Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 11.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinden aukar opp mot NV stiv kuling og kjem saman med snøbyer. Det er svake lag i snødekket. Skredfaren aukar mens mens veret står på.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden aukar opp mot NV stiv kuling. Dette kjem saman med 10-20 mm nedbør, mest i Stordal og Norddal, men dette er usikkert pga. snøbyer som vil fordele snøen ujamt. Det er vedvarande svake lag i snødekket. Skredfaren aukar måndag. Sjansen for naturleg utløyste skred er størst der det kjem mest snø og mens vinden står på. Fjernutløysing av skred er mogleg pga. vedvarande svake lag i snødekket.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande i februar. Snøoverflata varierer frå skare og is til lett vindpåverka nysnø. Snøfordelinga er prega av mykje vind frå S-SØ den siste tida. På vindutsette stader som losider, fjelltoppar og -ryggar er snøen hard eller heilt avblåst. Eldre fokksnøflak er i hovudsak harde og berande. Det var laurdag plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen søndag.
I kalde periodar i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Det er òg tidlegare observert nedføyka overflaterim som ein må vere merksam på, spesielt i vindskjerma område og kring skoggrensa.
Søndag føremiddag var det skya, lett snøfall, rolege vindforhold og -3 grader på Åkerneset (900 moh) i Stranda. På Roaldshornet (1050 moh) var det frisk bris frå NV.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Usikker værprognose.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.
Av og til nordvest stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

11.02.2019 kl. 14:59

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dersom du ser nøye etter er det to karar inni snøføyka der...
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser sastrugi/skavlar på toppen av knollen. All laussnø er deponert lenger ned i sida.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygever og ujamn vind (frå 0 - 7 m/s) . Tidvis sikt og gløtt av blå himmel.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøtransport. ca 20 cm nysnø og 7 m/s vind. ingen skred observert, men ein del dårlig sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Om dette laget er lett å løyse ut eller ikkje er nok avhengig av kor djupt det ligg i det enkelte henget. Enkelte plassar vil nok dette laget ligge så høgt oppe i snødekket at eg vurderar det til at det vil kunne vere lett å løyse ut, i og med at overliggande lag er mjukt. I og med at kantkorn veks "overalt", dersom forholda ligg til rette, så vil nok dette finnast i fleire eksposisjonar, sjølv om eg berre har observert dette i V-SV. Vi fann det i dag på 700. Når vi grov i skoggrensa på 600 så fann vi ingenting. Mulig at dette er annleis lenger inn i regionen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har snødd heilt ned til fjorden. ca 20 cm laussnø på 400 moh og oppvover. Laus nederst,og gradvis meir bunden frå 5-600. Frå skoggrensa er all laussnø blåst av rabbar og ryggar ( ned på gammal skare/is) og ut i lesider. Moderat til kraftig snøfokk i kasta. Det har komme 4-5 cm til i løpet av ettermiddag/kveld.

Tester

ECTP21@76cmQ2 Dårlig

ECTN11@12cmQ2 Dårlig

Skredfarevurdering

3 Betydelig 20 cm nysnø og 7-8 ms vind frå NV - og muligens kraftigare vind høgare opp, gir mykje snøtransport ut i SV-leheng + omkringliggande eksposisjonar. Til stades rett over skoggrensa, i alle fall frå 700. Dette er lett å løyse ut for ein skiløpar. Vedvarande svakt lag, med ein meir usikker utbredelse, gir ein kompleks skredsituasjon. Dette laget vil kunne lett løysast ut om det ligg høgare opp i snødekket (gjerne i toppen av heng, rett under kanten der snødekket er tynnare enn lenger ned i henget) Vinden ser ut til å skifte til V og SV retning som vil gje leheng i alle Ø - NØ- sektorar. Det skal vere nok snø fortsatt tilgjengeleg for transport. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra. Vi fann ikkje kantkorn på 600 i dag, men mulig dette er tilstades andre plassar.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert, men det var lite sikt så vanskelg å få oversikt. Fekk eit overblik inn mot Saudehornet, ingen skred der i indikatorskred og lesider for NV.

Snøprofil

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 74 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Eg meinar at ECTP21 skjedde i toppen av snølag nr 6. I profilen kjem kollapsen nederst. Kan vi ha målt i profilen og ikkje dobbeltsjekka med sideveggen? Slik går det når det er mange kokkar... Uansett så konkluderte vi med at dette er kantkorn.

