjonen.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande mellom kaldt og mildt i februar. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som måndag var tørr og under tregrensa ubunden. På vindutsette stader som losider, fjelltoppar og -ryggar, er snøen hard eller heilt avblåst. Eldre fokksnøflak er i hovudsak harde og berande. Det var laurdag plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen søndag.
I kalde periodar i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Det er òg tidlegare observert nedføyka overflaterim som ein må vere merksam på spesielt i vindskjerma område og kring skoggrensa.
Det vart måndag observert om ein del små skred i fjella rundt Hjørundfjorden.
Måndag morgon blas det liten kuling frå NV på Roaldshornet (1050 moh) i Stranda. Det var snøbyger i det meste av regionen og litt kaldare enn i helga.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.
Av og til nordvest stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Volda

Snø

12.02.2019 kl. 20:11

655 moh

Christer@obskorps (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk Fuktig Førebels er det berre dei øvste 10cm som er påvirka av mildvær på denne høgda

Vær

Yr fra S ↑ 100% skyer Usikker vindretning men fråsørlig sektor

ObsID: 180601

Sunnmøre / Dalsfjorden

Snø

12.02.2019 kl. 18:00

0 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

12. feb 18:00 (+01:00) Snø på FV. 40 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Nattestengt på FV. 40 mellom 12.02.2019 kl. 18:00 og 13.02.2019 kl. 10:00.

ObsID: 180663

Sunnmøre / Stranda

Snø

12.02.2019 kl. 16:15

427 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 9 av 9 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. feb 16:15 (+01:00) Snø på FV. 60 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 180781

Sunnmøre / STRANDA

Snø

12.02.2019 kl. 16:02

626 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Vegen var stengt pga skredfare Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

12. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet sluttet på 568 moh Leområder Resmyra 30 m av vegen er dekt av skredet. 3-4 m høyde

ObsID: 180579

Sunnmøre / Blåskjerdingen

Snø

12.02.2019 kl. 15:01

717 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTV@60cmQ1 Dårlig Løste ut ved videre frigjøring av blokk. Blokk gravd fram i lehenge, mye innblåst snø.

CTV@20cmQ1 Dårlig Løste ut ved frigjøring av blokk

ObsID: 180659

Sunnmøre / STRANDA

Snø

12.02.2019 kl. 14:00

560 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett: 

Notater

bildevedlegg til følgende regobs: https://www.regobs.no/Registration/180579 https://www.regobs.no/Registration/180579

ObsID: 181143

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 12:49

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vindtranportert snø i høga,regn på snø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økning i nedbør som regn under 600m,vind i høgda,vindtransportert snø,legg inn 3 som faregrad då det er venta at eventuelle fonner går i rasmagasin .

Vær

Regn 3 °C Standal (0moh) kl 12:50 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Dårlig sikt oppover i fjellet

ObsID: 180534

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 12:30

29 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite truleg at eventuelle ras når vegen,eventuelle ras vil truleg stoppe i rasmagasin eller gå over rasforebygg. EV39 Ørsta - Festøy er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande temperatur,regn på snø opp til ca 600m,vindtransportert snø.

Vær

Regn 3 °C Ørsta E39 (0moh) kl 12:31 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev39 Ørsta - Festøy,

ObsID: 180528

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 11:46

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommetr store mengder snø, vind i høyden, og snart omslag til høyere temperaturer.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skal komme mer nedbør, regn og ytterligere temperaturstigning..

ObsID: 180511

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 09:30

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har kome ca 30 cm nysnø i lavlandet site 2 døgn og betydelig meir i høgda. Observerer mykje vind og snøfokk på toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I løpet av dagen skal vinden øke til liten storm,i tillegg er det meldt en god del nedbør og kraftig temperaturstigning..

Vær

Ikke nedbør 1 °C Viddal (10moh) kl 09:30 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180460

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

12.02.2019 kl. 08:00

47 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Veirforandring. FV651 Fyrde - Straumshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Veirprognoser. Vegen er stengt frå kl 10 00.

Vær

Snø 0 °C Geislida (400moh) kl 11:20 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 180505

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

11.02.2019 kl. 14:59

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dersom du ser nøye etter er det to karar inni snøføyka der...
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser sastrugi/skavlar på toppen av knollen. All laussnø er deponert lenger ned i sida.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert, men det var lite sikt så vanskelg å få oversikt. Fekk eit overblik inn mot Saudehornet, ingen skred der i indikatorskred og lesider for NV.

