Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svake lag i snødekket. Ver spesielt varsom rundt skoggrensa og i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind, men lite nedbør gjer at det er liten endring i skredproblema. Det kan ligge ustabile fokksnøflak i V-N-Ø renner, søkk og lesider. Stadvis kan desse ligge på vedvarande svakt lag med kantkorn. Ver spesielt merksam der snødekket er tynt.
Snødekket i fjellet ber generelt preg av mykje vind frå SV-SØ siste tida med påfølgjande flakdanningar i NØ-NV. Toppar og ryggar er særs vindpåvirka med hard eller avblåst overflate.
Har har vore stor kantkornutvikling i snødekket og observatørar melder inn store gjennkjenbare krystallar. Det er òg tidlegare observert nedføyka overflaterim som ein må vere merksam på spesielt i vindskjerma områder og kring skoggrensa.
Fleire naturleg utløyste laussnøskred er fredag observert sørvendt fjellside i Ørsta.
Fredag føremiddag er det opplett, tynt skydekke og litt vind frå sør i fjellet.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.
Mest vind i sørøst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

09.02.2019 kl. 11:43

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Uforandred verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandred verforhold.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile verforhold

ObsID: 179888

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 16:00

829 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunnivsk

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst Ø

ObsID: 179822

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 14:56

494 moh

Heiden (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  her ser man små busker som stikker opp og den utfreste snøen som har laget striper i snøen 90grader på vindretingen forran i bilde. som også bekreftet at vinden har kommet fra sør etter siste snøfall.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  dette er snøen i laget på 74-75cm. ser ut som finkornet snø som "nettop" har blitt grovkornet snø og er i prosessen. men vet ikke hva det egentlig er.

Snøprofil

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF 0 mm/0 mm så ut som finkornet snø i prossesen på vei til å bli grovkornet snø. var så tynt at var usikker på om det var 1 finger eller 4 fingre. se bilde, 34 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen profilen var gravd nordvent. begge de svake lagene var dårlig binding mellom lagene. øveste laget gikk vedlig lett. det spredde seg ikke og var Q2, men gikk fortsatt veldig lett ut, så ville vært forsikt i nordvendte heng til snøen har fått stabelisert seg.

Skredfarevurdering

Det er flere svake lag, det øveste svake alget bryter lett og snøen over er myk. det ligger bare på 10cm, men i større lehegn kan det ha samlet seg tykkere lag. vi fant ingen kantkorn eller rim. så nordvente heng og andre formasjoner som kan samle snø må man vøre fosiktige med. det har også vørt en temp øking siste dagene som man må tenke på i sørheng. svake lagene var i fokksnø sp vil stablisere seg etterhvert. snøen var så fuktig her at den er ikke så lett flyttbar ved ny vind. det er verken meldt mye nerdbør eller sterk vind og tempraturer rundt null +-4grader. så kan se ut som at snøen får tempretur og tid til å stabelsiere seg etterhvert. blåse nesten ikke der vi stod , men fikk høre at det blåste mye på toppen. vil vøre mer påvirket av vind jo høyere du kommer.

Tester

ECTN30@20cmQ2

ECTN3@10cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet så ingen skred på denne turen

Snødekke

115 cm totalt Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig På grunn av tempraturstigningen de siste dagene var snøen i skogen dekket av skarelag. gikk fra skare til fuktig løssnø på ca 300-400 m. usikker på nysnø siste 24 t, men overflate snøen er delvis nedbrudd så har blåst siden sist snøfall og har blåst fra sør her, det var myke (derfor gasnke ferske) lehaler bak småbusker som viste at vinden hadde kommet fra sør. Det er ikke veldig mye snø og har blåst så er tynt snødekke langs rygger og stikker opp noen store steiner og busker fra snødekket spesielt på konvekse fomasjoner men også noensteder i skogen der det ikke har vært mye vind. der vinden har tatt er snødekket hardt nok tiul å bære en skikjører under ca 10cm delvisnedbrutt snø, men de mer skjermede områdene så synker man lenger ned i snøen når man går på ski.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 3 - Store N over 500 moh Første laget gikk allerede på slag 3 på ECT'en, det sprede seg ikke men gikk vedlig lett. lag 2 gikk også innen en halvmenter men ikke før slag 30 og Q2. men snøen over er myk så man kommer lett nedover i snødekket og kan påvirke mer, så ville vist stor forsiktighet i nordvente heng til snøen har fått stabelisert seg .

ObsID: 179818

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 12:34

415 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

8. feb. 12-18 Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Mellom 700 moh og 0 moh

ObsID: 179747

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

08.02.2019 kl. 11:31

564 moh

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Stabilt og fint uten svake lag, fikk et brudd på slag nr 30 ved skillet mellom delvis omvandlet nysnø og finkornet snø. Gravd i østvendt heng

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt vind og relativt mildt det siste døgnet har gjort at noen leheng har fått stor pålagring av fokksnø. Denne fokksnøen er relativt stabil, men mulig å løse ut ved stor tilleggsbelastning. Skredproblemet ligger hovedsakelig i heng som vender N og Ø, i renner og daler bak rygger. Noen skytende sprekker ved høyde på over 1100m i bratt terreng. Meldt relativt rolig og stabilt i morgen, så jeg vil tro forholdene vil stabilisere seg ytterligere. Ingen tegn til svake lag i snøen nå, og tror heller ikke det vil dannes noen svake lag den nærmeste tiden basert på værmeldinger. Varslet faregrad er riktig Varsom har relativt rett, men har ikke sett noen tegn til svake lag som varsom nevner i sine varsler