ObsID: 180382

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

11.02.2019 kl. 13:51

184 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Dalsfjorden (0moh) kl 13:52 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Uendrede verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede verforhold.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver forhold.

ObsID: 180365

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:26

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Standal Fv70 (0moh) kl 09:37 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø,vindtranportert snø i høgda med nysnø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende teperatur,regn på snø i lavlandet,økning i vindstyrke,vindtranportert snø i høgda og snø over ca 600m.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180461

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 12:18

715 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Byever med varierande nedbørsintensitet og vindstyrke.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Periodevis moderat til kraftig snøfokk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Skredproblemet vart påvist i stabilitetstest i det som mest truleg er kantkornlag over eldre snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Fastare lag av innblåst fokksnø legg seg på svake lag av delvis nedbrutt nysnø.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen har lagt seg ujevnt i terrenget på grunn av vind. Ca 20 cm nysnø midt på dag. Nysnøen er avblåst på vindeksponerte rygger og forhøgningar. Men generelt er det mykje tørr løsnø disponibelt for meir vindtransport

Tester

ECTP21@76cmQ2 Middels Truleg skredproblem 2

ECTN11@12cmQ2 Repres skredproblem 1

Skredfarevurdering

3 Betydelig Typisk skredvêr med byer med periodevis stor nedbørsintensitet kombinert med vind og vindtransport. Snøundersøkingar viser også at det er lett å påverke fokksnø som ligg på lausare nysnø. Mykje tilgjengeleg laus snø på overflata gjer det truleg med stor vindtransport av snø i tillegg til snø i byene. Det var moderat snøfokk på 700 moh på observasjonsturen og synleg fokk frå nokre fjell på bilturen tilbake. Skredproblem 2 med vedvarande svakt lag ligg djupare og vil vere vanskelegare å påverke. I ytre deler av regionen tyder tidlegare observasjonar som eg har gjort at skredproblemet er noko ujamnt representert, og at ein må over i alle fall 700moh for å finne det. Skredproblem 1 med nysnøflak vil gi størst skredfare mens vinden flyttar på snø og fører til pålagring i bratte heng. Relativt milde temperaturar og tjukkare svake lag av delvis nedbrutt nysnø vil etterkvart bli omforma gjennom runding og stabilisere seg i løpet av 1-3 dagar. Det er meldt litt mildare vêr framover, men framleis byever og nok vind til at det framleis vil vere vindtransport av nysnø og disponibel løst bundet snø på bakken. Dreiande vindretning vil og gi vinden tilgang til nye områder med løst bundet nysnø på bakken for vindtransport. Skredproblem 2 ligg relativt djupt og vil vere vanskelegare å påverke for ein skiløpar, men det er ikkje umogleg at skred i dei øvste snølaga kan påverke dette svake laget og dermed gi betydeleg auke i skredmasse og skredstørrelse. At det svake laget ligg djupt vil mest truleg gi seinare vekst av kantkorn (dårlegare betingelsar for oppbygging), men og at det vil ta lengre tid for mildvær og trenge ned å omforme krystallane. Varslet faregrad er riktig Stabilitetstestar viste begge skredproblema frå varselet i dag. Men skredproblem nr 2 vedvarande svakt lag over det gamle snødekket har i ytre delar varslingsregionen lokale forskjellar i kor aktivt det er (i forhold til tidlegare undersøkingar eg har gjort) og ein må opp i minimum 700 moh for å finne dette laget. Høgda på skredproblem 2 kan vere lågare i indre delar av regionen på grunn av mindre varme nokre av dei raske mildværskifta som har vore.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårleg til iite sikt på fjellet, men på bilturen frå Bondalseidet var det litt sikt mot Saudehornmassivet, Nivane og norsida av Melshornet. Det var då ikkje moleg å sjå teikn til skredaktiviet i skåler og renneformasjonar mm.

Snøprofil

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofilen viser representativt leområde med innblåst snø frå Nordvest. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 180333

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:13

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø,vindtranportert snø,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meir snø,økende vind og vindtransportert snø.

ObsID: 180335

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 12:00

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Snø 2 °C Viddal (10moh) kl 12:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Ferske skred

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observerer fleire små skred på begge sider av fjorden. Snøbyger og skodde,vanskelig å sjå toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør og stigande temperatur i morgen. Skredfaren kan auke noko neste døgn..