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har snødd heilt ned til fjorden. ca 20 cm laussnø på 400 moh og oppvover. Laus nederst,og gradvis meir bunden frå 5-600. Frå skoggrensa er all laussnø blåst av rabbar og ryggar ( ned på gammal skare/is) og ut i lesider. Moderat til kraftig snøfokk i kasta. Det har komme 4-5 cm til i løpet av ettermiddag/kveld.

Skredfarevurdering

3 Betydelig 20 cm nysnø og 7-8 ms vind frå NV - og muligens kraftigare vind høgare opp, gir mykje snøtransport ut i SV-leheng + omkringliggande eksposisjonar. Til stades rett over skoggrensa, i alle fall frå 700. Dette er lett å løyse ut for ein skiløpar. Vedvarande svakt lag, med ein meir usikker utbredelse, gir ein kompleks skredsituasjon. Dette laget vil kunne lett løysast ut om det ligg høgare opp i snødekket (gjerne i toppen av heng, rett under kanten der snødekket er tynnare enn lenger ned i henget) Vinden ser ut til å skifte til V og SV retning som vil gje leheng i alle Ø - NØ- sektorar. Det skal vere nok snø fortsatt tilgjengeleg for transport. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra. Vi fann ikkje kantkorn på 600 i dag, men mulig dette er tilstades andre plassar.

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygever og ujamn vind (frå 0 - 7 m/s) . Tidvis sikt og gløtt av blå himmel.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Om dette laget er lett å løyse ut eller ikkje er nok avhengig av kor djupt det ligg i det enkelte henget. Enkelte plassar vil nok dette laget ligge så høgt oppe i snødekket at eg vurderar det til at det vil kunne vere lett å løyse ut, i og med at overliggande lag er mjukt. I og med at kantkorn veks "overalt", dersom forholda ligg til rette, så vil nok dette finnast i fleire eksposisjonar, sjølv om eg berre har observert dette i V-SV. Vi fann det i dag på 700. Når vi grov i skoggrensa på 600 så fann vi ingenting. Mulig at dette er annleis lenger inn i regionen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tester

ECTP21@76cmQ2 Dårlig

ECTN11@12cmQ2 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøtransport. ca 20 cm nysnø og 7 m/s vind. ingen skred observert, men ein del dårlig sikt.

Snøprofil

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 74 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Eg meinar at ECTP21 skjedde i toppen av snølag nr 6. I profilen kjem kollapsen nederst. Kan vi ha målt i profilen og ikkje dobbeltsjekka med sideveggen? Slik går det når det er mange kokkar... Uansett så konkluderte vi med at dette er kantkorn.

ObsID: 180382

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

11.02.2019 kl. 13:51

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Uendrede verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede verforhold.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Dalsfjorden (0moh) kl 13:52 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver forhold.

ObsID: 180365

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:26

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø,vindtranportert snø i høgda med nysnø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende teperatur,regn på snø i lavlandet,økning i vindstyrke,vindtranportert snø i høgda og snø over ca 600m.

Vær

Regn 2 °C Standal Fv70 (0moh) kl 09:37 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180461

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 12:18

715 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårleg til iite sikt på fjellet, men på bilturen frå Bondalseidet var det litt sikt mot Saudehornmassivet, Nivane og norsida av Melshornet. Det var då ikkje moleg å sjå teikn til skredaktiviet i skåler og renneformasjonar mm.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen har lagt seg ujevnt i terrenget på grunn av vind. Ca 20 cm nysnø midt på dag. Nysnøen er avblåst på vindeksponerte rygger og forhøgningar. Men generelt er det mykje tørr løsnø disponibelt for meir vindtransport