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Sterk vind i fjellet i går, rolig i dag, relativt mildt med litt sol, har skapt antydninger til skarelag under 500moh

Tester

ECTN30@30cmQ2 God Et veldig lite brudd, snøen var veldig stabil

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavler og fokksnø har bygd seg opp i retning N-NØ bak rygger, etter sterk vind fra S-SV i går

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Østvendt heng, mye snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 600 moh Fikk et brudd på slag 30 i ECT-testen, skal mye til å løse ut. Men fikk et lite brudd 30cm ned i snødekket der den delvis omvandlete snøen lå på finkornet snø, og så antydning til sprekker på ca 1100moh, i terreng på 38 graders helning

ObsID: 179817

Sunnmøre / Ådalstind

Snø

08.02.2019 kl. 10:00

1165 moh

hilde@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnøflak rett over tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket hard snøoverflate, nordvendt
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Lett snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst på rygg

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm/0 mm D

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv om nysnøflak ligger på ei glatt overflate virka det som om denne hadde festet seg godt til underlaget. Det var heller ikke så mye av det der jeg gikk i dag. Anser derfor kantkornlag mellom fokksnølag som det største skredproblemet, men dette var vanskelig å påvirke. Det er ikke mye snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensa der jeg gikk i dag, men kan være det har kommet mere snø i andre deler av regionen. Dermed ut fra det jeg har sett i dag, uendret faregrad så lenge det ikke kommer mere nedbør. Varslet faregrad er riktig Godt

Vær

Snø -2,5 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer Overskyet fra morgenen, med lett snø. Lettet utover dagen og nå er det klar himmel

Tester

ECTX God Fikk brudd i kantkornlag (små kantkorn) mellom fokksnø ved å velte litt på søyla. Q2 brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert Har ikke sett noen faretegn i dag. I

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket variere. Det ligger mere snø i skogen, og i nordvendt helning. Mere avblåst på rygger og sørvendte helninger. I skogen ligger ca 3 cm nysnø løst lagret over en tynn smelteskare. Rett over skoggrensa har nysnøen dannet fokksnøflak noen steder, mens andre steder er denne avblåst. Det er da en hard vindpåvirket overflate.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh

ObsID: 179759

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

07.02.2019 kl. 13:04

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vær og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Vær melding og synkande temp.

Vær

Ikke nedbør 2 °C Dalsfjorden (600moh) kl 13:04 33 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179580

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2019 kl. 10:43

641 moh

Robin@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Robin@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Etter endt stabilitetstest som ga ECT X, hoppet vi på blokken og den løste ut på 40cm dybde. Det svake laget ble upåvirket, men det er et nedføyket nysnø lag på ca 50 cm dybde.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skal litt til for å løse ut skred Med tanke på nedbøren og vinden som er meldt vil det bli lengre ned til det svake laget. Men fokksnøen vil legge seg mer nordvestlig retning. Temperaturen kan svinge disse dagene så vær forberedt på dårlige bindinger Varslet faregrad er riktig Enig med varsom, vi fant ikke et nedføyket kantkornlag, bare nedføyket nysnø.

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Nedbør falt som snø fra 500moh, sterk vind i dag som transporterer mye snø

Tester

ECTX God God - Relativt god stabilitet, men ikke helt stabilt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk på toppene, skipor tettes igjen etter en times tid. Blåser fra sør/sørvest slik at lesidene får vindtransportert snø, verst er nord/nordøst side

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse: På det siste døgnt gikk temperaturen fra et par minus til et par pluss grader

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 17 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Det legger seg betydelig med fokksnø i le heng

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, NV over 500 moh

ObsID: 179562

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2019 kl. 10:41

641 moh

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Etter endt stabilitetstest med ECTX hoppet vi på blokken og fikk et brudd uten forplantning ved det tynne skarelaget vi fant ved 40cm. Det ligger et lag nedføyket nysnø rundt 50cm under overflaten, men vi fikk ingen brudd der.

Skredfarevurdering

2 Moderat I leheng mot N og Ø legger det seg mye fokksnø etter nedbør på onsdag og sterk vind på torsdag. Det ligger et nedføyket nysnølag relativt dypt, men dette gikk ikke til brudd av en ECT-test. Den vindtransporterte fokksnøen binder seg godt sammen og danner en fare for flakskred i leheng Meldt relativt mildt framover med vind fra SØ, så i leheng mot NV kan det legge seg fokksnø og skape en fare for flakskred. Stigende temperatur kan og skape dårlige bindinger i snøen som gjør at skred lettere kan utløses. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er korrekt, selv om vi ikke fant et nedføyket kantkornlag i henget hvor vi gravde, fant vi et nedføyket nysnølag.

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Nedbør i går, falt som snø fra 500moh. Sterk vind i dag som transporterer mye snø

Tester

ECTX God Relativt god stabilitet, men ikke hundre prosent stabilt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk fra toppene, skispor opp melshornet snødd igjen etter 1 time. Dannes mye fokksnø i nordøstvendte heng, etter snøfall i går og mye vind fra S-SV i dag

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse: I løpet av siste døgnet gikk temperaturen fra et par minus til flere plussgrader

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 17 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Legger seg mye fokksnø i leheng og bak rygger

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, NV over 500 moh Var et svakt lag med nysnø rundt 50cm dypt, men dette gjorde ingen utslag i stabilitetstesten

ObsID: 179561

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

06.02.2019 kl. 10:58

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vær og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognose.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179347

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org