Skredaktivitet

11. feb 12:19 - 10. feb 12:19 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 180332

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 11:23

691 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Ujevn vind periodevis middel til stor fokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180316

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

11.02.2019 kl. 09:36

13 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Vær

Snø 0 °C 6 m/s 100% skyer Har snøva ca 7-8 cm sidan i går kveld i Ørsta. Kjennest som litt fuktigare snø som kjem no enn for 2 timar sidan. Litt ujamn vind. Tippar V NV

ObsID: 180268

Sunnmøre / Stranda

Snø

11.02.2019 kl. 06:38

305 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. feb 06:38 Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 11.02.2019 kl. 11:00 og 17.02.2019 kl. 12:30.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 186842

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

10.02.2019 kl. 16:44

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen faretegn. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vinden dreier til nord med øknig til frisk bris med snøbyger som gir vindtrasportert nysnø.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 180176

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

10.02.2019 kl. 16:25

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som regn i lavlandet og snø i fjellet,men ikkje store mengder. Forholdsvis moderat skredfare i dag.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I morgen er det meldt meir nedbør og stigande temperatur,skredfaren kan auke noko..

ObsID: 180173

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.02.2019 kl. 13:00

1145 moh

Kjetså (Ukjent)

Vær

fra NØ ↙ Vekslende skydekke, enkelte lette snøbyger. I høyden (1100 moh) NØ(-Ø) frisk bris til liten kuling. Noe snøtransport mot SV.

Snødekke

Ø - SØ. Skare til ca 550 moh, tynt skarelag/mildværspåvirket overflate med tørr snø under fra 550-650 moh. 650 -> ulik grad av vindpåvirket fokksnø avhengig av lokalt terreng.

ObsID: 180204

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

10.02.2019 kl. 10:23

184 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Heile området (0moh) kl 10:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). U endra ver frå siste oppservasjon.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: U endra ver siste døgn..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver type siste døgn.

ObsID: 180077

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

09.02.2019 kl. 11:43

184 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Uforandred verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandred verforhold.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile verforhold

ObsID: 179888

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 16:00

829 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunnivsk

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst Ø

ObsID: 179822

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 14:56

494 moh

Heiden (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  her ser man små busker som stikker opp og den utfreste snøen som har laget striper i snøen 90grader på vindretingen forran i bilde. som også bekreftet at vinden har kommet fra sør etter siste snøfall.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  dette er snøen i laget på 74-75cm. ser ut som finkornet snø som "nettop" har blitt grovkornet snø og er i prosessen. men vet ikke hva det egentlig er.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 3 - Store N over 500 moh Første laget gikk allerede på slag 3 på ECT'en, det sprede seg ikke men gikk vedlig lett. lag 2 gikk også innen en halvmenter men ikke før slag 30 og Q2. men snøen over er myk så man kommer lett nedover i snødekket og kan påvirke mer, så ville vist stor forsiktighet i nordvente heng til snøen har fått stabelisert seg .

Snødekke

115 cm totalt Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig På grunn av tempraturstigningen de siste dagene var snøen i skogen dekket av skarelag. gikk fra skare til fuktig løssnø på ca 300-400 m. usikker på nysnø siste 24 t, men overflate snøen er delvis nedbrudd så har blåst siden sist snøfall og har blåst fra sør her, det var myke (derfor gasnke ferske) lehaler bak småbusker som viste at vinden hadde kommet fra sør. Det er ikke veldig mye snø og har blåst så er tynt snødekke langs rygger og stikker opp noen store steiner og busker fra snødekket spesielt på konvekse fomasjoner men også noensteder i skogen der det ikke har vært mye vind. der vinden har tatt er snødekket hardt nok tiul å bære en skikjører under ca 10cm delvisnedbrutt snø, men de mer skjermede områdene så synker man lenger ned i snøen når man går på ski.