Skredfarevurdering

3 Betydelig Typisk skredvêr med byer med periodevis stor nedbørsintensitet kombinert med vind og vindtransport. Snøundersøkingar viser også at det er lett å påverke fokksnø som ligg på lausare nysnø. Mykje tilgjengeleg laus snø på overflata gjer det truleg med stor vindtransport av snø i tillegg til snø i byene. Det var moderat snøfokk på 700 moh på observasjonsturen og synleg fokk frå nokre fjell på bilturen tilbake. Skredproblem 2 med vedvarande svakt lag ligg djupare og vil vere vanskelegare å påverke. I ytre deler av regionen tyder tidlegare observasjonar som eg har gjort at skredproblemet er noko ujamnt representert, og at ein må over i alle fall 700moh for å finne det. Skredproblem 1 med nysnøflak vil gi størst skredfare mens vinden flyttar på snø og fører til pålagring i bratte heng. Relativt milde temperaturar og tjukkare svake lag av delvis nedbrutt nysnø vil etterkvart bli omforma gjennom runding og stabilisere seg i løpet av 1-3 dagar. Det er meldt litt mildare vêr framover, men framleis byever og nok vind til at det framleis vil vere vindtransport av nysnø og disponibel løst bundet snø på bakken. Dreiande vindretning vil og gi vinden tilgang til nye områder med løst bundet nysnø på bakken for vindtransport. Skredproblem 2 ligg relativt djupt og vil vere vanskelegare å påverke for ein skiløpar, men det er ikkje umogleg at skred i dei øvste snølaga kan påverke dette svake laget og dermed gi betydeleg auke i skredmasse og skredstørrelse. At det svake laget ligg djupt vil mest truleg gi seinare vekst av kantkorn (dårlegare betingelsar for oppbygging), men og at det vil ta lengre tid for mildvær og trenge ned å omforme krystallane. Varslet faregrad er riktig Stabilitetstestar viste begge skredproblema frå varselet i dag. Men skredproblem nr 2 vedvarande svakt lag over det gamle snødekket har i ytre delar varslingsregionen lokale forskjellar i kor aktivt det er (i forhold til tidlegare undersøkingar eg har gjort) og ein må opp i minimum 700 moh for å finne dette laget. Høgda på skredproblem 2 kan vere lågare i indre delar av regionen på grunn av mindre varme nokre av dei raske mildværskifta som har vore.

Vær

Snø 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Byever med varierande nedbørsintensitet og vindstyrke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Skredproblemet vart påvist i stabilitetstest i det som mest truleg er kantkornlag over eldre snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Fastare lag av innblåst fokksnø legg seg på svake lag av delvis nedbrutt nysnø.

Tester

ECTP21@76cmQ2 Middels Truleg skredproblem 2

ECTN11@12cmQ2 Repres skredproblem 1

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Periodevis moderat til kraftig snøfokk

Snøprofil

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofilen viser representativt leområde med innblåst snø frå Nordvest. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 180333

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:13

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø,vindtranportert snø,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meir snø,økende vind og vindtransportert snø.

ObsID: 180335

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:00

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observerer fleire små skred på begge sider av fjorden. Snøbyger og skodde,vanskelig å sjå toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør og stigande temperatur i morgen. Skredfaren kan auke noko neste døgn..

Vær

Snø 2 °C Viddal (10moh) kl 12:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Ferske skred

Stort snøfall

Skredaktivitet

11. feb 12:19 (+01:00) - 10. feb 12:19 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 180332

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 11:23

691 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Ujevn vind periodevis middel til stor fokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180316

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 09:36

13 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Vær

Snø 0 °C 6 m/s 100% skyer Har snøva ca 7-8 cm sidan i går kveld i Ørsta. Kjennest som litt fuktigare snø som kjem no enn for 2 timar sidan. Litt ujamn vind. Tippar V NV

ObsID: 180268

Sunnmøre / Stranda

Snø

11.02.2019 kl. 06:38

305 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

11. feb 06:38 (+01:00) Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 11.02.2019 kl. 11:00 og 17.02.2019 kl. 12:30.

ObsID: 186842

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

10.02.2019 kl. 16:44

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen faretegn. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vinden dreier til nord med øknig til frisk bris med snøbyger som gir vindtrasportert nysnø.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180176

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

10.02.2019 kl. 16:25

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som regn i lavlandet og snø i fjellet,men ikkje store mengder. Forholdsvis moderat skredfare i dag.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I morgen er det meldt meir nedbør og stigande temperatur,skredfaren kan auke noko..

ObsID: 180173

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.02.2019 kl. 13:00

1145 moh

Kjetså (Ukjent)

Snødekke

Ø - SØ. Skare til ca 550 moh, tynt skarelag/mildværspåvirket overflate med tørr snø under fra 550-650 moh. 650 -> ulik grad av vindpåvirket fokksnø avhengig av lokalt terreng.

Vær

fra NØ ↙ Vekslende skydekke, enkelte lette snøbyger. I høyden (1100 moh) NØ(-Ø) frisk bris til liten kuling. Noe snøtransport mot SV.

ObsID: 180204

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

10.02.2019 kl. 10:23

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). U endra ver frå siste oppservasjon.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: U endra ver siste døgn..

Vær

Ikke nedbør 3 °C Heile området (0moh) kl 10:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver type siste døgn.

ObsID: 180077

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

09.02.2019 kl. 11:43

184 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Uforandred verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandred verforhold.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile verforhold

ObsID: 179888

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org