Tester

ECTN30@20cmQ2

ECTN3@10cmQ2

Skredfarevurdering

Det er flere svake lag, det øveste svake alget bryter lett og snøen over er myk. det ligger bare på 10cm, men i større lehegn kan det ha samlet seg tykkere lag. vi fant ingen kantkorn eller rim. så nordvente heng og andre formasjoner som kan samle snø må man vøre fosiktige med. det har også vørt en temp øking siste dagene som man må tenke på i sørheng. svake lagene var i fokksnø sp vil stablisere seg etterhvert. snøen var så fuktig her at den er ikke så lett flyttbar ved ny vind. det er verken meldt mye nerdbør eller sterk vind og tempraturer rundt null +-4grader. så kan se ut som at snøen får tempretur og tid til å stabelsiere seg etterhvert. blåse nesten ikke der vi stod , men fikk høre at det blåste mye på toppen. vil vøre mer påvirket av vind jo høyere du kommer.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet så ingen skred på denne turen

Snøprofil

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF 0 mm/0 mm så ut som finkornet snø i prossesen på vei til å bli grovkornet snø. var så tynt at var usikker på om det var 1 finger eller 4 fingre. se bilde, 34 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen profilen var gravd nordvent. begge de svake lagene var dårlig binding mellom lagene. øveste laget gikk vedlig lett. det spredde seg ikke og var Q2, men gikk fortsatt veldig lett ut, så ville vært forsikt i nordvendte heng til snøen har fått stabelisert seg.

ObsID: 179818

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 12:34

415 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

8. feb. 12-18 Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Mellom 700 moh og 0 moh

ObsID: 179747

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 11:31

564 moh

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Stabilt og fint uten svake lag, fikk et brudd på slag nr 30 ved skillet mellom delvis omvandlet nysnø og finkornet snø. Gravd i østvendt heng

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Sterk vind i fjellet i går, rolig i dag, relativt mildt med litt sol, har skapt antydninger til skarelag under 500moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavler og fokksnø har bygd seg opp i retning N-NØ bak rygger, etter sterk vind fra S-SV i går

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 600 moh Fikk et brudd på slag 30 i ECT-testen, skal mye til å løse ut. Men fikk et lite brudd 30cm ned i snødekket der den delvis omvandlete snøen lå på finkornet snø, og så antydning til sprekker på ca 1100moh, i terreng på 38 graders helning

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Østvendt heng, mye snø

Tester

ECTN30@30cmQ2 God Et veldig lite brudd, snøen var veldig stabil

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt vind og relativt mildt det siste døgnet har gjort at noen leheng har fått stor pålagring av fokksnø. Denne fokksnøen er relativt stabil, men mulig å løse ut ved stor tilleggsbelastning. Skredproblemet ligger hovedsakelig i heng som vender N og Ø, i renner og daler bak rygger. Noen skytende sprekker ved høyde på over 1100m i bratt terreng. Meldt relativt rolig og stabilt i morgen, så jeg vil tro forholdene vil stabilisere seg ytterligere. Ingen tegn til svake lag i snøen nå, og tror heller ikke det vil dannes noen svake lag den nærmeste tiden basert på værmeldinger. Varslet faregrad er riktig Varsom har relativt rett, men har ikke sett noen tegn til svake lag som varsom nevner i sine varsler

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179817

Sunnmøre / Ådalstind

Snø

08.02.2019 kl. 10:00

1165 moh

hilde@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnøflak rett over tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket hard snøoverflate, nordvendt
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Lett snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst på rygg

Vær

Snø -2,5 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer Overskyet fra morgenen, med lett snø. Lettet utover dagen og nå er det klar himmel

Faretegn

Ingen faretegn observert Har ikke sett noen faretegn i dag. I

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket variere. Det ligger mere snø i skogen, og i nordvendt helning. Mere avblåst på rygger og sørvendte helninger. I skogen ligger ca 3 cm nysnø løst lagret over en tynn smelteskare. Rett over skoggrensa har nysnøen dannet fokksnøflak noen steder, mens andre steder er denne avblåst. Det er da en hard vindpåvirket overflate.

Tester

ECTX God Fikk brudd i kantkornlag (små kantkorn) mellom fokksnø ved å velte litt på søyla. Q2 brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv om nysnøflak ligger på ei glatt overflate virka det som om denne hadde festet seg godt til underlaget. Det var heller ikke så mye av det der jeg gikk i dag. Anser derfor kantkornlag mellom fokksnølag som det største skredproblemet, men dette var vanskelig å påvirke. Det er ikke mye snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensa der jeg gikk i dag, men kan være det har kommet mere snø i andre deler av regionen. Dermed ut fra det jeg har sett i dag, uendret faregrad så lenge det ikke kommer mere nedbør. Varslet faregrad er riktig Godt

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm/0 mm D

ObsID: 179759

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org